Skrifterna
2 Nephi 18


Kapitel 18

Kristus ska bli en stötesten och en förargelsens klippa – Sök Herren och inte pipande häxmästare – Sök ledning i lagen och vittnesbördet – Jämför Jesaja 8. Omkring 559–545 f.Kr.

1 Vidare kom Herrens ord till mig: ”Ta dig en stor rulle och skriv i den med en människas penna om aMaher-salal Has-bas.”

2 Och jag tog mig trovärdiga avittnen till att uppteckna: prästen Uria och Sakarja, Jeberekjas son.

3 Och jag gick in till aprofetissan, och hon blev med barn och födde en son. Då sa Herren till mig: ”Ge honom namnet Maher-salal Has-bas.

4 För se, abarnet ska binte ha kunskap att ropa: ’Min far och min mor’, innan Damaskus skatter och cbytet från Samaria ska föras bort av kungen i Assyrien.”

5 Herren talade åter till mig och sa:

6 ”Eftersom detta folk förkastar aSiloas vatten, som flyter så stilla, och gläder sig åt bResin och Remaljas son”,

7 se, därför ska Herren låta flodens vatten komma aöver dem, väldiga och många, nämligen kungen i Assyrien med all hans härlighet. Och han ska stiga över alla sina bräddar och svämma över alla sina stränder.

8 Och ahan ska tränga fram genom Juda, han ska utbreda sig och svämma över, och han ska räcka ända upp till halsen. Och hans utbredda vingar ska uppfylla hela vidden av ditt land, o bImmanuel.

9 aFörena er, o ni folk, och ni ska krossas. Och öppna ert öra, alla ni i fjärran länder. Rusta er, och ni ska krossas. Rusta er, och ni ska krossas.

10 Rådgör tillsammans, och det ska gå om intet. Tala därom, och det ska inte lyckas, aför Gud är med oss.

11 För så talade Herren till mig med stark hand och beordrade mig att inte vandra på detta folks väg, när han sa:

12 ”Säg inte asammansvärjning om allt som detta folk kallar sammansvärjning. Frukta inte heller vad de fruktar och var inte förskräckta.

13 Härskarornas Herre själv ska ni hålla helig, och alåt honom vara er fruktan, och låt honom vara er bävan.

14 Och han ska vara som en ahelgedom, men som en bstötesten och som en förargelsens klippa för Israels båda hus, en fälla och en snara för Jerusalems invånare.

15 Och många av dem ska asnubbla och falla och krossas och snärjas och infångas.

16 Bind upp vittnesbördet och försegla alagen bland mina lärjungar.”

17 Och jag vill vänta på Herren som adöljer sitt ansikte för Jakobs hus, och jag vill söka efter honom.

18 Se, jag och barnen som Herren har gett mig är som atecken och under i Israel från Härskarornas Herre, som bor på Sions berg.

19 Och när de säger till er: ”Sök er till aandebesvärjarna och bhäxmästarna som piper och mumlar” – cborde inte ett folk då söka sig till sin Gud för de levande för att höra dfrån de döda?

20 Sök er till lagen och till vittnesbördet! Och om ade inte talar enligt detta ord så beror det på att inget ljus finns i dem.

21 Och ade ska gå igenom det, hårt prövade och hungrande, och det ska ske att de i sin hunger ska gräma sig och förbanna sin konung och sin Gud och blicka uppåt.

22 Och de ska skåda ner på jorden och se nöd och mörker, ångestens dunkel, och ska fördrivas till mörkret.