2 Nefio knyga 21

21 Skyrius

Jesės kelmas (Kristus) teis teisiai. Tūkstantmetyje Dievo pažinimas padengs žemę. Viešpats iškels vėliavą ir surinks Izraelį. Palyginkite su Izaijo 11. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Ir išdygs aatžalabJesės ckelmo, ir šaka išaugs iš jo šaknų.

2 Ir Viešpaties aDvasia bus ant jo, dvasia išminties ir supratimo, dvasia patarimo ir galios, dvasia pažinimo ir Viešpaties baimės.

3 Ir padarys jį supratingą dėl Viešpaties baimės; ir jis ateis ne pagal tai, ką mato jo akys, ir papeiks ne pagal tai, ką girdi jo ausys.

4 Bet ateisiai jis teis vargšus ir teisingai bpapeiks dėl žemės cromiųjų; ir ištiks žemę savo burnos lazda, ir savo lūpų kvėptelėjimu nužudys nelabuosius.

5 Ir teisumas bus jo strėnų diržas, ir ištikimybė – jo ainkstų diržas.

6 Taip pat vilkas gyvens su avinėliu, ir leopardas atsiguls su ožiuku, ir veršiukas, ir jaunas liūtas, ir nupenėtas jauniklis drauge; ir mažas vaikas vedžios juos.

7 Ir karvė, ir lokys ganysis; jų jaunikliai atsiguls drauge; ir liūtas ės šiaudus kaip jautis.

8 Ir žindomas vaikas žais ant aangies urvo, ir nujunkytas vaikas padės ranką ant bgyvatės guolio.

9 Jie anežeis ir nežudys visame mano šventame kalne, nes žemė bus pilna Viešpaties bpažinimo, kaip jūra kupina vandenų.

10 Ir a dieną bus Jesės bšaknis, kuri stovės kaip liaudies vėliava; cprie jos veršis dkitataučiai; ir jos atilsis bus šlovingas.

11 Ir bus tą dieną, kad Viešpats vėl pajudins savo ranką aantrą kartą susigrąžinti savo žmonių likučio, kuris bus išlikęs, iš Asirijos ir iš Egipto, ir iš Patro, ir iš Kušo, ir iš Elamo, ir iš Šinaro, ir iš Hamato, ir iš jūros salų.

12 Ir jis iškels avėliavą tautoms, ir surinks Izraelio btremtinius, ir csurinks Judo išsklaidytuosius iš keturių žemės kampų.

13 Efraimo apavydas taip pat pranyks, ir Judo priešininkai bus nukirsti; Efraimas bnepavydės cJudui, ir Judas nebespaus Efraimo.

14 Bet jie askris ant filistinų pečių link vakarų; kartu apiplėš tuos rytuose; uždės savo ranką ant Edomo ir Moabo; ir Amono vaikai paklus jiems.

15 Ir Viešpats visiškai asunaikins Egipto jūros liežuvį; ir savo galingu vėju jis sumosuos savo ranka virš upės ir sukapos ją į septynis upelius, ir žmonės galės pereiti nesušlapę apavo.

16 Ir ten bus avieškelis jo žmonių likučiui, kuris bus paliktas, iš Asirijos, kaip tai buvo į Izraelį tą dieną, kai jis atėjo iš Egipto žemės.