Liahona
Ik wist dat ik werd beschermd
Maart 2024


‘Ik wist dat ik werd beschermd’, Liahona, maart 2024.

Onder heiligen der laatste dagen

Ik wist dat ik werd beschermd

Er woedde buiten een oorlog, maar als ik het Boek van Mormon las, was ik rustig en niet bang.

Afbeelding
jongevrouw leest een boek

Illustratie, Alex Nabaum

In 1992 woedde de Joegoslavische oorlog. Onze woonplaats, Mostar, werd dagelijks gebombardeerd. Alle openbare diensten, inclusief de postdiensten, waren opgeschort.

Maar op 1 april werd er op mijn deur geklopt. Toen ik opendeed, gaf een man die ik nog nooit had gezien mij een pakje van mijn dochter. Zij woonde in Malaga (Spanje), waar zij lid was geworden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dat pakje bevatte een exemplaar van het Boek van Mormon.

Ik begon het diezelfde dag nog te lezen. Er woedde buiten een oorlog, maar tijdens het lezen voelde ik me rustig en was ik niet bang. Later kwam ik erachter dat de Heilige Geest mij die gemoedsrust gaf. Ik wist dat ik werd beschermd en niet zou sterven.

Tijdens het lezen leerde ik over Jezus Christus en dat Hij nog steeds leeft. Ik leerde over de doop en de kerk van de Heiland. Ik kon voelen dat alles wat ik las, waar was. Af en toe beantwoordde mijn dochter mijn vragen.

Toen mijn man in 2019 overleed, besloot ik naar de Verenigde Staten te gaan, waar mijn dochter inmiddels woonde. Ik wilde haar graag zien en meer over de herstelde kerk te weten komen.

Ik bleef vier en een halve maand in Salt Lake City (Utah). Ik ging elke week met mijn dochter naar de kerk. Ik kan het gevoel niet beschrijven. Ik volgde de lessen van de zendelingen. Ik wist dat het allemaal waar was. Op 27 juli 2019, de mooiste dag van mijn leven, liet ik me dopen en werd ik bevestigd als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Toen ik na mijn doop de ruimte binnenkwam om bevestigd te worden, huilde iedereen. De doop en de gave van de Heilige Geest zijn een grote gave van onze hemelse Vader. Na mijn bevestiging voelde ik dat de hemel geopend was en dat we allemaal bij elkaar waren. In mijn patriarchale zegen, die ik later ontving, werden mij veel bijzondere eeuwige beloften gedaan.

Het Boek van Mormon is waar. Als we het lezen en erover bidden, kunnen we er zelf een getuigenis van krijgen. Met dat getuigenis weten we dat Joseph Smith een profeet was en dat de ware Kerk van Jezus Christus door hem op aarde is hersteld.