Liahona
Wij spreken over Christus
Maart 2024


‘Wij spreken over Christus’, Liahona, maart 2024.

Voor ouders

Wij spreken over Christus

Afbeelding
een moeder en kinderen aan tafel

Placeholder credit line

Beste ouders,

Nephi leerde zijn volk dat het van cruciaal belang is om de Heer in hun leven voorop te stellen. Hij schreef: ‘Wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden’ (2 Nephi 25:26). U kunt met uw gezin de volgende artikelen doornemen om hen en andere dierbaren te wijzen op het evangelie van Jezus Christus, op zijn leiding en op wijze beginselen waarmee we Hem in een hectische, moderne wereld kunnen zoeken.

Evangeliebesprekingen

Het evangelie van Jezus Christus is voor iedereen

Iedereen heeft de hoop en verlossing van het evangelie en de verzoening van Jezus Christus nodig. Bespreek met uw gezin enkele leringen uit het artikel van ouderling Jeffrey R. Holland over manieren waarop u kunt liefhebben, delen en mensen kunt uitnodigen om het evangelie van Jezus Christus te ontvangen en omarmen (zie pagina 4).

Wijze beginselen voor mediagebruik

Technologie en media zijn nuttige hulpmiddelen als ze correct worden gebruikt. Neem op pagina 22 enkele leidende beginselen door en bespreek de normen voor mediagebruik van uw gezin. Bedenk aan de hand van de ‘vragen om te overdenken’ wat er goed gaat en wat u kunt verbeteren.

De Heiland in geloof volgen

In zijn artikel op pagina 40 bespreekt ouderling Benjamin M.Z. Tai vier manieren waarop de Heiland ons helpt. Neem deze met uw gezin door en bespreek vervolgens hoe de Heiland in geloof volgen u heeft geholpen.

Afdrukken