2. Nefija 14
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

14. nodaļa

Ciāna un viņas meitas tiks atpestītas un attīrītas tūkstošgades dienā. Salīdziniet ar Jesajas 4. nodaļu. Apmēram 559.–545. g. pr. Kr.

1 Un tanī dienā septiņas sievas pieķersies vienam vīram, sakot: Mēs ēdīsim pašas savu maizi un tērpsimies pašas savās drēbēs, tikai ļauj mums saukties tavā vārdā, lai atņemtu mūsu anegodu.

2 Tanī dienā Tā Kunga azars būs skaists un krāšņs; zemes auglis lielisks un piemīlīgs Israēla izglābtajiem.

3 Un notiks, ka tie, kas būs palikuši Ciānā un izglābušies Jeruzālemē, tiks saukti par svētiem, katrs, kurš būs pierakstīts starp dzīvajiem Jeruzālemē,

4 akad Tas Kungs bnomazgās Ciānas meitu nešķīstumu un iztīrīs Jeruzālemes asinis no viņu vidus ar tiesas garu un cšķīstīšanas garu.

5 Un Tas Kungs klās pār katru apdzīvotu vietu Ciānas kalnā un pār tās sapulces vietām amākoņus un dūmus dienā un uguns gaismas mirdzumu naktī; jo pār visu Ciānas godību būs aizsardzība.

6 Un tur būs telts ēnai dienā pret karstumu un apatvēruma vieta, un patvērums no vētras un lietus.