2 Nefio knyga 23

23 Skyrius

Babilonės sunaikinimas simbolizuoja sunaikinimą per antrąjį atėjimą. Tai bus rūstybės ir keršto diena. Babilonė (pasaulis) kris amžiams. Palyginkite su Izaijo 13. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 aIštarmė apie bBabilonę, kurią matė Izaijas, Amoco sūnus.

2 Iškelkite avėliavą ant aukšto kalno, pakelkite balsą į juos, bpamokite ranka, kad jie galėtų įeiti pro kilmingųjų vartus.

3 Aš įsakiau savo apašventintiesiems, taip pat pašaukiau savo galinguosius, nes mano pyktis skirtas ne tiems, kas džiaugiasi mano iškilumu.

4 Kalnuose minios triukšmas kaip didžio sambūrio, asurinktų tautų bkaralysčių audringas triukšmas: Pulkų Viešpats renka kovos pulkus.

5 Jie ateina iš tolimos šalies, nuo padangės pakraščio, taip, Viešpats ir jo pasipiktinimo ginklai visai šaliai sunaikinti.

6 Aimanuokite, nes Viešpaties diena čia pat; ji ateis kaip sunaikinimas nuo Visagalio.

7 Todėl visos rankos nusilps, kiekvieno žmogaus širdis sutirps.

8 Ir jie bijos; diegliai ir sielvartai juos suims; jie stebėsis vienas kitu; jų veidai bus kaip liepsnos.

9 Štai, Viešpaties diena ateina, žiauri tiek rūstybe, tiek ir nuožmiu pykčiu, paversti šalies negyvenama; ir jis aišnaikins iš jos nusidėjėlius.

10 Nes dangaus žvaigždės ir žvaigždynai neteiks šviesos; asaulė bus užtemdyta per savo patekėjimą, ir mėnulis neskleis šviesos.

11 Ir aš abausiu pasaulį už blogį, ir nelabuosius – už jų nedorumą; aš sustabdysiu bišdidėlių įžūlumą ir pažeminsiu baisūnų puikybę.

12 Aš padarysiu, kad ažmogus bus brangesnis už gryną auksą; netgi žmogus – už Ofyro aukso liejinį.

13 Todėl aš papurtysiu dangus, ir žemė apersikels iš savo vietos, Pulkų Viešpačiui užsirūstinus ir jo nuožmaus pykčio dieną.

14 Ir tai bus kaip apersekiojama stirna ir kaip avys, kurių niekas nesurenka; ir jie, kiekvienas žmogus, pasuks pas savuosius, ir bėgs kiekvienas į savo paties žemę.

15 Kiekvienas, kuris išdidus, bus pervertas; taip, ir kiekvienas, kuris prisijungė prie nelabųjų, kris nuo kalavijo.

16 Jų vaikai taip pat bus sudaužyti į gabalus jų akyse; jų namai bus išplėšti, ir jų žmonos išprievartautos.

17 Štai, aš sukurstysiu prieš juos medus, kurie nepaisys sidabro ir aukso, ir nesigėrės jais.

18 Jų lankai taip pat ištaškys jaunuolius į gabalus, ir jiems nebus gaila įsčių vaisiaus; jų akys nepasigailės vaikų.

19 Ir Babilonė, karalysčių šlovė, chaldėjų didybės apažiba, taps kaip bSodoma ir Gomora, kai Dievas jas sunaikino.

20 Jis niekada nebebus aapgyvendintas, ir nebebus gyvenamas per kartų kartas: nei arabas ten statysis palapinę; nei piemenys ten darysis avidę.

21 Bet alaukiniai dykumos žvėrys ten gulinės; ir jų namai bus pilni liūdnų paradų; ir pelėdos ten gyvens, ir šoks bsatyrai.

22 Ir salų laukiniai žvėrys stūgaus jų tuščiuose anamuose, ir bdrakonai – jų prabangiuose rūmuose; ir jo metas netrukus ateis, ir jo diena nebus prailginta. Nes aš sunaikinsiu jį greitai; taip, nes būsiu gailestingas savo žmonėms, bet nelabieji pražus.