Skrifterna
2 Nephi 32


Kapitel 32

Änglar talar genom den Helige Andens kraft – Människan måste be och förvärva kunskap för egen del genom den Helige Anden. Omkring 559–545 f.Kr.

1 Och nu, mina älskade bröder, antar jag att ni i någon mån begrundar i era hjärtan vad ni bör göra sedan ni gått in på den vägen. Men se, varför begrundar ni detta i era hjärtan?

2 Kommer ni inte ihåg att jag sa till er att ni, sedan ni atagit emot den Helige Anden, kunde tala med bänglars tunga? Och hur skulle ni kunna tala med änglars tunga utom genom den Helige Anden?

3 aÄnglar talar genom den Helige Andens kraft. Därför talar de Kristi ord. Därför sa jag till er: ”bMätta er med Kristi ord”, för se, Kristi ord ska tillkännage för er allt ni bör göra.

4 Och om ni nu sedan jag talat dessa ord inte kan förstå dem, så är det för att ni ainte ber, och inte heller bultar ni. Därför förs ni inte in i ljuset, utan måste förgås i mörkret.

5 För se, återigen säger jag till er att om ni går in på den vägen och tar emot den Helige Anden så visar han er allt vad ni bör göra.

6 Se, detta är Kristi lära, och ingen mer lära ska ges förrän han auppenbarar sig för er i köttet. Och när han uppenbarar sig för er i köttet ska ni se till att göra det han säger till er.

7 Och nu kan jag, Nephi, inte säga mer. Anden hindrar mig att tala, och jag är lämnad att sörja på grund av människornas aotro och ogudaktighet och okunnighet och nackstyvhet, för de vill inte söka kunskap och inte heller förstå stor kunskap när den ges åt dem i all btydlighet, ja, så tydliga som ord kan vara.

8 Och nu, mina älskade bröder, märker jag att ni fortfarande begrundar detta i era hjärtan, och det smärtar mig att jag måste tala om detta. För om ni ville hörsamma Anden som lär människan att abe skulle ni veta att ni måste be. För den bonde anden lär inte människan att be utan lär henne att hon inte ska be.

9 Men se, jag säger er att ni aalltid måste be och inte tröttna, och att ni inte får göra något för Herren utan att först be till Fadern i bKristi namn att han ska helga era gärningar åt er så att era gärningar kan bli till er csjäls välfärd.