Νεφί Γ΄ 7
  Μεταφορτώσεις
  Ολόκληρο Βιβλίο (PDF)
  Υποσημειώσεις
  Theme

  Κεφάλαιο 7

  Ο αρχιδικαστής δολοφονείται, η κυβέρνηση χαλάει και ο λαός χωρίζεται σε φυλές. Ο Ιακώβ, ένας αντίχριστος γίνεται βασιλιάς μίας μυστικής συνωμοσίας. Ο Νεφί κηρύττει μετάνοια και πίστη στον Χριστό. Άγγελοι τελούν σε αυτόν διακονία καθημερινά, και αυτός ανασταίνει τον αδελφό του από τους νεκρούς. Πολλοί μετανοούν και βαπτίζονται. Περίπου το 30–33 μ.Χ.

  1 Τώρα ιδού, θα σας δείξω ότι δεν εδραίωσαν βασιλιά επί της χώρας, αλλά κατά το ίδιο αυτό έτος, μάλιστα, τον τριακοστό έτος, αφάνισαν επάνω στη δικαστική έδρα, μάλιστα, δολοφόνησαν τον αρχιδικαστή της χώρας.

  2 Και οι άνθρωποι διχάστηκαν ο ένας εναντίον του άλλου, και χωρίστηκαν ο ένας από τον άλλον σε φυλές, καθένας ανάλογα με την οικογένειά του και τους συγγενείς και τους φίλους του. Και έτσι κατέστρεψαν την κυβέρνηση της χώρας.

  3 Και κάθε φυλή όρισε έναν αρχηγό, δηλαδή έναν ηγέτη τους. Και έτσι έγιναν φυλές και ηγέτες φυλών.

  4 Λοιπόν ιδού, δεν υπήρχε κανένας ανάμεσά τους παρά μόνο αν είχε μεγάλη οικογένεια και πολλούς συγγενείς και φίλους. Γι’ αυτό οι φυλές τους έγιναν υπερβολικά μεγάλες.

  5 Λοιπόν όλα αυτά έγιναν και δεν υπήρξαν έως τώρα πόλεμοι αναμεταξύ τους. Και όλη αυτή η ανομία είχε πέσει επάνω στον λαό επειδή ενέδωσαν στη δύναμη του Σατανά.

  6 Και οι κανονισμοί της κυβέρνησης καταστράφηκαν, εξαιτίας της μυστικής συνωμοσίας των φίλων και συγγενών εκείνων που δολοφόνησαν τους προφήτες.

  7 Και προκαλούσαν μεγάλη διχόνοια στη χώρα, τόσο ώστε το πιο δίκαιο τμήμα του λαού είχε σχεδόν όλο γίνει πονηρό. Μάλιστα, υπήρχαν μόνο λίγοι δίκαιοι άνθρωποι ανάμεσά τους.

  8 Και έτσι, ούτε έξι χρόνια δεν είχαν περάσει από τότε που οι περισσότεροι άνθρωποι στράφηκαν από τη χρηστότητα τους, σαν το σκύλο στα εμέσματά του, ή σαν τη γουρούνα στο κύλισμα της στη λάσπη.

  9 Λοιπόν αυτός η μυστική συνωμοσία ο οποίος έφερε τόσο μεγάλη ανομία στον λαό, συγκεντρώθηκαν και έβαλαν ως κεφαλή τους κάποιον που τον έλεγαν Ιακώβ.

  10 Και τον ονόμασαν βασιλιά τους. Επομένως έγινε βασιλιάς σε αυτήν την άνομη συμμορία. Και αυτός ήταν ένας από τους κυριότερους που είχαν δώσει την ψήφο τους εναντίον των προφητών που κατέθεσαν μαρτυρία για τον Ιησού.

  11 Και συνέβη ώστε αυτοί δεν ήταν τόσο δυνατοί σε αριθμό όσο οι φυλές του λαού, που ήταν ενωμένοι μαζί, μόνο που οι ηγέτες τους θέσπιζαν τους νόμους τους, καθένας ανάλογα με τη φυλή του. Παρ’ όλα αυτά ήταν εχθροί. Παρ’ όλο που δεν ήταν δίκαιος λαός, εντούτοις ήταν ενωμένοι στο μίσος τους για εκείνους που είχαν συνάψει διαθήκη να καταστρέψουν την κυβέρνηση.

  12 Λοιπόν, ο Ιακώβ, βλέποντας ότι οι εχθροί τους ήταν πιο πολυάριθμοι από αυτούς, όντας αυτός ο βασιλιάς της συμμορίας, γι’ αυτό πρόσταξε τους ανθρώπους του να ξεφύγουν στο πιο βόρειο τμήμα της χώρας, και εκεί να οικοδομήσουν για τον εαυτό τους ένα βασίλειο, μέχρι να προσχωρήσουν σε αυτούς αντιφρονούντες, (γιατί τους κολάκευε ότι επρόκειτο να υπάρξουν πολλοί αντιφρονούντες) και να γίνουν αρκετά ισχυροί για να πολεμήσουν με τις φυλές του λαού. Και έτσι έκαναν.

  13 Και τόσο γρήγορη ήταν η πορεία τους, που δεν μπορούσε να ανασταλλεί μέχρι που έφθασαν μακριά από την πρόσβαση του λαού. Και έτσι τελείωσε το τριακοστό έτος. Και έτσι ήταν οι υποθέσεις του λαού του Νεφί.

