Liahona
3 leidende beginselen voor het gebruik van technologie en media
Maart 2024


‘3 leidende beginselen voor het gebruik van technologie en media’, Liahona, maart 2024.

3 leidende beginselen voor het gebruik van technologie en media

Deze beginselen met betrekking tot media helpen ons in het licht van verdere technologische ontwikkelingen met wijsheid vooruit.

Afbeelding
hand met een smartphone en een elektronisch circuit op het scherm

De technologie verandert voortdurend. En elke technologische vooruitgang heeft ons nieuwe mediavormen gegeven. De drukpers veranderde aanzienlijk wie toegang had tot het geschreven woord. Radio en televisie veranderden de communicatie van nieuws, informatie en amusement drastisch. Het internet veranderde hoeveel informatie we konden verkrijgen en wie content kon creëren. Sociale media veranderden ons vermogen om mensen te vinden, contact te leggen en te communiceren. De opmars van kunstmatige intelligentie werpt nieuwe vragen op.

Nieuwe technologie is nooit helemaal goed of helemaal slecht. Het werkt eerder als een vergrootglas dat nieuwe kansen en nieuwe zorgen kan uitvergroten. Als we ernaar streven om meer als Christus te worden, gaat het erom hoe we op nieuwe technologie en de daaruit voortvloeiende media reageren.

Een aanpak op basis van beginselen

Er is uiteraard geen lijst met regels voor al onze beslissingen over technologie en media. We kunnen wel beginselen leren die ons bij onze keuzes leiden. Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Beginselen zijn eeuwig en universeel. Specifieke regels en toepassingen van die beginselen kunnen geschikt zijn op sommige plaatsen, maar niet op andere. Wij worden verenigd door Jezus Christus en de eeuwige waarheden die Hij heeft onderwezen, zelfs als de specifieke toepassingen daarvan door de tijd heen en in verschillende culturen anders zijn.’1

Door de evangeliebeginselen na te leven, blijven we op het verbondspad. De Geest zal ons leiden in ons streven om op basis van die beginselen keuzes te maken. Welke beginselen kunnen onze keuzes over technologie en media dan leiden?

1. Met mijn morele keuzevrijheid kan ik controle over mijn technologiegebruik uitoefenen. Het heeft geen controle over mij.

Soms lijkt het misschien wel of de technologie uw leven overneemt. Het is belangrijk om niet te vergeten dat u ervoor kunt kiezen om controle over uw technologiegebruik uit te oefenen. Het heeft geen controle over u. U kunt de technologie en media bewust gebruiken om goede dingen tot stand te brengen en te streven naar dingen die ‘deugdzaam, liefelijk, of eerzaam of prijzenswaardig’ zijn (Geloofsartikelen 1:13).

De Heer heeft gezegd: ‘Ik, de Heer, heb voor u een groot werk te doen’ (Leer en Verbonden 112:6). Bedenk hoe u met behulp van de technologie dat grote werk kunt volbrengen en ‘gedreven voor een goede zaak werkzaam [kunt] zijn’ (Leer en Verbonden 58:27). Misschien maakt u in uw werk gebruik van technologie. U kunt er opbouwende vormen van amusement mee vinden. Het kan u helpen om contact met anderen te leggen. En het kan u helpen om het werk van de Heer te leren, te laten groeien en te volbrengen. Maar andere toepassingen kunnen afleiden, of ongepast of schadelijk zijn. Laat de technologie geen controle over u uitoefenen, maar wees wijs en laat u leiden door de Geest om keuzes te maken waardoor u de controle hebt.

2. Als ik mijn morele keuzevrijheid gebruik om vooruit te plannen, voel ik me beter en maak ik betere keuzes.

Misschien hebt u weleens een keuze met betrekking tot technologie gemaakt die niet goed voelde. Dat kan te maken hebben met de media die u hebt gebruikt of de hoeveelheid tijd die u ergens aan hebt besteed. Blijf uzelf niet kwellen vanwege fouten die u hebt gemaakt. Het is gezonder om u op voortdurende groei te richten. Als u vooruit plant, maakt u betere keuzes dan wanneer u al uw keuzes spontaan maakt. U kunt persoonlijke richtlijnen, die overeenstemmen met evangelienormen, opstellen om goede keuzes te maken.

Als u verkeerd of te veel gebruikmaakt van media, wees dan moedig en werk aan verandering. Als bepaalde media u bijvoorbeeld niet inspireren of u geen goed gevoel geven, pas uw gewoonten dan aan. Als u technologie gebruikt voor media of gedrag waarvan u weet dat het niet goed is, heb dan de moed om te veranderen – en wees geduldig met uzelf wanneer u aan die veranderingen werkt. Bedenk wat u praktisch kunt doen om te veranderen. Als u het op bepaalde tijdstippen bijvoorbeeld moeilijker vindt om goede keuzes te maken, kunt u plannen op welke tijdstippen u wel en niet van technologie gebruikmaakt.

En als u technologie gebruikt om uzelf te sterken, contact met anderen te leggen en het werk van de Heer te doen, en u de Geest voelt, blijf dat dan doen. Als u eerlijk over uw keuzes bent, kunt u door uw geloof in de Heer uw keuzevrijheid gebruiken op een manier waardoor u zich beter voelt en betere keuzes blijft maken.

3. Ik kan mijn morele keuzevrijheid gebruiken om even pauze te nemen.

U hebt misschien voortdurend vragen over technologie en media. Hoeveel is te veel? Moet ik de technologie en media meer of minder gebruiken? Gebruik ik mijn tijd verstandig? Laat zulke gedachten u niet overweldigen. Denk eraan dat het prima is om even geen media te gebruiken. Dat kan betekenen dat u een paar uur iets doet waarbij u niet naar een scherm staart of zelfs een langere periode niet gebruikmaakt van bepaalde technologie, zoals sociale media.

De technologie biedt ons grote zegeningen waarmee we met anderen in contact kunnen blijven. Maar dat we op elk moment met elkaar verbonden kunnen zijn, wil nog niet zeggen dat we ook op elk moment met elkaar verbonden moeten zijn. De Heer zegt tegen ons: ‘Wees stil en weet dat Ik God ben’ (Leer en Verbonden 101:16). Zorg ervoor dat u de tijd neemt voor contact met Hem.

Wees wijs

Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, moeten we allemaal veel keuzes maken. In plaats van de kerk om specifieke regels en lijstjes te vragen, kunnen we ons tot onze hemelse Vader, de Heiland, de Schriften en de woorden van hedendaagse profeten wenden om de beginselen te leren die ons in onze keuzes kunnen leiden. De Geest zal ons laten weten of onze keuzes goed zijn. De woorden van Jakob zijn tegenwoordig even toepasselijk als toen hij ze voor het eerst uitsprak: ‘O, wees wijs; wat kan ik verder zeggen?’ (Jakob 6:12.)