1 Nefi 12
  Footnotes
  Theme

  12. poglavje

  Nefi v videnju vidi obljubljeno deželo; pravičnost, krivičnost in padec njenih prebivalcev; prihod Božjega Jagnjeta mednje; kako bo dvanajst učencev in dvanajst apostolov sodilo Izraelu; in ostudno in umazano stanje tistih, ki hirajo v neveri. Med letoma 600 in 592 pr. Kr.

  1 In zgodilo se je, da mi je angel rekel: Poglej in glej svoje potomstvo in tudi potomstvo tvojih bratov. In pogledal sem in videl aobljubljeno deželo; in videl sem množice ljudi, da, in sicer kakor da bi jih bilo po številu toliko, kolikor je morskega peska.

  2 In zgodilo se je, da sem videl množice, zbrane, da se bodo bojevale druga proti drugi; in med svojim ljudstvom sem videl avojne in govorice o vojnah in velike pokole z mečem.

  3 In zgodilo se je, da sem videl veliko rodov preiti v vojnah in prepirih v deželi; in videl sem veliko mest, da, in sicer da jih nisem preštel.

  4 In zgodilo se je, da sem na obličju obljubljene dežele videl atemno bmeglo; in videl sem bliske in slišal sem grome in potrese in vsakovrsten bučen hrup; in videl sem tla in skale, ki so se razklale; in videl sem gore, kako so se raztreščile na kose; in videl sem zemeljske planjave, ki so razpokale; in videl sem veliko mest, ki so cpotonila; in videl sem jih veliko, ki so bila požgana z ognjem; in videl sem jih veliko, ki so se zrušila na zemljo zaradi tresenja le-te.

  5 In zgodilo se je, da sem potem, ko sem to videl, videl temno ameglico, ki se je dvignila z obličja zemlje; in glej, videl sem množice, ki niso padle zaradi velikih in strašnih Gospodovih sodb.

  6 In videl sem nebesa, ki so se odprla, in Božje aJagnje, ki se je spuščalo iz nebes; in prišlo je dol in se jim pokazalo.

  7 In videl sem tudi in pričujem, da se je Sveti Duh spustil na advanajst drugih; in Bog jih je posvetil in izvolil.

  8 In angel mi je spregovoril, rekoč: Glej dvanajst Jagnjetovih učencev, ki so izvoljeni, da služijo tvojemu potomstvu.

  9 In rekel mi je: Se spomniš advanajstih Jagnjetovih apostolov? Glej, to so tisti, ki bodo bsodili dvanajstim Izraelovim rodovom; zatorej bodo sodili dvanajstim služabnikom iz tvojega potomstva; kajti iz Izraelove hiše ste.

  10 In teh advanajst služabnikov, ki jih vidiš, bo sodilo tvojemu potomstvu. In glej, vekomaj so pravični; kajti zaradi njihove vere v Božje Jagnje so njihova boblačila postala bela v njegovi krvi.

  11 In angel mi je rekel: Poglej! In pogledal sem in v pravičnosti videl preiti atri rodove; in njihova oblačila so bila bela prav kakor Božje Jagnje. In angel mi je rekel: Ti so postali beli v Jagnjetovi krvi zaradi svoje vere vanj.

  12 In jaz, Nefi, sem jih videl tudi veliko iz ačetrtega rodu, ki so preminili v pravičnosti.

  13 In zgodilo se je, da sem videl zbrane zemeljske množice.

  14 In angel mi je rekel: Glej tvoje potomstvo in tudi potomstvo tvojih bratov.

  15 In zgodilo se je, da sem pogledal in videl ljudstva svojega potomstva, zbrana v množicah azoper potomstvo mojih bratov; in zbrali so se za boj.

  16 In angel mi je spregovoril, rekoč: Glej izvir aumazane vode, ki ga je videl tvoj oče; da, in sicer breko, o kateri je govoril; in globine le-te so globine cpekla.

  17 In temne amegle so hudičeve skušnjave, ki bslepijo oči in povzročajo, da človeški otroci postanejo trdosrčni in jih vodijo proč na cširoke poti, da se pogubijo in so izgubljeni.

  18 In velika in prostorna azgradba, ki jo je videl tvoj oče, so puhla bdomišljanja in cponos človeških otrok. In loči jih velik in strašen dprepad; da, in sicer beseda epravice večnega Boga in Mesija, ki je Božje Jagnje, o katerem pričuje Sveti Duh od začetka sveta do tega časa in odslej in za vekomaj.

  19 In ko je angel te besede govoril, sem gledal in videl, da se je potomstvo mojih bratov borilo zoper moje potomstvo glede na angelovo besedo; in opazil sem, da je zaradi ponosa mojega potomstva in hudičevih askušnjav potomstvo mojih bratov bpremagalo ljudstvo mojega potomstva.

  20 In zgodilo se je, da sem zagledal in videl ljudstvo, ki je bilo potomstvo mojih bratov, kako so porazili moje potomstvo; in v množicah so šli po obličju dežele.

  21 In videl sem jih zbrane v množice; in med njimi sem videl avojne in govorice o vojnah; in v vojnah in govoricah o vojnah sem videl preiti veliko rodov.

  22 In angel mi je rekel: Glej, ti bodo ahirali v neveri.

  23 In zgodilo se je, da sem videl, da so potem, ko so shirali v neveri, postali atemno in ostudno in bumazano ljudstvo, polno cbrezdelja in vsakovrstnih gnusob.