1 Nefi 19
  Footnotes
  Theme

  19. poglavje

  Nefi iz rude napravi plošče in zapisuje zgodovino svojega ljudstva. — Izraelov Bog bo prišel šeststo let od časa, ko je Lehi zapustil Jeruzalem. — Nefi pove o Jezusovem trpljenju in križanju. — Judje bodo prezirani in razkropljeni do poslednjih dni, ko se bodo vrnili h Gospodu. Med letoma 588 in 570 pr. Kr.

  1 In zgodilo se je, da mi je Gospod zapovedal, zatorej sem iz rude napravil plošče, da bi nanje vgraviral zapis o mojem ljudstvu. In na aplošče, ki sem jih napravil, sem vgraviral zapis mojega bočeta in tudi naša potovanja po divjini in prerokbe mojega očeta; in nanje sem vgraviral tudi veliko svojih lastnih prerokb.

  2 In takrat, ko sem jih napravil, nisem vedel, da mi bo Gospod zapovedal, naj ate plošče napravim; zatorej je zapis mojega očeta in rodoslovje njegovih očetov in večji del vseh naših ravnanj v divjini vgravirano na tistih prvih ploščah, o katerih sem govoril; zatorej je to, kar se je zgodilo, preden sem napravil bte plošče, v resnici podrobneje omenjeno na prvih ploščah.

  3 In potem ko sem te plošče napravil po zapovedi, sem jaz, Nefi, prejel zapoved, naj bodo delovanje in prerokbe, preprostejši in dragocenejši deli teh, zapisani na ate plošče; in naj se to, kar je zapisano, ohranja za poučevanje mojega ljudstva, ki bo posedovalo deželo, in tudi v druge bmodre namene, namene, ki jih pozna Gospod.

  4 Zatorej sem jaz, Nefi, na druge plošče napravil zapis, ki poroča oziroma ki obširneje poroča o vojnah in prepirih in propadanju mojega ljudstva. In to sem storil in svojemu ljudstvu zapovedal, kaj naj delajo, potem ko me ne bo več; in naj se te plošče predajajo iz roda v rod oziroma od enega preroka drugemu do nadaljnjih Gospodovih zapovedi.

  5 In poročilo o mojem aizdelovanju teh plošč bo dano po temle; in potem, glejte, nadaljujem glede na to, kar sem govoril; in to delam, da se bodo svetejše stvari lahko bohranile, da bo moje ljudstvo vedelo zanje.

  6 Vendar na plošče ne pišem ničesar, razen če mislim, da je asveto. In sedaj, če se motim, celo starodavni so se motili; ne da bi se opravičeval zaradi drugih ljudi, ampak zaradi bšibkosti, ki je v meni po mesu, bi se opravičil.

  7 Kajti to, čemur nekateri ljudje pripisujejo veliko vrednost, tako za telo kot za dušo, drugi aomalovažujejo in teptajo pod svojimi nogami. Da, ljudje bteptajo pod svojimi nogami celo samega Izraelovega Boga; pravim, teptajo pod svojimi nogami, toda povedal bi drugače — omalovažujejo ga in ne prisluhnejo glasu njegovih nasvetov.

  8 In glejte, aprišel bo, glede na angelove besede, bšeststo let od časa, ko je moj oče zapustil Jeruzalem.

  9 In svet ga bo zaradi svojih krivičnosti presodil za ničevega; zatorej ga bičajo in on to trpi; in udarjajo ga in on to trpi. Da, apljuvajo nanj in on to trpi zaradi svoje ljubeče prijaznosti in svojega velikega potrpljenja s človeškimi otroki.

  10 In aBog naših očetov, ki jih je bvodil iz Egipta iz suženjstva in jih prav tako obvaroval v divjini, da, Abrahamov cBog in Izakov in Jakobov Bog se dprepusti, glede na angelove besede, kot človek v roke hudobnežev, da bo evzdignjen, glede na fZenokove besede, in da bo gkrižan, glede na Neumove besede, in pokopan v hgrobnici, glede na iZenosove besede, ki jih je govoril glede treh dni jteme, kar bo znamenje, dano o njegovi smrti, tem, ki bodo poseljevali morske otoke, bolj natančno, dano tistim, ki so iz kIzraelove hiše.

