Liahona
Wat heeft Joseph Smith ons over de dood en de opstanding geleerd?
vorige volgende

Kom dan en volg Mij

Wat heeft Joseph Smith ons over de dood en de opstanding geleerd?

Pasen

29 maart–4 april

Joseph Smith leerde door openbaring dat iedereen die overlijdt, door Jezus Christus zal herrijzen en weer levend zal worden (zie Leer en Verbonden 29:26). Hieronder zijn enkele hoopgevende leerstellingen die hij verkondigde.

Er is hoop, zelfs als we rouwen.

‘Mijn hart huilt voor wie uit ons midden zijn weggenomen, maar niet zonder hoop, want ik zal ze weerzien en bij hen zijn.’1

De dood maakt deel uit van Gods plan.

‘Het was heel moeilijk voor me om te zien hoe [mijn broers Alvin en Don Carlos] in de kracht van hun leven van ons werden weggenomen. […] Toch weet ik dat we stil moeten zijn en moeten beseffen dat het Gods hand is, en ons moeten overgeven aan zijn wil; dan is het goed.’2

De dood is tijdelijk.

‘[Onze] verwanten en vrienden zijn maar een korte tijd van hun lichaam gescheiden.’3

De rechtvaardigen hoeven niet te vrezen.

‘Van alle mensen zijn wij het wel die reden hebben om de grootste hoop en vertroosting voor onze doden te hebben.’4

Bespreking

In welke opzichten geven de beloften van de opstanding u hoop en vrede? Hoe kunt u anderen over die beginselen vertellen?

Noten

  1. Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), 193; zie ook ‘Het gezin: een proclamatie aan de wereld’, KerkVanJezusChristus.org.

  2. Leringen: Joseph Smith, 193.

  3. Leringen: Joseph Smith, 188.

  4. Leringen: Joseph Smith, 188.