Liahona
Wat gebeurde er in de tijd van Jesaja?
Maart 2024


‘Wat gebeurde er in de tijd van Jesaja?’, Liahona, maart 2024.

Kom dan en volg Mij

2 Nephi 11–19

Wat gebeurde er in de tijd van Jesaja?

Afbeelding
kaart met plaatsen in de tijd van Jesaja

Nephi was geïnspireerd om veel woorden van de profeet Jesaja te delen. Een begrip van de geografische en politieke context achter Jesaja’s profetieën is nuttig om de symbolen waarmee hij over zijn en onze tijd profeteerde, te begrijpen.

Op deze kaart staan de koninkrijken in de tijd van Jesaja. U kunt hier gebruik van maken als Nephi Jesaja citeert. Jesaja vermeldt plaatsen op verschillende manieren: hij noemt de plaatsnaam, de hoofdstad, de belangrijkste stam van Israël, de politiek leider of een ander symbool. Raadpleeg de voetnoten in de Schriften voor meer inzichten.

1. Syrië

 • Hoofdstad: Damascus

 • Hielp Israël met een aanval op Juda omdat het geen bondgenootschap met Assyrië aanging

 • Leider: Rezin (zie 2 Nephi 17:1, 4, 8)

2. Israël

 • Noordelijke koninkrijk

 • Hoofdstad: Samaria

 • Belangrijkste stam: Efraïm (zie 2 Nephi 17:8–9) of de ‘verloren stammen’

 • Leider: Pekah, zoon van Remalia (zie 2 Nephi 17:1, 4, 9)

3. Juda

4. Assyrië

 • Militaire macht in de tijd van Jesaja

 • Veroverde Syrië, Israël en uiteindelijk heel Juda, behalve Jeruzalem

 • Verstrooide de tien stammen

 • Later door Babylon veroverd

 • Symbool voor hoogmoed en de vernietiging van de goddelozen bij de wederkomst (zie 2 Nephi 20)

5. Babylon

 • Veroverde Assyrië en Juda

 • Verbande de Joden uit Jeruzalem

 • Symbool voor de wereld en haar goddeloosheid