2 Nefio knyga 22

22 Skyrius

Tūkstantmečio dieną visi žmonės garbins Viešpatį. Jis gyvens tarp jų. Palyginkite su Izaijo 12. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir tą dieną tu sakysi: O Viešpatie, aš garbinsiu tave; nors tu pykai ant manęs, tavo pyktis nugręžtas, ir tu guodi mane.

2 Štai, Dievas yra mano išgelbėjimas; aš apasitikėsiu ir nesibaiminsiu; nes Viešpats bJehova yra mano stiprybė ir mano giesmė; jis taip pat tapo mano išgelbėjimu.

3 Todėl su džiaugsmu jūs semsite avandenį iš išgelbėjimo versmių.

4 Ir tą dieną jūs sakysite: aGirkite Viešpatį, šaukitės jo vardo, skelbkite jo darbus tarp žmonių, minėkite, kad jo vardas išaukštintas.

5 aGiedokite Viešpačiui; nes jis yra padaręs didingų darbų; tai žinoma visoje žemėje.

6 aDžiūgaukite ir šūkaukite, Sionės gyventojai; nes didis tarp jūsų Izraelio Šventasis.