Liahona
Hoe vergadert God ons?
vorige volgende

Kom dan en volg Mij

Hoe vergadert God ons?

Leer en Verbonden 37–40

12–18 april

De Heiland heeft ons geboden om één te zijn. Hij heeft gezegd: ‘Indien u niet één bent, bent u de mijnen niet’ (Leer en Verbonden 38:27). We kunnen één worden door ons te vergaderen.

President Henry B. Eyring, tweede raadgever in het Eerste Presidium, heeft gezegd: ‘Onze hemelse Vader wil niets liever dan zijn hele gezin bijeen vergaderen en zegenen.’1 Dit zijn drie manieren om ons te vergaderen en één in geloof te worden.

1. Ons op één plek vergaderen

In de begintijd van de herstelling gebood God zijn heiligen om op ‘één plek [te] worden vergaderd, teneinde hun hart voor te bereiden en in alle dingen voorbereid te zijn’ (Leer en Verbonden 29:8).

De heiligen der laatste dagen vergaderden zich toen op veel verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in Ohio, Missouri, Illinois, Utah en Engeland. Die vergadering sterkte de heiligen en droeg bij aan de opbouw van de kerk.

2. Vergaderen waar u zich bevindt

In de loop der tijd begonnen de kerkleiders de leden aan te moedigen om zich in hun eigen land te vergaderen en de kerk op te bouwen. Waar de leden zich ook vergaderen, ze kunnen aan de vergadering van het verstrooide Israël deelnemen. De Heer heeft gezegd: ‘Ik heb een groot werk in gereedheid liggen, want Israël zal worden behouden’ (Leer en Verbonden 38:33).

3. Aan beide kanten van de sluier vergaderen

God heeft ons ‘geroepen om de vergadering van mijn uitverkorenen tot stand te brengen’ (Leer en Verbonden 29:7). Dat omvat ook hen die we door middel van zendingswerk en tempelwerk vergaderen. Ouderling Dale G. Renlund van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft gezegd: ‘Laten wij onze familiegeschiedenis uitzoeken en voor onze voorouders naar de tempel gaan. Dan vervult God veel […] beloofde zegeningen in één klap aan beide kanten van de sluier.’2

Bespreking

Wat voor zegeningen hebt u ontvangen omdat u zich met andere heiligen vergadert? In welke opzichten bent u gezegend toen u God hielp met het vergaderen van zijn kinderen?

Noten

  1. Henry B. Eyring, ‘Het gezin van God bijeen vergaderen’, Liahona, mei 2017, 20–21.

  2. Dale G. Renlund, ‘Familiegeschiedenis en tempelwerk: verzegeling en genezing’, Liahona, mei 2018, 49.