1 Nefi 21
  Footnotes
  Theme

  21. poglavje

  Mesija bo luč za druge narode in bo osvobodil jetnike. — Izrael bo zbran z močjo v poslednjih dneh. — Kralji bodo njihovi skrbniki. — Primerjajte z devetinštiridesetim poglavjem Izaija. Med letoma 588 in 570 pr. Kr.

  1 In spet: Prisluhni, o Izraelova hiša, vsi vi, ki ste odlomljeni in pregnani zaradi hudobije pastorjev mojega ljudstva; da, vsi vi, ki ste odlomljeni, ki ste razkropljeni, ki ste od mojega ljudstva, o Izraelova hiša! Poslušajte me, o aotoki, in prisluhnite, vi ljudstva od bdaleč; Gospod me je poklical v materinem telesu; iz notranjosti moje matere je omenil moje ime.

  2 In moja usta je napravil kakor oster meč; v senco svoje roke me je skril in me napravil za zloščeno strelico; v svoj tul za puščice me je skril;

  3 in mi rekel: Moj aslužabnik si, o Izrael, v katerem bom poveličan.

  4 Potem sem rekel, zaman sem delal, v nič in zaman sem zapravil svojo moč; moja sodba je zagotovo pri Gospodu in moje delo pri mojem Bogu.

  5 In sedaj, govori Gospod — ki me je aoblikoval v materinem telesu, da bom njegov služabnik, da bom Jakoba spet pripeljal k njemu — čeprav Izrael ne bo zbran, bom vendarle veličasten v Gospodovih očeh in moj Bog bo moja moč.

  6 In rekel je: Láhka stvar je to, da boš moj služabnik, da boš vzdignil Jakobove arodove in obnovil Izraelove obvarovane. Napravil te bom tudi za bluč cdrugim narodom, da boš lahko moja odrešitev za konce zemlje.

  7 Tako govori Gospod, Izraelov Odkupitelj, njegov Sveti, njemu, ki ga človek prezira, njemu, ki ga narodi sovražijo, služabniku vladarjev: Kralji bodo videli in se dvignili, princi bodo prav tako častili zaradi Gospoda, ki je zvest.

  8 Tako govori Gospod: V sprejemljivem času sem vas slišal, o morski otoki, in na dan odrešitve sem vam pomagal; in obvaroval vas bom in vam dal asvojega služabnika za zavezo ljudem, da utrdite zemljo, da bom napravil, da bodo podedovali zapuščene dediščine;

  9 da boste ajetnikom lahko rekli: Pojdite; k njim, ki sedijo v btemi: Pokažite se. Hranili se bodo ob poteh in njihovi cpašniki bodo na vseh visokih krajih.

  10 Ne bodo ne lačni ne žejni, niti jih ne bosta mučila ne vročina ne sonce; kajti ta, ki se jih usmili, jih bo vodil, prav z vodnim izvirom jih bo usmerjal.

  11 In vse svoje gore bom napravil za pot in moje aglavne ceste bodo vzdignjene.

  12 In potem, o Izraelova hiša, glej, atile bodo prišli od daleč; in glej, tile s severa in z zahoda; in tile iz sinimske dežele.

  13 aPojte, o nebesa; in bodi radostna, o zemlja, kajti noge tistih, ki so na vzhodu, se bodo utrdile; in planite v petje, o gore, kajti ne bodo več udarjeni, kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo in usmilil se bo svojih trpečih.

  14 Toda, glejte, Sion je rekel: Gospod me je zapustil in moj Gospod me je pozabil — toda pokazal bo, da ni.

  15 Kajti mar lahko aženska pozabi svojega dojenca, da se ne bi usmilila sina svojega telesa? Da, lahko bpozabijo, vendarle te jaz ne bom pozabil, o Izraelova hiša.

  16 Glej, vrezal sem te v adlani svojih rok; tvoje stene so nenehno pred menoj.

  17 Tvoji otroci se bodo podvizali pred tvojimi pokončevalci; in tisti, ki te apustošijo, bodo odšli od tebe.

  18 Povzdigni oči naokrog in glej: vsi ti se azbirajo in prišli bodo k tebi. In kakor živim, govori Gospod, se boš zagotovo ovesila z vsemi temi kot z okrasjem in si jih navezala prav kakor nevesta.

  19 Kajti tvoji opusteli in zapuščeni kraji in dežela tvojega pogubljenja bo zaradi prebivalcev celo sedaj pretesna; in tisti, ki so te uničili, bodo daleč stran.

  20 Otroci, ki jih boš imel, potem ko boš izgubil prvega, ti bodo spet rekli v ušesa: Kraj je apretesen zame, napravi mi prostor, da bom lahko prebival.

  21 Potem asi boš v srcu rekel: Kdo mi je té rodil, videč, da sem izgubil svoje otroke in sem bzapuščen, ujetnik, in se premikam sem ter tja? In kdo je té vzgojil? Glej, ostal sem sam, tile, kje so bili?

  22 Tako govori Gospod Bog: Glejte, dvignil bom svojo roko k adrugim narodom in ljudem postavil svoje bmerilo; in na crokah bodo nosili tvoje sinove in na ramenih bodo nosili tvoje hčere.

  23 In akralji bodo tvoji bskrbniki in njihove kraljice tvoje dojilje; priklonili se ti bodo z obrazom proti zemlji in ti lizali prah z nog; in vedel boš, da sem jaz Gospod, kajti ne bo jih sram, ki cčakajo name.

  24 Kajti mar bo mogočnemu plen odvzet oziroma bodo po azakonu ujetniki izročeni?

  25 Toda tako govori Gospod, celo ujetniki mogočnega bodo odpeljani in plen strašnega bo rešen, kajti prepiral se bom z njim, ki se prepira s teboj, in rešil bom tvoje otroke.

  26 In ahranil jih bom, ki te zatirajo, z njihovim lastnim mesom; pijani bodo od svoje lastne krvi kakor od sladkega vina; in vse meso bo bvedelo, da sem jaz, Gospod, tvoj Odrešenik in tvoj Odkupitelj, Jakobov cMogočni.