1 Nefi 15
  Footnotes
  Theme

  15. poglavje

  Lehijevo potomstvo bo v poslednjih dneh prejelo evangelij od drugih narodov. — Zbiranje Izraela je podobno oljki, katere naravne veje bodo spet vcepljene. — Nefi razloži videnje o drevesu življenja in govori o Božji pravici, ko bo hudobne ločil od pravičnih. Med letoma 600 in 592 pr. Kr.

  1 In zgodilo se je, da sem se potem, ko sem bil jaz, Nefi, odnešen v Duhu in sem vse to videl, vrnil k očetovemu šotoru.

  2 In zgodilo se je, da sem videl brate in med seboj so se sporekali glede tega, kar jim je oče govoril.

  3 Kajti resnično jim je govoril veliko velikih stvari, ki jih je bilo težko arazumeti, če človek ni vprašal Gospoda; in ker so bili trdosrčni, se torej niso ozirali h Gospodu, kakor bi se morali.

  4 In sedaj sem bil jaz, Nefi, potrt zaradi njihove trdosrčnosti in tudi zaradi tega, kar sem videl, in vedel sem, da se bo to neizogibno zgodilo zaradi velike hudobije človeških otrok.

  5 In zgodilo se je, da so me moje astiske upognile, kajti menil sem, da so bile moje stiske zaradi bpropada mojega ljudstva hujše od vsega drugega, kajti videl sem njihov padec.

  6 In zgodilo se je, da sem potem, ko sem prejel amoč, spregovoril svojim bratom in od njih želel izvedeti za vzrok njihovih sporov.

  7 In rekli so: Glej, ne moremo razumeti besed, ki jih je oče govoril glede oljkinih naravnih vej in tudi glede drugih narodov.

  8 In rekel sem jim: Ali ste avprašali Gospoda?

  9 In rekli so mi: Nismo, kajti Gospod nam ne razkriva nič takšnega.

  10 Glejte, rekel sem jim: Kako to, da ne izpolnjujete Gospodovih zapovedi? Kako to, da boste pogubljeni zaradi svoje atrdosrčnosti?

  11 Mar ne pomnite tega, kar je rekel Gospod? — Če ne boste postali trdosrčni in me boste aprosili v veri, verujoč, da boste prejeli, in boste marljivo izpolnjevali moje zapovedi, vam bo to zagotovo razkrito.

  12 Glejte, povem vam, da je Gospodov Duh, ki je bil v očetu, Izraelovo hišo primerjal z oljko; in glejte, mar nismo odlomljeni od Izraelove hiše in mar nismo aveja Izraelove hiše?

  13 In sedaj, to, kar oče méni glede vcepljanja naravnih vej preko polnosti drugih narodov, je, da bo v poslednjih dneh, ko bo naše potomstvo ashiralo v neveri, da, za razdobje veliko let in veliko rodov, potem ko se bo bMesija v telesu prikazal človeškim otrokom, takrat bo prišla polnost Mesijevega cevangelija k drugim narodom in od ddrugih narodov k ostanku našega potomstva —

  14 in tistega dne bo ostanek našega apotomstva vedel, da so iz Izraelove hiše in da so Gospodovo bljudstvo zaveze; in takrat bodo vedeli in cizvedeli za svoje prednike in izvedeli bodo tudi za evangelij svojega Odkupitelja, o katerem je poučeval njihove očete; zatorej bodo spoznali svojega Odkupitelja in vse točke njegovega nauka, da bodo lahko vedeli, kako priti k njemu in biti odrešeni.

  15 In mar se potem tistega dne ne bodo radostili in slavili svojega večnega Boga, svojo askalo in svojo odrešitev? Da, mar tistega dne ne bodo prejeli moči in hrane od prave btrte? Da, mar ne bodo prišli v pravo Božjo čredo?

  16 Glejte, povem vam, da; spet se jih bodo spomnili v Izraelovi hiši; avcepljeni bodo, ker so oljkina naravna veja, v pravo oljko.

  17 In to je, kar méni oče; in méni, da se to ne bo zgodilo, dokler jih drugi narodi ne bodo razkropili; in méni, da se bo to zgodilo po drugih narodih, da bo Gospod drugim narodom lahko pokazal svojo moč zavoljo prav istega vzroka, zaradi katerega ga bodo Judje oziroma Izraelova hiša azavrnili.