  14 Και συνέβη ώστε κατά το τριακοστό και πρώτο έτος ήταν χωρισμένοι σε φυλές, καθένας ανάλογα με την οικογένειά του, τους συγγενείς και φίλους. Παρά ταύτα ήλθαν σε συμφωνία να μην πάνε σε πόλεμο ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά δεν ήταν ενωμένοι ως προς τους νόμους τους και το είδος της κυβέρνησής τους, διότι αυτοί είχαν καθιερωθεί σύμφωνα με τα μυαλά εκείνων που ήταν οι αρχηγοί τους και οι ηγέτες τους. Όμως θέσπισαν πολύ αυστηρούς νόμους ότι η μια φυλή δεν έπρεπε να παραβιάζει εναντίον της άλλης, τόσο που κατά κάποιο βαθμό είχαν ειρήνη στη χώρα. Όμως, η καρδιά τους είχε στραφεί μακριά από τον Κύριο τον Θεό τους, και λιθοβολούσαν τους προφήτες και τους έδιωχναν από ανάμεσά τους.

  15 Και συνέβη ώστε ο Νεφί – που τον είχαν επισκεφθεί άγγελοι και επίσης η φωνή του Κυρίου, λοιπόν αφού είχε δει αγγέλους, και αφού ήταν αυτόπτης μάρτυρας και αφού του είχε δοθεί εξουσία ώστε να ξέρει σχετικά με τη διακονία του Χριστού, και αφού ήταν επίσης αυτόπτης μάρτυρας στη γρήγορη επιστροφή τους από τη χρηστότητα στην κακία τους και τα βδελύγματά τους.

  16 Λοιπόν, αφού θλιβόταν για τη σκληρότητα της καρδιάς τους και την τύφλωση του μυαλού τους – πήγε σε αυτούς τον ίδιο χρόνο, και άρχισε να καταθέτει τη μαρτυρία του, τολμηρά, για τη μετάνοια και την άφεση των αμαρτιών μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό.

  17 Και τους δίδαξε πολλά πράγματα, και δεν μπορούν να γραφούν όλα, και ένα μέρος τους δεν θα αρκούσε, γι’ αυτό δεν γράφηκαν σε αυτό το βιβλίο. Και τελούσε διακονία ο Νεφί με δύναμη και με μεγάλη εξουσία.

  18 Και συνέβη ώστε αυτοί θύμωσαν μαζί του, και μάλιστα επειδή αυτός είχε μεγαλύτερη δύναμη από αυτούς, γιατί δεν ήταν δυνατόν να μην πιστεύουν στα λόγια του, γιατί τόσο μεγάλη ήταν η πίστη του στον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε άγγελοι τελούσαν διακονία προς αυτόν καθημερινά.

  19 Και εξέβαλλε διαβόλους και ακάθαρτα πνεύματα στο όνομα του Ιησού, μέχρι και που ανάστησε τον αδελφό του από τους νεκρούς, αφού είχε λιθοβοληθεί και υποστεί θάνατο από τον λαό.

  20 Και το είδαν οι άνθρωποι, και έδωσαν μαρτυρία γι’ αυτό, και είχαν θυμώσει μαζί του εξαιτίας της δύναμής του. Και έκανε επίσης πολλά άλλα θαύματα, στα μάτια του λαού, στο όνομα του Ιησού.

  21 Και συνέβη ώστε πέρασε το τριακοστό και πρώτο έτος και υπήρχαν μόνο λίγοι που μεταστράφηκαν στον Κύριο. Όμως όσοι μεταστράφηκαν, πράγματι έδειξαν στον λαό ότι τους είχαν επισκεφθεί η δύναμη και το Πνεύμα του Θεού, που βρισκόταν στον Ιησού Χριστό, στον οποίον πίστευαν.

  22 Και όσοι τους είχε εκβάλει δαίμονες από μέσα τους, και θεραπεύθηκαν από τις ασθένειές τους και τις αδυναμίες τους, πράγματι φανέρωσαν στον λαό ότι το Πνεύμα του Θεού είχε ασκήσει επιρροή επάνω τους, και είχαν θεραπευθεί. Και έδειχναν επίσης σημεία και έκαναν μερικά θαύματα στον λαό.

  23 Έτσι πέρασε και το τριακοστό και δεύτερο έτος. Και ο Νεφί διαλαλούσε προς τον λαό κατά την έναρξη του τριακοστού και τρίτου έτους, και κήρυττε σε αυτούς μετάνοια και άφεση αμαρτιών.

  24 Τώρα, θα ήθελα να θυμηθείτε επίσης, ότι δεν υπήρχε κανένας που να τον είχαν φέρει σε μετάνοια που να μη βαπτιζόταν με νερό.

  25 Λοιπόν, χειροτονούνταν από τον Νεφί, άνδρες σε αυτήν τη διακονία, ώστε όσοι έρχονταν προς αυτούς να βαπτισθούν με νερό, και τούτο ως μαρτυρία και βεβαίωση ενώπιον του Θεού, και προς τον λαό, ότι είχαν μετανοήσει και λάβει άφεση των αμαρτιών τους.

  26 Και υπήρχαν πολλοί κατά την έναρξη του έτους αυτού που βαπτίσθηκαν προς μετάνοια. Και έτσι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του έτους.