2. Nefija 12
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

12. nodaļa

Jesaja redz pēdējo dienu templi, Israēla sapulcināšanu un tūkstošgades taisnību un mieru. Lepnie un ļaunie tiks pazemoti Otrajā Atnākšanā. Salīdziniet ar Jesajas 2. nodaļu. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Vārds, ko aJesaja, Amoca dēls, bredzēja par Jūdu un Jeruzālemi:

2 Un notiks pēdējās dienās, kad Tā Kunga anama bkalns tiks nostiprināts ckalnu virsotnē un pacelsies pāri pakalniem, un visas tautas saplūdīs pie tā.

3 Un daudzas tautas nāks un sacīs: Iesim un kāpsim Tā Kunga kalnā, Jēkaba Dieva namā; un Viņš mācīs mums Savus ceļus, un mēs astaigāsim Viņa takas! Jo no Ciānas izies blikums un Tā Kunga vārds no Jeruzālemes.

4 Un Viņš aspriedīs tiesu tautu starpā un pārmetīs daudzām tautām: un viņi pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par dārznieku nažiem. Tauta pret tautu vairs nepacels zobenu, un viņi nemācīsies vairs karot.

5 Ak, Jēkaba nams, nāc, staigāsim Tā Kunga gaismā; jā, nāc, jo mēs visi amaldījāmies katrs savos ļaunajos ceļos!

6 Tāpēc, ak Kungs, Tu esi atmetis Savu tautu, Jēkaba namu, jo tie apilni austrumu negantības un klausa zīlniekiem kā bfilistieši, un tie cpriecājas par svešinieku bērniem.

7 Viņu zeme ir arī pilna ar sudrabu un zeltu, tiem ir mantu bez gala; viņu zeme ir arī pilna ar zirgiem, tiem kara ratu ir bezgala daudz.

8 Viņu zeme ir arī aelku pilna; viņi pielūdz paši savu roku darbu, to, ko viņu pašu pirksti darinājuši.

9 Un vienkāršs cilvēks anenoliecas, un dižciltīgais nepazemojas, tāpēc nepiedod viņam.

10 Ak jūs, ļaunie, lieniet klints alā un apaslēpieties pīšļos, jo bailes no Tā Kunga un Viņa varenības godība jūs satrieks!

11 Un notiks, ka cilvēku lepnās acis tiks pazemotas un cilvēku augstprātība tiks salauzta, un Tas Kungs viens tiks paaugstināts tanī dienā.

12 Jo Pulku Kunga adiena drīz nāks pār visām tautām, jā, pār katru; jā, pār blepno un iedomīgo, un pār katru, kas ir augstprātīgs, un viņš tiks pazemots.

13 Jā, un Tā Kunga diena nāks pār visiem Libānas ciedru kokiem, jo tie ir augsti un cēli; un pār visiem Basanas ozoliem;

14 un pār visiem augstajiem kalniem, un pār visiem pakalniem, un pār visām tautām, kas ir augstprātīgas, un pār katru cilvēku;

15 un pār katru augsto torni, un pār katru stipro mūri;

16 un pār visiem kuģiem ajūrā, un pār visiem Taršišas kuģiem, un pār visām jaukajām ainavām.

17 Un cilvēku iedomība tiks pazemota, un cilvēku augstprātība tiks salauzta, un Tas Kungs viens pats tiks paaugstināts atanī dienā.

18 Un elkus Viņš pilnīgi iznīcinās.

19 Un viņi līdīs klinšu plaisās un zemes alās, jo bailes no Tā Kunga nāks pār tiem un Viņa varenības godība tos satrieks, kad Viņš celsies, lai briesmīgi satricinātu zemi.

20 Tanī dienā cilvēks aizmetīs kurmjiem un sikspārņiem savus sudraba elkus un savus zelta elkus, ko viņš bija darinājis pielūgsmei;

21 lai slēptos klinšu plaisās un dziļās aizās, jo bailes no Tā Kunga nāks pār viņiem visiem un Viņa varenības godība tos satrieks, kad Viņš celsies, lai briesmīgi satricinātu zemi.

22 aMitējieties paļauties uz cilvēku, kam tikai dvaša nāsīs, jo par ko gan tas turams?