  18 Zatorej oče ni govoril samo o našem potomstvu, ampak tudi o vsej Izraelovi hiši, pokazujoč na zavezo, ki se bo izpolnila v poslednjih dneh; zavezo, ki jo je Gospod sklenil z našim očetom Abrahamom, rekoč: V tvojem apotomstvu bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.

  19 In zgodilo se je, da sem jim jaz, Nefi, veliko govoril glede teh stvari; da, govoril sem jim glede aobnove Judov v poslednjih dneh.

  20 In pripovedoval sem jim besede aIzaija, ki je govoril glede obnove Judov oziroma Izraelove hiše; in potem ko bodo obnovljeni, ne bodo nikoli več zmedeni, niti ne bodo več razkropljeni. In zgodilo se je, da sem bratom govoril veliko besed, da so se pomirili in postali bponižni pred Gospodom.

  21 In zgodilo se je, da so mi spet spregovorili, rekoč: Kaj pomeni to, kar je oče videl v sanjah? Kaj pomeni adrevo, ki ga je videl?

  22 In rekel sem jim: To je bil prikaz adrevesa življenja.

  23 In rekli so mi: Kaj pomeni železni adrog, ki ga je oče videl, ki je vodil k drevesu?

  24 In rekel sem jim, da je to Božja abeseda; in kdor bo Božji besedi prisluhnil in se je bo trdno bdržal, se ne bo nikoli pogubil; niti jih ne bodo premagale cskušnjave in dnasprotnikove ognjene epuščice, da bi jih zaslepile, da bi jih odvedle v pogubo.

  25 Zatorej sem jih jaz, Nefi, opominjal, naj aprisluhnejo Gospodovi besedi; da, opominjal sem jih z vso vnemo svoje duše in z vso sposobnostjo, ki sem jo posedoval, da bi prisluhnili Božji besedi in vselej v vsem pomnili izpolnjevati njegove zapovedi.

  26 In rekli so mi: Kaj pomeni vodna areka, ki jo je videl oče?

  27 In rekel sem jim, da je avoda, ki jo je videl oče, bumazanija; in v mislih je bil tako zatopljen v druge stvari, da umazanije vode ni videl.

  28 In rekel sem jim, da je to strašen aprepad, ki hudobne loči od drevesa življenja in tudi od Božjih svetih.

  29 In rekel sem jim, da je prikaz tistega strašnega apekla, za katerega mi je angel rekel, da je pripravljen za hudobne.

  30 In rekel sem jim, da je oče tudi videl, da je Božja apravica prav tako ločevala hudobne od pravičnih; in sijaj le-teh je bil kakor sijaj plamtečega ognja, ki se dviga k Bogu na veke vekov in nima konca.

  31 In rekli so mi: Ali to pomeni mučenje telesa v dneh apreizkušnje ali to pomeni končno stanje duše po bsmrti posvetnega telesa, ali to govori o tem, kar je posvetno?

  32 In zgodilo se je, da sem jim rekel, da je to prikaz tako posvetnih kot duhovnih stvari; kajti prišel bo dan, ko se jim mora soditi po njihovih adelih, da, in sicer po delih, ki so jih storili v posvetnem telesu v svojih dneh preizkušnje.

  33 Če bodo zatorej aumrli v svoji hudobiji, morajo biti prav tako bizvrženi glede na to, kar je duhovno, kar zadeva pravičnost; zatorej morajo biti privedeni, da bodo stali pred Bogom, da se jim bo csodilo po njihovih ddelih; in če so njihova dela umazanija, morajo biti zagotovo eumazani; in če so umazani, mora biti, da ne morejo fprebivati v Božjem kraljestvu; sicer mora biti Božje kraljestvo prav tako umazano.

  34 Toda glejte, povem vam, Božje kraljestvo ni aumazano in v Božje kraljestvo ne more vstopiti nič nečistega; zatorej mora biti za tisto, kar je umazano, pripravljen kraj umazanije.

  35 In kraj je pripravljen, da, in sicer tisti strašni apekel, o katerem sem govoril, in pripravljalec le-tega je bhudič; zatorej je končno stanje človeških duš, da prebivajo v Božjem kraljestvu, ali pa bodo izvržene zaradi tiste cpravice, o kateri sem govoril.

  36 Zatorej so hudobni odvrnjeni od pravičnih in tudi od tistega adrevesa življenja, katerega sad je med vsemi drugimi sadovi najbolj dragocen in najbolj bzaželen; da, in je cnajvečji od vseh Božjih ddarov. In tako sem govoril svojim bratom. Amen.