Νεφί Γ΄ 2
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 2

  Η κακία και τα βδελύγματα αυξάνονται ανάμεσα στον λαό. Οι Νεφίτες και οι Λαμανίτες ενώνονται για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους εναντίον των ληστών του Γαδιάντον. Μετεστραμμένοι Λαμανίτες γίνονται λευκοί και λέγονται Νεφίτες. Περίπου το 5–16 μ.Χ.

  1 Και συνέβη ώστε έτσι πέρασε και το ενενηκοστό και πέμπτο έτος, και οι άνθρωποι άρχισαν να ξεχνούν αυτά τα σημεία και τα τέρατα που είχαν ακούσει και άρχισαν να είναι όλο και λιγότερο κατάπληκτοι με τα σημεία και τα τέρατα από τους ουρανούς, τόσο ώστε άρχισαν να είναι σκληροί στην καρδιά τους και τυφλοί στον νου τους και άρχισαν να μην πιστεύουν όλα όσα είχαν ακούσει και δει –

  2 Φανταζόμενοι μερικά μάταια πράγματα μέσα στην καρδιά τους, ότι αυτό είχε δημιουργηθεί από ανθρώπους και από τη δύναμη του διαβόλου, για να παρασύρει και να παραπλανήσει την καρδιά των ανθρώπων. Και έτσι εξουσίαζε ο Σατανάς την καρδιά των ανθρώπων πάλι, τόσο ώστε τους τύφλωσε τα μάτια και τους παρέσυρε να πιστεύουν ότι η διδαχή περί του Χριστού ήταν κάτι το ανόητο και το μάταιο.

  3 Και συνέβη ώστε οι άνθρωποι άρχισαν να γίνονται ισχυροί σε κακία και σε βδελύγματα, και δεν πίστευαν ότι θα δοθούν πια άλλα σημεία ή τέρατα. Και ο Σατανάς περιφερόταν παρασύροντας την καρδιά των ανθρώπων, βάζοντας τους σε πειρασμούς και προκαλώντας τους να κάνουν μεγάλες πονηρίες στη χώρα.

  4 Και έτσι πέρασε το ενενηκοστό και έκτο έτος, επίσης και το ενενηκοστό και έβδομο έτος, επίσης και το ενενηκοστό και όγδοο έτος, επίσης και το ενενηκοστό και ένατο έτος.

  5 Και επίσης είχαν περάσει εκατό χρόνια από τις ημέρες του Μωσία, που ήταν βασιλιάς επί του λαού των Νεφιτών.

  6 Και είχαν περάσει εξακόσια και εννέα χρόνια από τότε που ο Λεχί έφυγε από την Ιερουσαλήμ.

  7 Και είχαν περάσει εννέα χρόνια από τον καιρό που δόθηκε το σημείο, για το οποίο μίλησαν οι προφήτες, ότι ο Χριστός θα ερχόταν στον κόσμο.

  8 Τώρα οι Νεφίτες άρχισαν να μετρούν τον χρόνο τους από αυτήν την περίοδο που δόθηκε το σημείο, δηλαδή από τον ερχομό του Χριστού. Οπότε, εννέα χρόνια είχαν παρέλθει.

  9 Και ο Νεφί, που ήταν ο πατέρας του Νεφί, που είχε την ευθύνη των χρονικών, δεν επέστρεψε στη χώρα του Ζαραχέμλα, και δεν μπορούσαν να τον βρουν πουθενά σε όλη τη χώρα.

  10 Και συνέβη ώστε ο λαός ακόμη παρέμενε σε κακία, παρά το πολύ κήρυγμα και τις προφητείες που είχαν αποσταλεί σε αυτούς. Και έτσι πέρασε και το δέκατο έτος, και το ενδέκατο έτος επίσης πέρασε με ανομία.

  11 Και συνέβη ώστε κατά το δέκατο τρίτο έτος άρχισαν πόλεμοι και διχόνοιες σε όλη τη χώρα· διότι οι ληστές του Γαδιάντον είχαν γίνει τόσο πολυάριθμοι και θανάτωναν τόσους από τον λαό και ερήμωσαν τόσες πολλές πόλεις και σκόρπισαν τόσο πολύ θάνατο και μακελλειό σε όλη τη χώρα, ώστε έγινε σκόπιμο όλος ο λαός, και οι Νεφίτες και οι Λαμανίτες, να αναλάβουν τα όπλα εναντίον τους.

  12 Επομένως, όλοι οι Λαμανίτες που είχαν μεταστραφεί προς τον Κύριο ενώθηκαν με τους αδελφούς τους, τους Νεφίτες, και αναγκάσθηκαν, για την ασφάλεια της ζωής τους και των γυναικών τους και των παιδιών τους, να αναλάβουν τα όπλα εναντίον αυτών των ληστών του Γαδιάντον, μάλιστα, και επίσης για να διατηρήσουν τα δικαιώματά τους και τα προνόμιά τους της εκκλησίας τους και της λατρείας τους και της ελευθερίας τους και της ανεξαρτησίας τους.

  13 Και συνέβη ώστε προτού να περάσει αυτό το δέκατο τρίτο έτος, οι Νεφίτες απειλήθηκαν με ολοκληρωτική καταστροφή εξαιτίας αυτού του πολέμου, ο οποίος είχε γίνει υπερβολικά οδυνηρός.

  14 Και συνέβη ώστε αυτοί οι Λαμανίτες που είχαν ενωθεί με τους Νεφίτες αριθμούνταν μαζί με τους Νεφίτες.

  15 Και αφαιρέθηκε από αυτούς η κατάρα τους, και το δέρμα τους έγινε λευκό σαν των Νεφιτών.

  16 Και οι νέοι τους άνδρες και οι κόρες τους έγιναν υπερβολικά όμορφοι και αριθμούνταν με τους Νεφίτες και λέγονταν Νεφίτες. Και έτσι τελείωσε το δέκατο τρίτο έτος.

  17 Και συνέβη ώστε κατά την έναρξη του δέκατου τέταρτου έτους, ο πόλεμος μεταξύ των ληστών και του λαού του Νεφί συνεχιζόταν και έγινε υπερβολικά οδυνηρός. Παρά ταύτα, ο λαός του Νεφί είχε το πλεονέκτημα κάπως έναντι των ληστών, τόσο που τους έδιωξαν έξω από τα εδάφη τους μέσα στα βουνά και μέσα στα κρυσφύγετά τους.

  18 Και έτσι τελείωσε το δέκατο τέταρτο έτος. Και κατά το δέκατο πέμπτο έτος ήλθαν εναντίον του λαού του Νεφί. Και εξαιτίας της κακίας του λαού του Νεφί, και των πολλών διχονοιών και διαφωνιών τους, οι ληστές του Γαδιάντον είχαν πλεονέκτημα επ’ αυτών.

  19 Και έτσι τελείωσε το δέκατο πέμπτο έτος, και έτσι βρίσκονταν οι άνθρωποι σε κατάσταση πολλών βασάνων, και το σπαθί της καταστροφής κρεμόταν επάνω από αυτούς, τόσο που επρόκειτο να παταχθούν από αυτό, και αυτό εξαιτίας της ανομίας τους.