1 Nefi 11
  Footnotes
  Theme

  11. poglavje

  Nefi vidi Gospodovega Duha in v videnju mu je pokazano drevo življenja. — Vidi mater Božjega Sina in izve o Božji blagohotnosti. — Vidi krst, delovanje in križanje Božjega Jagnjeta. — Vidi tudi imenovanje in delovanje dvanajstih Jagnjetovih apostolov. Med letoma 600 in 592 pr. Kr.

  1 Kajti zgodilo se je, potem ko sem želel vedeti to, kar je videl oče, in verjel, da mi bo to Gospod lahko razkril, ko sem v srcu apremišljujoč sedel, sem bil v Gospodovem Duhu bvzet, da, na silno visoko cgoro, ki je nikoli prej nisem videl in na katero nikoli prej ni stopila moja noga.

  2 In Duh mi je rekel: Glej, kaj želiš?

  3 In rekel sem: Želim videti stvari, ki jih je avidel moj oče.

  4 In Duh mi je rekel: Ali verjameš, da je oče videl adrevo, o katerem je govoril?

  5 In rekel sem: Da, ti veš, da averjamem vsem očetovim besedam.

  6 In ko sem te besede izgovoril, je Duh zaklical z glasnim glasom, rekoč: Hozána Gospodu, najvišjemu Bogu; kajti on je Bog nad vso azemljo, da, in sicer nad vsem. In blagor ti, Nefi, ker bverjameš v Sina najvišjega Boga; zatorej boš videl to, kar si želel.

  7 In glej, to ti bo dano za aznamenje, da boš potem, ko boš videl drevo, ki je obrodilo sad, ki ga je okusil tvoj oče, prav tako videl človeka, ki se bo spuščal z neba, in njega boš videl; in potem ko ga boš videl, boš bpričeval, da je Božji Sin.

  8 In zgodilo se je, da mi je Duh rekel: Poglej! In pogledal sem in videl drevo; in bilo je kakor adrevo, ki ga je videl oče; in lepota le-tega je bila zdaleč najlepša, da, presegajoč vso lepoto; in bbelina le-tega je presegala belino sveže zapadlega snega.

  9 In zgodilo se je, da sem potem, ko sem drevo videl, Duhu rekel: Vidim, da si mi pokazal drevo, ki je nadvse adragoceno.

  10 In rekel mi je: Kaj želiš?

  11 In rekel sem mu: Poznati arazlago le-tega — kajti z njim sem govoril, kakor govori človek; kajti opazil sem, da je bil v človeški bpodobi; pa vendar sem vedel, da je to Gospodov Duh; in govoril mi je, kakor človek govori z drugim.

  12 In zgodilo se je, da mi je rekel: Poglej! In pogledal sem, kot bi pogledal nanj, in nisem ga videl; kajti izginil je izpred moje navzočnosti.

  13 In zgodilo se je, da sem pogledal in videl veliko mesto Jeruzalem in tudi druga mesta. In videl sem mesto aNazaret; in v mestu Nazaret sem videl bdevico in bila je silno lepa in bela.

  14 In zgodilo se je, da sem videl anebesa, ki so se odprla; in angel je prišel dol in stopil predme; in rekel mi je: Nefi, kaj vidiš?

  15 In rekel sem mu: Devico, nadvse lepo in najkrepostnejšo med vsemi drugimi devicami.

  16 In rekel mi je: Mar poznaš Božjo blagohotnost?

  17 In rekel sem mu: Vem, da ljubi svoje otroke; vendar ne poznam pomena vsega.

  18 In rekel mi je: Glej, adevica, ki jo vidiš, je bmati Božjega Sina po mesu.

  19 In zgodilo se je, da sem videl, da je bila odnešena v Duhu; in potem ko je bila v aDuhu odnešena za nekaj časa, mi je angel spregovoril, rekoč: Poglej!

