Liahona
Welke waarheden leren we uit 1 Nephi en 2 Nephi over Jezus Christus?
Maart 2024


‘Welke waarheden leren we uit 1 Nephi en 2 Nephi over Jezus Christus?’, Liahona, maart 2024.

Kom dan en volg Mij

2 Nephi 31–33

Welke waarheden leren we uit 1 Nephi en 2 Nephi over Jezus Christus?

Aan het einde van zijn verslag zegt Nephi: ‘Indien u in Christus gelooft, zult u in deze woorden geloven, want het zijn de woorden van Christus’ (2 Nephi 33:10). In onze studie van het Boek van Mormon dit jaar hebben we al veel geleerd over het karakter, het leven en de verzoening van de Heiland.

Afbeelding
Jezus Christus strekt zijn handen voor zich uit

Kom tot Mij, Eva Timothy

Het karakter van Christus

Afbeelding
Jezus onderwijst in een synagoge

Licht en waarheid, Simon Dewey

De bediening van Christus

Afbeelding
Jezus Christus wordt gekruisigd

De kruisiging van Christus, onbekende kunstenaar

De verzoening van Christus

  • Hij heeft ons door zijn offer verlost (zie 2 Nephi 2:6–7).

  • Hij verrichtte een ‘oneindige verzoening’ die de lichamelijke en geestelijke dood overwint (2 Nephi 9:5–22).

  • Hij kan ons kracht geven als we geloof in Hem oefenen en ervoor kiezen om ons te bekeren (zie 2 Nephi 31:13).