Liahona
Paasboodschap van het Eerste Presidium
Maart 2024


‘Paasboodschap van het Eerste Presidium’, Liahona, maart 2024.

Paasboodschap van het Eerste Presidium

Afbeelding
Jezus Christus kijkt met opgeheven armen naar de hemel

Met dat doel ben ik gekomen, Yongsung Kim, met dank aan Havenlight

In deze paastijd nodigen wij u uit om na te denken over het zoenoffer en de heerlijke opstanding van de Heiland, die ons allen tot zegen zijn.

Onze Verlosser, Jezus Christus, geeft ons deze boodschap van hoop: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33). Als we zijn geboden en verordeningen onderhouden, belooft de Heiland ons ‘vrede in deze wereld, en het eeuwige leven in de toekomende wereld’ (Leer en Verbonden 59:23).

Wij getuigen dat Jezus Christus leeft! ‘Hij is opgewekt’ (Mattheüs 28:6). Dankzij Hem kunnen we geleid en gesterkt worden in het dragen van onze sterfelijke lasten. Door ons geloof in het zoenoffer van de Heiland kunnen de banden van zonde ons niet vasthouden en hebben onze beproevingen geen blijvende macht over ons. ‘De prikkel van de dood [is] in Christus verzwolgen’ (Mosiah 16:8).

Afbeelding
handtekeningen van leden van Eerste Presidium

Het Eerste Presidium