Liahona
Hij is herrezen: Wie de herrezen Christus zag – en zal zien
vorige volgende

Hij is herrezen:

Wie de herrezen Christus zag – en zal zien

Dit zijn enkele mensen die de Heer zagen nadat Hij de dood had overwonnen. In welke opzichten versterkt de kennis dat anderen de herrezen Heiland hebben gezien, uw geloof in Hem? Wat voor geestelijke ervaringen hebben de waarheid van zijn opstanding aan u bevestigd?

33 n.C.

Maria Magdalena en andere vrouwen bij het graf (zie Mattheüs 28:5, 9; Johannes 20:1–18)

De discipelen in Galilea (zie Johannes 20:24–29)

Ruim 500 mensen tegelijkertijd (zie 1 Korinthe 15:6)

Ongeveer 2.500 Nephieten bij de tempel in het land Overvloed (zie 3 Nephi 11:10–17)

De tien verloren stammen van Israël (zie 3 Nephi 17:4)

Deze bedeling (vanaf 1820)

Voorjaar 1820

Joseph Smith in New York (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–20)

16 februari 1832

Joseph Smith en Sidney Rigdon in Hiram in de Amerikaanse staat Ohio (zie Leer en Verbonden 76:19–24)

3 april 1836

Joseph Smith en Oliver Cowdery in de Kirtlandtempel (zie Leer en Verbonden 110:1–10)

2 september 1898

President Lorenzo Snow in de Salt Laketempel

In de toekomst

De mensen in Adam-ondi-Ahman (zie Leer en Verbonden 27:5–14; 116:1)

De mensen in Nieuw-Jeruzalem in Amerika (zie Leer en Verbonden 45:66–67)

De Joden in Jeruzalem (zie Leer en Verbonden 45:48, 51–53)

De hele wereld bij de wederkomst (zie Leer en Verbonden 101:23)