Skrifterna
2 Nephi 21


Kapitel 21

Isais stam (Kristus) ska döma i rättfärdighet – Kunskapen om Gud ska täcka jorden under tusenårsriket – Herren ska uppresa ett baner och samla in Israel – Jämför Jesaja 11. Omkring 559–545 f.Kr.

1 Och ett askott ska skjuta fram ur bIsais cstam, och en gren ska växa fram ur hans rötter.

2 Och på honom ska aHerrens Ande vila, visdomens och förståndets ande, rådens och maktens ande, den ande som ger kunskap och Herrens fruktan,

3 och ska ge honom klart förstånd i Herrens fruktan, och han ska varken adöma efter vad hans ögon ser eller skipa rätt efter vad hans öron hör.

4 Utan med arättfärdighet ska han döma de fattiga och med rättvisa bskipa rätt åt de cödmjuka på jorden. Och han ska slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars andedräkt ska han döda de ogudaktiga.

5 Och rättfärdighet ska vara bältet kring hans höfter och trofasthet bältet kring hans amidja.

6 Även vargen ska bo tillsammans med lammet, och leoparden ska ligga tillsammans med killingen, och kalven och det unga lejonet och gödboskapen ska vara tillsammans, och ett litet barn ska valla dem.

7 Och kon och björnen ska gå och beta, deras ungar ska ligga ner tillsammans, och lejonet ska äta hö liksom oxen.

8 Och dibarnet ska leka invid huggormens hål, och det avvanda barnet ska lägga sin hand på abasiliskens bo.

9 De ska ainte göra vad ont och fördärvligt är på hela mitt heliga berg, för jorden ska vara full av bkunskapen om Herren, liksom vattnen täcker havet.

10 Och på aden dagen ska det finnas en bIsais rot som står som ett baner för folken. cDit ska dicke-judarna söka sig, och hans vila ska vara härlig.

11 Och det ska ske på den dagen att Herren för aandra gången åter ska sträcka ut sin hand för att från Assyrien och från Egypten och från Patros och från Nubien och från Elam och från Shinar och från Hamat och från havets öar återvinna den återstod av sitt folk som finns kvar.

12 Och han ska resa upp ett abaner för nationerna och ska samla bIsraels fördrivna och csamla in Judas förskingrade från jordens fyra hörn.

13 Efraims aavund ska även upphöra och Judas motståndare ska bli avskurna. bEfraim ska inte avundas cJuda, och Juda ska inte hemsöka Efraim.

14 Men de ska aslå ner på filisteernas axlar västerut, tillsammans ska de ta byte av österlänningarna. De ska lägga sin hand på Edom och Moab, och Ammons barn ska lyda dem.

15 Och Herren ska fullständigt aödelägga Egyptiska havets vik, och med sin mäktiga vind ska han skaka sin hand över floden, och han ska klyva den i sju bäckar och göra så att man torrskodd kan gå över.

16 Och där ska bli en abanad väg från Assyrien för den återstod av hans folk som finns kvar, liksom det var för Israel den dag då de drog upp ur Egyptens land.