  11 Kajti tako je govoril prerok: Gospod Bog bo tistega dne zagotovo aobiskal vso Izraelovo hišo, nekatere s svojim glasom zaradi njihove pravičnosti v njihovo veliko radost in odrešitev, druge pa z bgromi in bliski svoje moči, z divjim viharjem, z ognjem in z dimom in ctemno meglico in z odprtjem dzemlje in z egorami, katere bo dvignilo.

  12 In avse to se mora zagotovo zgoditi, govori prerok bZenos. In zemeljske cskale se morajo razklati; in zaradi zemljinega ječanja bo na številne kralje morskih otokov deloval Božji Duh, da bodo vzkliknili: Bog narave trpi!

  13 In tiste, ki so v Jeruzalemu, govori prerok, bodo abičala vsa ljudstva, zato ker bkrižajo Izraelovega Boga in srca obračajo stran in zavračajo znamenja in čudesa in moč in slavo Izraelovega Boga.

  14 In ker srca obračajo stran, govori prerok, in aprezirajo Izraelovega Svetega, bodo tavali v mesu in pomrli in postali bžrtev in ctarča posmeha in bodo osovraženi med vsemi narodi.

  15 Vendar ko bo prišel tisti dan, govori prerok, da svojega srca ane bodo več obračali od Izraelovega Svetega, potem se bo spomnil bzavez, ki jih je sklenil z njihovimi očeti.

  16 Da, potem se bo spomnil morskih aotokov; da, in vsa ljudstva, ki so iz Izraelove hiše, bom bzbral, govori Gospod, glede na besede preroka Zenosa, s štirih strani zemlje.

  17 Da, in vsa zemlja bo avidela Gospodovo odrešitev, govori prerok; blagoslovljen bo vsak narod, rod, jezik in ljudstvo.

  18 In jaz, Nefi, sem te stvari zapisal za svoje ljudstvo, da bi jih morda prepričal, naj pomnijo Gospoda, svojega Odkupitelja.

  19 Zatorej govorim vsej Izraelovi hiši, če bo tako, da bodo ate stvari prejeli.

  20 Kajti glej, v duhu me skrbi, kar me utruja, in sicer da so šibki vsi moji sklepi, za tiste, ki so v Jeruzalemu; kajti če Gospod ne bi bil milosten, da mi je pokazal glede njih prav kakor starodavnim prerokom, bi moral umreti tudi sam.

  21 In zagotovo je starodavnim aprerokom pokazal vse bglede njih; in prav tako je številnim pokazal glede nas; zatorej mora biti, da vemo glede njih, kajti to je zapisano na medeninaste plošče.

  22 Sedaj se je zgodilo, da sem jaz, Nefi, svoje brate učil o teh stvareh; in zgodilo se je, da sem jim bral veliko tega, kar je bilo vgravirano na amedeninastih ploščah, da bi vedeli glede Gospodovih dejanj v drugih deželah med starodavnimi ljudstvi.

  23 In bral sem jim veliko tega, kar je bilo zapisano v Mojzesovih aknjigah; da pa bi jih lahko bolje prepričal, naj verjamejo v Gospoda, svojega Odkupitelja, sem jim bral to, kar je zapisal prerok bIzaija; kajti cpoistovetil sem nas z vsemi svetimi spisi, da bi nam bilo v dkorist in učenje.

  24 Zatorej sem jim spregovoril, rekoč: Poslušajte prerokove besede, vi, ki ste ostanek Izraelove hiše, aveja, ki se je odlomila; poslušajte prerokove besede, ki so bile zapisane za vso Izraelovo hišo, in se poistovetite z njimi, da boste lahko imeli upanje prav tako kakor vaši bratje, od katerih ste bili odlomljeni; kajti tako je zapisal prerok.