Liahona
Wat belooft Jezus Christus dat de wereld niet kan beloven?
Maart 2024


‘Wat belooft Jezus Christus dat de wereld niet kan beloven?’, Liahona, maart 2024.

Kom dan en volg Mij

2 Nephi 20–25

Wat belooft Jezus Christus dat de wereld niet kan beloven?

Afbeelding
links: spottende en wijzende mensen; rechts: mensen luisteren naar het onderwijs van Jezus

Detail, Lehi’s droom, Greg K. Olsen; illustratie, Jezus onderwijst, Justin Kunz

Hoewel het moeilijk kan zijn om de woorden van Jesaja te begrijpen, is het duidelijk dat ‘Babylon […] zal zijn als Sodom en Gomorra, toen God ze ondersteboven keerde’ (2 Nephi 23:19) en dat ‘de goddelozen verloren [zullen] gaan’ (zie 2 Nephi 23:22). Waarom zou iemand het pad van goddeloosheid kiezen?

Een leven in Babylon, of een goddeloos leven, lijkt misschien aantrekkelijk. Babylon belooft misschien werelds plezier, maar het evangelie van Jezus Christus belooft ware vreugde en blijvende gemoedsrust.

In deze tabel staan de verschillen tussen de levenswijzen die de wereld en Jezus Christus ons leren. Wat belooft de wereld als we haar leringen volgen in vergelijking met de beloften van Jezus voor het volgen van zijn leringen?

Leringen van de wereld

De belofte van de wereld

Leringen van Jezus Christus

De belofte van Jezus Christus

Arrogant en hoogmoedig zijn (2 Nephi 23:11)

Nederig zijn (3 Nephi 12:3)

Uitsloven (2 Nephi 24:11)

Zachtmoedig zijn (3 Nephi 12:5)

Boos zijn (2 Nephi 24:6)

Een vredestichter zijn (3 Nephi 12:9, 22–24)

Eigen heerlijkheid zoeken (2 Nephi 24:13–14)

Heerlijkheid van de Heer zoeken (3 Nephi 12:16; 13:13, 33)

We zullen niet met de goddelozen verloren gaan als we Jezus Christus volgen. In plaats daarvan zijn we ervan verzekerd dat Jezus Christus ‘barmhartig [zal] zijn jegens [zijn] volk’ (2 Nephi 23:22).