1 Nefi 10
  Footnotes
  Theme

  10. poglavje

  Lehi napove, da bodo Babilonci zajeli Jude. — Pove o prihodu Mesija, Odrešenika, Odkupitelja med Jude. — Lehi pove tudi o prihodu tega, ki bo krstil Božje Jagnje. — Lehi pove o Mesijevi smrti in vstajenju. — Izraelovo razkropitev in zbiranje primerja z oljko. — Nefi govori o Božjem Sinu, o daru Svetega Duha in o potrebi po pravičnosti. Med letoma 600 in 592 pr. Kr.

  1 In sedaj jaz, Nefi, na ateh ploščah nadaljujem s poročanjem o svojih ravnanjih in svojem vladanju in delovanju; da bi zatorej nadaljeval s svojim poročilom, moram nekoliko govoriti o očetovih stvareh in tudi o svojih bratih.

  2 Kajti glejte, zgodilo se je, da jim je oče, potem ko je prenehal govoriti besede o svojih asanjah in jih prav tako opominjati k vsej marljivosti, govoril glede Judov —

  3 da se bodo potem, ko bodo pokončani, in sicer to veliko mesto aJeruzalem, in jih bo veliko bodpeljanih v ujetništvo v cBabilon, ob Gospodovem lastnem času, spet dvrnili, da, privedeni bodo, in sicer iz ujetništva; in potem ko bodo privedeni iz ujetništva, bodo spet posedovali deželo svoje dediščine.

  4 Da, in sicer ašeststo let od časa, ko je moj oče zapustil Jeruzalem, bo Gospod Bog med Judi vzgojil bpreroka — in sicer cMesija, oziroma drugače rečeno, Odrešenika sveta.

  5 In govoril je tudi glede prerokov, kako veliko število jih je apričevalo o teh stvareh, glede tega Mesija, o katerem je govoril, oziroma o tem Odkupitelju sveta.

  6 Zatorej je bilo vse človeštvo v izgubljenem in v apadlem stanju in vedno bo, če se ne bodo oprli na tega Odkupitelja.

  7 In govoril je tudi glede apreroka, ki bo pred Mesijem prišel pripravit Gospodovo pot —

  8 da, in sicer bo šel in v divjini klical: aPripravite Gospodovo pot in zravnajte njegove steze, kajti med vami stoji nekdo, ki ga ne poznate, in mogočnejši je od mene in nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali. In oče je glede tega veliko govoril.

  9 In oče je rekel, da bo krščeval v aBetaniji onkraj Jordana; in rekel je tudi, da bo bkrščeval z vodo; in sicer da bo z vodo krstil Mesija.

  10 In potem ko bo z vodo krstil Mesija, bo videl in pričeval, da je krstil Božje aJagnje, ki bo odvzelo grehe sveta.

  11 In zgodilo se je, da je oče, ko je te besede izgovoril, mojim bratom govoril glede evangelija, ki se ga bo pridigalo med Judi, in tudi glede ahiranja Judov v bneveri. In potem ko bodo cubili Mesija, ki bo prišel, in potem ko ga bodo ubili, bo dvstal od mrtvih in se bo po eSvetem Duhu prikazal drugim narodom.

  12 Da, in sicer je oče veliko govoril glede drugih narodov in tudi glede Izraelove hiše, da jih bodo primerjali z aoljko, veje katere bodo odlomljene in bodo brazkropljene po vsem obličju zemlje.

  13 Zatorej je rekel, da mora biti, da bomo vsi skupaj vodeni v aobljubljeno deželo, da se izpolni Gospodova beseda, da bomo razkropljeni po vsem obličju zemlje.

  14 In potem ko bo Izraelova hiša razkropljena, bodo spet azbrani; oziroma skratka, potem ko bodo bdrugi narodi prejeli polnost evangelija, bodo coljkine naravne veje, oziroma ostanki Izraelove hiše, spet vcepljene oziroma spoznale resničnega Mesija, svojega Gospoda in svojega Odkupitelja.

  15 In s takim govorjenjem je oče prerokoval in govoril mojima bratoma in tudi veliko več, česar ne zapisujem v to knjigo; kajti kolikor se mi je zdelo potrebno, sem zapisal v svoji adrugi knjigi.

  16 In vse to, o čemer sem govoril, je bilo storjeno, ko je oče prebival v šotoru v dolini Lemuel.

  17 In zgodilo se je, ko sem jaz, Nefi, slišal vse očetove abesede glede tega, kar je videl v bvidenju, in tudi tega, kar je govoril z močjo Svetega Duha, z močjo, ki jo je prejel po veri v Božjega Sina — in Božji Sin je bil cMesija, ki bo prišel — sem si jaz, Nefi, prav tako želel, da bi to videl in slišal in vedel z močjo dSvetega Duha, ki je Božji dar vsem tistim, ki ga emarljivo iščejo, tako v fstarodavnih časih prav kakor v času, ko se bo prikazal človeškim otrokom.

  18 Kajti aisti je včeraj, danes in za vekomaj; in pot je pripravljena za vse ljudi od osnovanja sveta, če bo tako, da se pokesajo in pridejo k njemu.

  19 Kajti ta, ki marljivo išče, bo našel; in Božje askrivnosti se jim bodo razkrile z močjo bSvetega Duha, tako v teh časih kakor v starodavnih časih in tako v starodavnih časih kakor v časih, ki pridejo; zatorej je Gospodova csmer eno večno kroženje.

  20 Zato pomni, o človek, za vsa svoja dejanja boš pripeljan pred asodbo.

  21 Če si si zatorej v dneh svoje apreizkušnje prizadeval delati húdo, potem boš pred Božjim sodnim stolom spoznan za bnečistega; in z Bogom ne more prebivati nič nečistega; zatorej moraš biti za vekomaj izvržen.

  22 In Sveti Duh mi daje polnomočje, naj te stvari govorim in jih ne zamolčim.