2 Nefio knyga 11

11 Skyrius

Jokūbas matė savo Išpirkėją. Mozės įstatymas vaizduoja Kristų ir patvirtina, kad jis ateis. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir dabar, tuo metu aJokūbas kalbėjo daug daugiau mano žmonėms; tačiau tik tai aš bužrašiau, nes man pakanka to, ką užrašiau.

2 Ir dabar, aš, Nefis, rašau daugiau iš aIzaijo žodžių, nes mano siela gėrisi jo žodžiais. Nes aš pritaikysiu jo žodžius savo žmonėms ir pasiųsiu juos visiems savo vaikams, nes jis tikrai matė mano bIšpirkėją, lygiai kaip aš jį mačiau.

3 Ir mano brolis Jokūbas taip pat amatė jį, kaip aš jį mačiau; todėl aš pasiųsiu jų žodžius savo vaikams, kad įrodyčiau jiems, jog mano žodžiai yra tikri. Todėl žodžiais btrijų, – sakė Dievas, – aš įtvirtinsiu savo žodį. Tačiau Dievas siunčia daugiau liudytojų, ir jis patvirtina visus savo žodžius.

4 Štai, mano siela mėgaujasi, aįrodinėdama mano žmonėms tiesą apie Kristaus batėjimą; nes šiam tikslui duotas Mozės cįstatymas; ir viskas, ką nuo pasaulio pradžios Dievas davė žmonėms, yra jo pavaizdavimas.

5 Ir taip pat mano siela gėrisi Viešpaties asandoromis, kurias jis sudarė mūsų tėvams; taip, mano siela gėrisi jo malone ir jo teisingumu, ir galia, ir gailestingumu didžiajame ir amžinajame išvadavimo iš mirties plane.

6 Ir mano siela mėgaujasi, įrodinėdama mano žmonėms, kad ajei Kristus neateitų, visi žmonės turėtų pražūti.

7 Nes jei anebūtų Kristaus, nebūtų Dievo; ir jei nebūtų Dievo, nebūtų mūsų, nes negalėtų būti bsukūrimo. Bet yra Dievas, ir jis yra Kristus, ir jis ateina savo paskirto laiko pilnatvėje.

8 Ir dabar aš rašau kai kuriuos iš Izaijo žodžių, kad mano žmonės, kurie tik matys šiuos žodžius, galėtų pakylėti savo širdis ir džiaugtis dėl visų žmonių. Dabar, štai tie žodžiai, ir jūs galite pritaikyti juos sau ir visiems žmonėms.