Liahona
Open dag in het kerkgebouw van Haarlem
Maart 2024


Open dag in het kerkgebouw van Haarlem

Stel dat je ontdekt dat het gebouw waar je elke zondag naar toe gaat 50 jaar geleden is ingewijd, wat doe je dan?

Bij zo’n jubileum hoort een feestje, niet alleen voor de huidige leden. In die 50 jaar zijn veel leden gekomen en gegaan; de ouderen zijn overleden, maar er zijn ook verschillende leden verhuisd naar binnen- en buitenland. Zij zijn allemaal uitgenodigd voor de dankdienst in januari 2024.

Maar dat was niet het enige. Er gebeurde van alles dat leidde tot een nieuw experiment: een open dag. Hier volgt een overzicht van de ‘toevallige’ samenloop van omstandigheden.

De gemeente Haarlem is aan het onderzoeken hoe kerken hun buurtfunctie kunnen behouden. De vergrijzing is overal voelbaar en het onderhoud van verschillende kerken is niet meer op te brengen. Ook De Kerk van Jezus Christus kreeg bezoek van een gemeenteambtenaar, die kwam inventariseren hoe het bij ons ging. Voorlopig nog geen financiële problemen gelukkig. Ze vertelde dat ze haar hele jeugd naast de kerk had gewoond. Al had ze veel gerolschaatst op de parkeerplaats, wist ze eigenlijk niets over de kerk. Zij stelde voor dat we een open dag organiseerde en regelde een interview voor de Molen, de krant voor alle bewoners van de Molenwijk waar de kerk in staat. En toen moesten er stappen worden genomen om de open dag te realiseren, die we op zaterdag 14 oktober tussen 14:00-17:00 uur hadden gepland.

Met hulp van het zendingskantoor werden een banner voor aan het hek en een flyer ontworpen, die de leden konden geven (of digitaal doorsturen) aan familie en kennissen. De QR-code verwees naar een Facebookpagina. Omdat de kerk al enige tijd lid is van de Raad van Kerken in Haarlem, kon de uitnodiging ook in dat netwerk worden uitgezet.

En dan de dag zelf. Hoe geef je mensen informatie over de kerk zonder

‘prekerig’ te zijn? Want het was duidelijk geen zendingsaangelegenheid (zie voor het verschil ‘Hybride communicatietraining in Gouda richt de blik naar buiten’ (Liahona, september 2023, R3).

Gelukkig konden we de kunst afkijken in de kerk in Breda. Daar werden open dagen georganiseerd ter gelegenheid van hun nieuwe gebouw. Het openhuiscomité van Breda had zelf acht banners in het Nederlands op maat ontworpen om zo tijdens een rondleiding in de verschillende ruimtes een ander aspect van de kerk te belichten. Dat was een enorme steun.

Bezoekers werden welkom geheten en gevraagd even te wachten totdat er een gids vrij was. Met een klein groepje volgden ze de gids door het hele gebouw.

Bij elke banner kregen ze een korte toelichting en er was gelegenheid om vragen te stellen. Dat werkte fantastisch! De rondleiding eindigde in de recreatiezaal waar hen een drankje en hapje werd aangeboden en waar kon worden nagepraat met een gastvrouw of gastheer. Verschillende bezoekers gingen daarna nog terug naar het lokaal waar FamilieSearch-specialisten zaten om een account aan te maken. Stel je voor hoe blij een meneer was die naar huis ging met een overzicht van zijn familie die tweehonderd jaar besloeg!

De ruim vijftig bezoekers waren unaniem positief; ze prezen de openheid en waren verrast over alles wat we in de kerk en voor de maatschappij doen. Voor alle leden die meewerkten aan deze dag, was het een onvergetelijke ervaring.