Liahona
Hoe kan het Boek van Mormon een rol in mijn paastradities spelen?
Maart 2024


‘Hoe kan het Boek van Mormon een rol in mijn paastradities spelen?’, Liahona, maart 2024.

Kom dan en volg Mij

Pasen

Hoe kan het Boek van Mormon een rol in mijn paastradities spelen?

Afbeelding
Christus verschijnt op het westelijk halfrond

Christus verschijnt op het westelijk halfrond, Arnold Friberg

Het Boek van Mormon is een krachtig getuigenis van de herrezen Heer, Jezus Christus. ‘We [hebben] als heiligen der laatste dagen een bijzonder paasgeschenk ontvangen […] het Boek van Mormon.’1

President Russell M. Nelson heeft gezegd: ‘Pasen is de reden waarom we Kerstmis vieren.’2 Net zoals sommige gezinnen in de kersttijd het kerstverhaal uit Lukas 2 lezen of naspelen, kan uw gezin in deze paastijd de herrezen Heiland met behulp van 3 Nephi 11:1–17 gedenken. De liedjes hieronder hebben met de gekozen Schriftteksten te maken, maar u kunt ook uw eigen lievelingslofzangen over Jezus Christus kiezen.

Activiteit

Lees en zing samen met gezinsleden of alleen over Jezus Christus, die na zijn opstanding aan de Nephieten verscheen.

Lezen

Luisteren of zingen

3 Nephi 11:1–7

Dit is mijn geliefde Zoon’, tweede couplet, Kinderliedjes, p. 148.

3 Nephi 11:8–15

Is Jezus werk’lijk opgestaan?’, Kinderliedjes, p. 45.

3 Nephi 11:16–17

Paashosanna’, Liahona, april 2003, K8–K9.

Afdrukken