Skrifterna
2 Nephi 30


Kapitel 30

Omvända icke-judar ska räknas till förbundsfolket – Många lamaniter och judar ska tro på ordet och bli behagliga – Israel ska återupprättas och de ogudaktiga förgöras. Omkring 559–545 f.Kr.

1 Och se, mina älskade bröder, nu ska jag tala till er. För jag, Nephi, vill inte låta er tro att ni är mer rättfärdiga än icke-judarna kommer att vara. För se, om ni inte lyder Guds befallningar ska ni alla gå under på samma sätt, och ni ska inte tro att icke-judarna på grund av de ord som talats helt kommer att förgöras.

2 För se, jag säger er att alla bland icke-judarna som omvänder sig tillhör Herrens aförbundsfolk, och alla de bjudar som inte omvänder sig ska bli förskjutna. För Herren sluter inte förbund med någon, utom med dem som comvänder sig och tror på hans Son, som är Israels Helige.

3 Och nu vill jag profetera något mera om judarna och icke-judarna. För sedan den bok om vilken jag talat har kommit fram och skrivits för icke-judarna och åter förseglats åt Herren, kommer det att finnas många som atror de ord som har skrivits. Och bde ska föra ut dem till återstoden av våra avkomlingar.

4 Och då ska återstoden av våra avkomlingar få kunskap om oss, hur vi kom från Jerusalem och att de är ättlingar till judarna.

5 Och Jesu Kristi evangelium ska förkunnas bland adem, varför bde åter ska få ckunskap om sina fäder och likaså den kunskap om Jesus Kristus som fanns bland deras fäder.

6 Och då ska de glädjas, för de ska veta att detta är en välsignelse till dem av Guds hand. Och deras förmörkande fjäll ska börja falla från deras ögon, och det ska inte gå många släktled bland dem förrän de är ett arent och behagligt folk.

7 Och det ska ske att ajudarna som är förskingrade också ska bbörja tro på Kristus. Och de ska börja insamlas i hela landet, och alla som tror på Kristus ska även bli ett behagligt folk.

8 Och det ska ske att Herren Gud ska påbörja sitt verk bland alla nationer, släkter, tungomål och folk för att åstadkomma sitt folks återupprättelse på jorden.

9 Och med rättfärdighet ska aHerren Gud bdöma de fattiga och med rättvisa skipa rätt åt de cödmjuka på jorden. Och han ska slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars andedräkt ska han dräpa de ogudaktiga.

10 För atiden kommer med hast då Herren Gud ska förorsaka en stor bdelning bland folket, och de ogudaktiga ska han förgöra. Och han ska cskona sitt folk, ja, även om så är att han måste dförgöra de ogudaktiga genom eld.

11 Och arättfärdighet ska vara bältet kring hans höfter och trofasthet bältet kring hans midja.

12 aOch då ska vargen bo med lammet, och leoparden ska ligga tillsammans med killingen, och kalven och det unga lejonet och gödboskapen ska vara tillsammans, och ett litet barn ska leda dem.

13 Och kon och björnen ska beta, deras ungar ska ligga ner tillsammans och lejonet ska äta hö liksom oxen.

14 Och dibarnet ska leka invid huggormens hål och det avvanda barnet ska lägga sin hand på giftormens bo.

15 Ingenstans på mitt heliga berg ska man då göra vad ont och fördärvligt är, för jorden ska vara full av kunskapen om Herren, liksom vattnen täcker havet.

16 Därför ska det som rör aalla nationer tillkännages, ja, allt ska btillkännages för människobarnen.

17 Det finns inget som är hemligt som inte ska auppenbaras. Det finns ingen mörkrets gärning som inte ska komma fram i ljuset, och det finns inget som är förseglat på jorden som inte ska upplåtas.

18 Därför ska allt som har uppenbarats för människobarnen uppenbaras på den dagen, och Satan ska under lång tid ainte längre ha makt över människobarnens hjärtan. Och nu, mina älskade bröder, slutar jag mitt tal.