Liahona
Het evangelie is het antwoord op al onze vragen en problemen
Maart 2024


Boodschap van de gebiedsleiding

Het evangelie is het antwoord op al onze vragen en problemen

Tijdens een recent bezoek aan Salt Lake City (Utah, VS) waren mijn vrouw en ik op zoek naar een geldautomaat. Terwijl we om ons heen keken, hoorden we vanuit een geparkeerde auto achter ons een stem: ‘Zoekt u iets? Kan ik u misschien helpen?’ De man, die Mike heette, zei met een brede glimlach dat het waarschijnlijk raar was dat een vreemde vanuit een auto naar ons riep, maar dat het in Utah heel normaal was. Hij vroeg waar we vandaan kwamen en toen hij vernam dat we uit Praag kwamen, begonnen zijn ogen te fonkelen. Hij had onlangs met een vriendin gesproken die tevergeefs naar gegevens van haar voorouders uit Tsjechië had gezocht, en hij vroeg zich af of wij misschien konden helpen. We zeiden dat we hem graag contactgegevens zouden sturen van broeders en zusters die in ons land aan genealogie deden. Hij bedankte ons, we namen afscheid en hij stapte in zijn auto. Toen we weggingen, zagen we dat Mike weer uit de auto was gestapt en naar ons toe kwam. Maar dit keer was hij duidelijk geëmotioneerd.

Met tranen in zijn ogen vertelde hij hoe dankbaar hij was voor onze korte ontmoeting en dat hij de ingeving had gekregen om uit de auto te stappen. Hij had zijn vriendin al lang tevergeefs met haar genealogie in Bohemen proberen te helpen. Vanwege haar hoge leeftijd was ze de hoop aan het verliezen dat ze haar voorouders in Bohemen zou vinden. Mike stond ook op het punt om het op te geven, maar toen hij de dag ervoor in de tempel was, kreeg hij het gevoel dat de oplossing nabij was – en die kwam dus door ons. Hij wilde ons vertellen hoe blij en dankbaar hij was door dit getuigenis van Gods leiding in ons leven.

In het Boek van Mormon leert Moroni ons hoe we de waarheid te weten kunnen komen: ‘En door de macht van de Heilige Geest kunt u de waarheid van alle dingen kennen.’1 Door deze belofte verwachten we door de Heilige Geest inzicht, geestelijke kennis en antwoord te krijgen op fundamentele vragen over geloof, de waarheid van de Schriften of de herstelling van het evangelie.

Maar deze belofte gaat ook op in onze dagelijkse wederwaardigheden. De macht van de Heilige Geest helpt ons om Gods ingevingen te herkennen, de juiste betekenis van onze ervaringen in te zien, en goede beslissingen te nemen. Ieder lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ontvangt na de doop de gave van de Heilige Geest, en wij hebben het voorrecht om Hem bij ons te hebben. Maar we hebben ook keuzevrijheid, waarmee we kunnen kiezen in welke mate we de Geest in ons leven toelaten. Als we rein zijn en het evangelie van Jezus Christus naleven, voelen en begrijpen we zijn leiding. Maar onze gedachten en daden kunnen Hem ook verdrijven. President Nelson heeft gezegd: ‘We horen Hem ook duidelijker als we de influisteringen van de Heilige Geest beter leren herkennen. Het is juist nu noodzakelijker dan ooit om te weten hoe de Geest tot u spreekt. In de Godheid is de Heilige Geest de boodschapper. Hij zal u op gedachten brengen die de Vader en Zoon u willen geven.’2

Onze ontmoeting met Mike is een voorbeeld van de werkwijze van de Geest. Mike deed zijn best om naar de ingevingen van de Heilige Geest te luisteren. Door zijn bereidwilligheid om vreemden te helpen, kreeg hij hulp voor zijn vriendin. Bovendien ontvingen wij allemaal een bevestiging dat God ons door de Geest antwoorden geeft en oplossingen biedt. Het was weliswaar iets kleins, maar door zulke kleine, eenvoudige dingen komt het grote mozaïek van geestelijke kennis in ons leven tot stand.

Alma zegt dat ‘door kleine en eenvoudige dingen grote dingen worden teweeggebracht’.3 Ik getuig dat er niets groters of belangrijkers is dan dat we door deze kleine ervaringen met de Geest de liefde, zorg en genade van onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, leren kennen. Ik weet dat God bestaat, en ik weet dat zijn Zoon, Jezus Christus, is verrezen en leeft. Hij is onze Heiland, en dat vervult mijn hart met vreugde en dankbaarheid. Moge de Geest ons door onze dagelijkse levenswandel geven wat de Vader en de Zoon voor ons verlangen. Mogen wij Hen steeds beter leren kennen door deze boodschappen te begrijpen, want ‘dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt’.4

In de naam van Jezus Christus. Amen.

Afdrukken