2. Nefija 32
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

32. nodaļa

Eņģeļi runā ar Svētā Gara spēku. Cilvēkiem ir jālūdz un pašiem jāiegūst zināšanas no Svētā Gara. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un tagad, lūk, mani mīļotie brāļi, man šķiet, ka jūs pārdomājat savās sirdīs kaut ko par to, kas jums būs jādara pēc tam, kad jūs būsit uzsākuši šo ceļu. Bet, lūk, kāpēc jūs pārdomājat šīs lietas savās sirdīs?

2 Vai jūs neatceraties, ka es sacīju jums, ka pēc tam, kad jūs būsit asaņēmuši Svēto Garu, jūs varēsit runāt eņģeļu bmēlē? Un tad, kā jūs varat runāt eņģeļu mēlē, ja ne ar Svēto Garu?

3 aEņģeļi runā ar Svētā Gara spēku, tāpēc viņi runā Kristus vārdus. Tad nu es saku jums, bbaudiet Kristus vārdus; jo lūk, Kristus vārdi pateiks jums visu, kas jums jādara.

4 Tad nu tagad, kad es esmu runājis šos vārdus, ja jūs nevarat saprast tos, tad tāpēc, ka anevaicājat un neklauvējat; tāpēc jūs netiekat atvesti gaismā, bet jums jāiet bojā tumsā.

5 Jo lūk, atkal es saku jums, ka, ja jūs uzsāksit šo ceļu un saņemsit Svēto Garu, tas rādīs jums visu, kas jums jādara.

6 Lūk, šī ir Kristus mācība, un vairāk mācības netiks dotas, līdz Viņš jums aparādīsies miesā. Un, kad Viņš jums parādīsies miesā, tad to, ko Viņš jums sacīs, jums vajadzēs ievērot, lai jūs to darītu.

7 Un tagad es, Nefijs, nevaru sacīt vairāk; Gars aptur manu runu, un man atliek tikai sērot dēļ aneticības un dēļ ļaundarības, un dēļ nezināšanas, un dēļ cilvēku stūrgalvības, jo viņi nedz meklē zināšanas, nedz saprot svarīgas zināšanas, kad tās tiem tiek dotas bskaidrībā, patiesi tik skaidri, cik vien skaidrs vārds var būt.

8 Un tagad, mani mīļotie brāļi, es manu, ka jūs vēl aizvien pārdomājat savās sirdīs; un mani sāpina tas, ka man par to ir jārunā. Jo, ja jūs uzklausītu Garu, kas māca cilvēku alūgt, jūs zinātu, ka jums ir jālūdz; jo bļaunais gars nemāca cilvēkam lūgt, bet māca tam, ka viņam nevajag lūgt.

9 Bet lūk, es saku jums, ka jums būs vienmēr alūgt un nepagurt, lai jūs nedarītu nevienu darbu Tam Kungam, ja vispirms neesat lūguši Tēvam Kristus bVārdā, lai Viņš iesvētītu tavu darbu tev, lai tavs darbs būtu tavas dvēseles clabumam.