2 Nefio knyga 12

12 Skyrius

Izaijas mato paskutinės dienos šventyklą, Izraelio surinkimą ir tūkstantmečio teismą bei taiką. Išdidieji ir nedorėliai per antrąjį atėjimą bus pažeminti. Palyginkite su Izaijo 2. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Žodis, kurį aIzaijas, Amoco sūnus, bmatė apie Judą ir Jeruzalę:

2 Ir bus paskutinėmis dienomis, kada Viešpaties anamų bkalnas bus įtvirtintas ckalnų viršūnėje ir išaukštintas virš kalvų, ir visos tautos plauks į jį.

3 Ir daug žmonių eis ir sakys: Ateikite ir kopkime į Viešpaties kalną, į Jokūbo Dievo namus; ir jis mokys mus savo kelių, ir mes avaikščiosime jo takais; nes iš Sionės išeis bįstatymas ir Viešpaties žodis iš Jeruzalės.

4 Ir jis ateis tarp tautų ir sudraus daug žmonių; ir jie perkals savo kalavijus į noragus ir savo ietis į pjautuvus; tauta nebekels kalavijo prieš tautą, ir jie daugiau nebesimokys kariauti.

5 O Jokūbo namai, ateikite ir vaikščiokime Viešpaties šviesoje; taip, ateikite, nes visi jūs esate anuklydę, kiekvienas savo nelabais keliais.

6 Todėl, o Viešpatie, tu apleidai savo žmones, Jokūbo namus, kadangi jie aprisipildė iš rytų ir klausosi pranašautojų kaip bfilistinai, ir csusideda su svetimtaučių vaikais.

7 Jų žemė taip pat pilna sidabro ir aukso, ir nėra galo jų lobiams; jų žemė taip pat pilna žirgų, ir nėra galo jų vežimams.

8 Jų žemė taip pat pilna astabų; jie garbina savo rankų darbą, tą, kurį jų pačių pirštai padarė.

9 Ir prastas žmogus anenusilenkia, ir didis žmogus nenusižemina, todėl neatleisk jam.

10 O jūs, nelabieji, eikite į uolą ir aslėpkitės dulkėse, nes Viešpaties baimė ir jo didybės šlovė sutriuškins jus.

11 Ir bus taip, kad išpuikę žmogaus žvilgsniai bus pažeminti ir žmonių išdidumas bus nulenktas, ir tik vienas Viešpats bus išaukštintas tą dieną.

12 Nes Pulkų Viešpaties adiena netrukus ateina visoms tautoms, taip, kiekvienam; taip, bišdidžiam ir išpuikusiam, ir kiekvienam, kuris pasiaukštinęs, ir jis bus pažemintas.

13 Taip, ir Viešpaties diena ateis visiems Libano kedrams, nes jie aukšti ir didingi; ir visiems Bašano ąžuolams;

14 ir visiems aukštiems kalnams, ir visoms kalvoms, ir visoms tautoms, kurios yra iškilios, ir visiems žmonėms;

15 ir kiekvienam aukštam bokštui, ir kiekvienai sutvirtintai sienai;

16 ir visiems ajūros laivams, ir visiems Taršišo laivams, ir visiems patraukliems vaizdams.

17 Ir žmogaus išpuikimas bus nulenktas, ir žmonių išdidumas bus pažemintas; ir tik vienas Viešpats bus išaukštintas a dieną.

18 Ir stabus jis visiškai išnaikins.

19 Ir jie eis į uolų ertmes ir į žemės urvus, nes juos apims Viešpaties baimė, ir jo didybės šlovė sutriuškins juos, kai jis pakils baisiai sudrebinti žemės.

20 Tą dieną žmogus ames kurmiams ir šikšnosparniams savo sidabro stabus ir savo aukso stabus, kuriuos pasidarė, kad garbintų;

21 kad eitų į uolų plyšius ir į dantytų uolų viršūnes, nes juos apims Viešpaties baimė ir jo šlovės didybė sutriuškins juos, kai jis pakils baisiai sudrebinti žemės.

22 Liaukitės pasitikėti ažmogumi, kurio kvėpavimas yra jo šnervėse; nes kur jo vertė?