Skrifterna
2 Nephi 13


Kapitel 13

Juda och Jerusalem kommer att straffas för sin olydnad – Herren vädjar för och dömer sitt folk – Sions döttrar förbannas och pinas för sin världslighet – Jämför Jesaja 3. Omkring 559–545 f.Kr.

1 För se, Herren, Härskarornas Herre, tar bort från Jerusalem och från Juda stöd och stav – allt bröd till stav och allt vatten till stöd –

2 den mäktige mannen och krigsmannen, domaren och profeten, och den vise och den gamle,

3 befälhavaren över femtio och den hedervärde mannen och rådgivaren och den hantverkskunnige och den vältalige.

4 Och jag ska ge dem barn till att vara deras furstar, och spädbarn ska råda över dem.

5 Och folket ska förtryckas, den ene av den andre och var och en av sin nästa. Barnet ska uppträda högmodigt mot den gamle och den tarvlige mot den hedervärde.

6 När en man fattar tag i sin bror i sin fars hus och säger: ”Du har kläder, bli vår styresman, och låt inte denna aruinhög komma under din hand” –

7 på den dagen ska han svära och säga: ”Jag vill inte vara någon ahelbrägdagörare, för i mitt hus finns varken bröd eller kläder. Gör mig inte till styresman över folket.”

8 För Jerusalem är i aruiner och Juda har bfallit eftersom deras tungor och deras gärningar har stått emot Herren, och de förtörnar hans härlighets ögon.

9 Deras uppsyn vittnar emot dem och förkunnar att deras synd är alldeles som aSodoms, och de kan inte dölja den. Ve deras själar, för de har belönat sig själva med ont!

10 Säg till de rättfärdiga att det är aväl med dem, för de ska äta sina gärningars frukt.

11 Ve de ogudaktiga, för de ska förgås eftersom deras händers lön ska komma över dem.

12 Och barn är mitt folks förtryckare, och kvinnor råder över det. O mitt folk, de som aleder dig får dig att fela och fördärvar dina stigars väg.

13 Herren står upp för att avädja för och för att döma folket.

14 Herren ska gå till doms med sitt folks gamla och med dess afurstar. För ni har bförtärt cvingården och bytet från de dfattiga i era hus.

15 ”Vad menar ni? Ni krossar mitt folk och mal sönder de fattigas ansikten”, säger Herren, Härskarornas Gud.

16 Vidare säger Herren: ”Eftersom Sions döttrar är så högdragna och går med rak hals och lättsinniga ögon och går där och trippar och pinglar med sina fotringar”,

17 därför ska Herren slå Sions döttrars hjässor med skorv, och Herren ska ablotta deras nakenhet.

18 På den dagen ska Herren ta bort glansen från deras pinglande prydnader och anäthuvor och runda smycken som liknar månen,

19 kedjor och armband och halsdukar,

20 huvudbonader och fotlänkar, pannband, parfymflaskor och öronringar,

21 ringar och nässmycken,

22 ahögtidsdräkter och mantlar och kåpor och krusnålar,

23 aspeglar och fint linne och huvor och flor.

24 Och det ska ske att där ska vara stank i stället för vällukt, trasa i stället för gördel och skallighet i stället för väl uppsatt hår och hölje av säckväv i stället för abröstduk, bbrännmärken i stället för skönhet.

25 Dina män ska falla för svärdet och dina mäktiga i krig.

26 Och hennes portar ska klaga och sörja, och hon ska vara övergiven och ska sitta på marken.