Liahona
Hoe kan ik Israël vergaderen door een vredestichter te zijn?
Maart 2024


‘Hoe kan ik Israël vergaderen door een vredestichter te zijn?’, Liahona, maart 2024.

Kom dan en volg Mij

2 Nephi 28

Hoe kan ik Israël vergaderen door een vredestichter te zijn?

Nephi zag dat mensen in de laatste dagen met elkaar zouden twisten (zie 2 Nephi 28:3–4, 20), maar twisten is niet de wijze van de Heer. Om Israël te vergaderen, moeten we zelfs op een ‘hogere, heiligere’1 manier met anderen omgaan.

President Russell M. Nelson heeft gezegd: ‘Als u de vergadering van Israël echt serieus neemt en relaties wilt opbouwen die in de eeuwigheid voortduren, dan doet u er goed aan om nu verbittering uit te bannen. U doet er goed aan om nu niet meer te eisen dat uw wil altijd wet is. U doet er goed aan om nu op te houden met datgene waarvoor men bij u op eieren loopt, uit angst dat u overstuur raakt. U doet er goed aan om nu uw oorlogswapens te begraven. Als uw verbale arsenaal uitpuilt van de beledigingen en beschuldigingen, dient u die nu weg te doen. U zult als een geestelijk sterkere man of vrouw in Christus verrijzen.’2

Onze hemelse Vader en Jezus Christus hebben al Gods kinderen lief, ongeacht hun verschillen. Satan probeert ons op basis van onze verschillen te verdelen, maar door voor vrede in plaats van twist te kiezen, creëren we een gastvrije omgeving die mensen tot het herstelde evangelie van de Heer aantrekt.

Sta stil bij de volgende situaties en bedenk hoe u liefdevol kunt reageren:

Afbeelding
mensen houden borden omhoog

Als u geestdriftig een bepaald politiek standpunt inneemt, hoe kunt u dan meer begrip tonen in uw gesprekken met mensen met tegengestelde standpunten?

Afbeelding
twee mensen zitten met rug tegen elkaar

Als er onenigheid is in uw familie, hoe kunt u dan voor een vredige sfeer van liefde en acceptatie zorgen?

Afbeelding
boze man kijkt naar computer

Als u boos bent door iets wat u op sociale media leest, hoe kunt u dan een ruzie voorkomen?