Skrifterna
2 Nephi 22


Kapitel 22

På tusenårsdagen ska alla människor prisa Herren – Han ska bo bland dem – Jämför Jesaja 12. Omkring 559–545 f.Kr.

1 Och på den dagen ska du säga: ”O Herre, jag vill prisa dig. Fastän du var vred på mig har din vrede vänts bort, och du tröstade mig.

2 Se, Gud är min frälsning, jag ska aförtrösta och inte frukta, för Herren bJehova är min styrka och min sång, och han har även blivit min frälsning.”

3 Därför ska ni med fröjd ösa avatten ur frälsningens källor.

4 Och på den dagen ska ni säga: ”aPrisa Herren, åkalla hans namn, förkunna hans gärningar bland folken, kungör att hans namn är upphöjt.

5 aLovsjung Herren, för han har gjort härliga ting. Detta är känt över hela jorden.

6 aRopa högt och jubla, ni Sions invånare, för stor är Israels Helige mitt ibland er.”