1 Nefi 9
  Footnotes
  Theme

  9. poglavje

  Nefi napravi dve vrsti zapisov. — Vsak se imenuje Nefijeve plošče. — Večje plošče vsebujejo posvetno zgodovino; manjše prvenstveno obravnavajo svete stvari. Med letoma 600 in 592 pr. Kr.

  1 In vse to je moj oče videl in slišal in govoril, ko je prebival v šotoru v adolini Lemuel, in tudi silno veliko več, česar ni moč zapisati na te plošče.

  2 In sedaj, kakor sem govoril glede teh plošč, glejte, to niso plošče, na katere v celoti poročam o zgodovini mojega ljudstva; kajti aploščam, na katere v celoti poročam o svojem ljudstvu, sem dal Nefijevo ime; zatorej se imenujejo Nefijeve plošče, z mojim lastnim imenom; in tudi te plošče se imenujejo Nefijeve plošče.

  3 Vendar sem prejel Gospodovo zapoved, naj te plošče napravim za poseben anamen, da bo na njih vgravirano poročilo o bdelovanju mojega ljudstva.

  4 Na drugih ploščah naj bo vgravirano poročilo o vladavini kraljev in o vojnah in prepirih mojega ljudstva; zatorej so te plošče v večjem delu o delovanju; in adruge plošče so v večjem delu o vladavini kraljev in o vojnah in prepirih mojega ljudstva.

  5 Zatorej mi je Gospod zapovedal, naj te plošče napravim zaradi amodrega namena v njem, namena, ki ga ne poznam.

  6 Toda Gospod ave vse od začetka; zatorej pripravi pot za dovršitev vseh svojih del med človeškimi otroki; kajti glejte, ima vso bmoč, da izpolni vse svoje besede. In tako je. Amen.