Skrifterna
2 Nephi 14


Kapitel 14

Sion och hennes döttrar ska bli återlösta och renade under tusenårsdagen – Jämför Jesaja 4. Omkring 559–545 f.Kr.

1 Och på den dagen ska sju kvinnor fatta tag i en man och säga: ”Vi ska äta vårt eget bröd och bära våra egna kläder, låt oss endast få bära ditt namn för att ta bort vår avanära.”

2 På den dagen ska Herrens agren bli vacker och härlig, och jordens frukter bli utsökta och behagliga för dem av Israel som har undkommit.

3 Och det ska ske att de som är kvar i Sion och förblir i Jerusalem ska kallas heliga, alla som är upptecknade bland de levande i Jerusalem –

4 anär Herren har btvättat bort Sions döttrars orenhet och renat Jerusalem från dess blod genom domens ande och genom celdens ande.

5 Och Herren ska över varje Sions bergs boning och över hennes församlingar skapa en amolnsky och rök om dagen och skenet av en flammande eld om natten, för över all Sions härlighet ska det finnas ett värn.

6 Och där ska finnas ett tabernakel som ger skugga om dagen mot hettan och som är en afristad och ett skydd mot storm och mot regn.