2 Nefio knyga 18

18 Skyrius

Kristus bus suklupimo akmuo ir papiktinimo uola. Ieškokite Viešpaties, ne cypiančių žyniuonių. Kreipkitės vadovavimo į įstatymą ir liudijimą. Palyginkite su Izaijo 8. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Be to, Viešpaties žodis sakė man: Paimk didelį ritinį ir užrašyk jame žmogaus rašikliu apie aMaher Šalal Haš Bazą.

2 Ir aš paėmiau sau patikimus aliudytojus rašyti: kunigą Uriją ir Zachariją, Jeberechijo sūnų.

3 Ir aš įėjau pas apranašę; ir ji pastojo ir pagimdė sūnų. Tada Viešpats pasakė man: Pavadink jį vardu Maher Šalal Haš Bazas.

4 Nes štai, avaikas dar bnemokės sušukti: Mano tėve, nei mano motin, – kai Damasko turtai ir Samarijos cgrobis bus išvežamas priešais Asirijos karalių.

5 Viešpats taip pat man dar kalbėjo, sakydamas:

6 Kadangi šie žmonės atmeta tyliai tekančius aŠiloacho vandenis ir džiaugiasi bRecinu bei Remalijos sūnumi;

7 todėl štai Viešpats atneša ant a galingus ir gausius upės vandenis, būtent Asirijos karalių ir visą jo šlovę; ir jis ištvins virš visų savo vagų ir išsilies per visus savo krantus.

8 Ir jis apereis per Judą; jis išsilies ir ištvins, pasieks net iki kaklo; o jo išskleisti sparnai uždengs tavo žemę per visą plotį, o bImanueli.

9 aJunkitės, o jūs, žmonės, ir būsite sudaužyti į gabalus; ir atsukite ausį visi jūs, iš tolimų šalių; apsijuoskite ir būsite sudaužyti į gabalus; apsijuoskite ir būsite sudaužyti į gabalus.

10 Tarkitės tarpusavy, ir tai nueis niekais; tarkite žodį, ir jis neišsipildys; anes Dievas yra su mumis.

11 Nes Viešpats taip kalbėjo man stipria ranka ir pamokė mane, kad nevaikščiočiau šitų žmonių keliu, sakydamas:

12 Jūs nesakykite: aSąjunga, – visiems tiems, kam šitie žmonės sakys: Sąjunga; nei bijokite kaip jie, nei būgštaukite.

13 Garbinkite patį Pulkų Viešpatį, ir tegul jis bus jūsų abaimė, ir tegul jis bus jūsų siaubas.

14 Ir jis bus ašventovė; bet suklupimo bakmuo ir papiktinimo uola abiem Izraelio namams, spąstai bei pinklės Jeruzalės gyventojams.

15 Ir daugelis iš jų asuklups ir kris, ir juos sudaužys ir sugaus, ir paims.

16 Suriškite liudijimą, užantspauduokite aįstatymą tarp mano mokinių.

17 Ir aš lauksiu Viešpaties, kuris aslepia savo veidą nuo Jokūbo namų, ir ieškosiu jo.

18 Štai, aš ir vaikai, kuriuos Viešpats man davė, yra aženklai ir stebuklai Izraelyje nuo Pulkų Viešpaties, gyvenančio Sionės kalne.

19 Ir kai jie sakys jums: Kreipkitės į tuos, kurie turi apažįstamų dvasių, ir bžyniuonius, kurie cypia ir murma, – car neturėtų žmonės kreiptis į savo Dievą, kad gyvieji gautų žinių d mirusiųjų?

20 į įstatymą ir liudijimą; ir jei jie anekalba sulig šituo žodžiu, tai dėl to, kad juose nėra šviesos.

21 Ir jie apereis per tai sunkiai prislėgti ir alkani; ir bus taip, kad būdami alkani, jie graušis ir keiks savo karalių ir savo Dievą, ir žiūrės aukštyn.

22 Ir jie žiūrės į žemę ir matys vargą ir tamsą, širdgėlos niūrumą, ir bus nuginti į tamsą.