  20 In pogledal sem in spet zagledal devico, nesočo aotroka v rokah.

  21 In angel mi je rekel: Glej, Božje aJagnje, da, in sicer bSin Večnega cOčeta! Mar poznaš pomen ddrevesa, ki ga je tvoj oče videl?

  22 In odgovoril sem mu, rekoč: Da, to je Božja aljubezen, ki se pretaka v srcih človeških otrok; zatorej je od vsega najbolj zaželena.

  23 In spregovoril mi je, rekoč: Da, in v njej se duša najbolj aradosti.

  24 In potem ko je te besede izrekel, mi je rekel: Poglej! In pogledal sem in videl Božjega Sina, ki je ašel med človeške otroke; in veliko sem jih videl popadati k njegovim nogam in ga častiti.

  25 In zgodilo se je, da sem videl, da je bil aželezni drog, ki ga je oče videl, Božja beseda, ki je vodila k izviru bživih vodá oziroma k cdrevesu življenja; katerega vode so prikaz Božje ljubezni; in videl sem tudi, da je bilo drevo življenja prikaz Božje ljubezni.

  26 In angel mi je spet rekel: Poglej in glej Božjo ablagohotnost!

  27 In pogledal sem in avidel Odkupitelja sveta, o katerem je govoril oče; in videl sem tudi bpreroka, ki bo pred njim pripravil pot. In Božje Jagnje je šlo in on ga je ckrstil; in potem ko je bil krščen, sem videl nebesa, ki so se odprla, in Svetega Duha, ki je prišel iz nebes in ostal nad njim v podobi dgoloba.

  28 In videl sem, da je v amoči in veliki slavi šel in poučeval ljudi; in množice so se zbrale, da bi ga poslušale; in videl sem, da so ga izgnali iz svoje srede.

  29 In videl sem tudi advanajst drugih, ki so mu sledili. In zgodilo se je, da so bili v Duhu odnešeni izpred mojega obraza in nisem jih videl.

  30 In zgodilo se je, da mi je angel spet spregovoril, rekoč: Poglej! In pogledal sem in spet videl nebesa, ki so se odprla, in videl sem aangele, ki so se spuščali nad človeške otroke; in služili so jim.

  31 In spet mi je spregovoril, rekoč: Poglej! In pogledal sem in videl Božje Jagnje, ki je šlo med človeške otroke. In videl sem množice ljudi, ki so bili bolni in ki so jih prizadele vsakovrstne bolezni in ademoni in bnečisti duhovi; in angel je govoril in mi vse to pokazal. In z močjo Božjega Jagnjeta so bili cozdravljeni; in demoni in nečisti duhovi so bili izgnani.

  32 In zgodilo se je, da mi je angel spet spregovoril, rekoč: Poglej! In pogledal sem in videl Božje Jagnje, da so ga ljudje prijeli; da, Sinu večnega Boga je asodil svet; in videl sem in pričujem.

  33 In jaz, Nefi, sem videl, da je bil vzdignjen na akriž in bumorjen za grehe sveta.

  34 In potem ko je bil umorjen, sem videl zemeljske množice, ki so se zbrale, da se bodo bojevale zoper Jagnjetove apostole; kajti tako je dvanajstere imenoval Gospodov angel.

  35 In zemeljska množica se je zbrala; in videl sem, da so bili v veliki in prostorni azgradbi, podobni zgradbi, ki jo je videl oče. In Gospodov angel mi je spet spregovoril, rekoč: Glej svet in modrost le-tega; da, glej, Izraelova hiša se je zbrala, da se bo bojevala zoper dvanajst Jagnjetovih apostolov.

  36 In zgodilo se je, da sem videl in pričujem, da je bila ogromna in prostorna zgradba aponos sveta; in padla je in padec le-te je bil silno velik. In Gospodov angel mi je spet spregovoril, rekoč: Táko bo uničenje vseh narodov, rodov, jezikov in ljudstev, ki se bodo bojevali zoper dvanajst Jagnjetovih apostolov.