Liahona
Hier voor een reden
vorige volgende

Onder heiligen der laatste dagen

Hier voor een reden

Onze hemelse Vader heeft ons lief en wil ons zegenen, soms op onverwachte manieren.

Foto van boeken, Getty Images

Ik was al ruim een jaar op zending in Nederland en België toen mijn zendingspresident me opbelde om me te laten weten dat ik naar een nieuw gebied zou worden overgeplaatst.

Hij zei waar ik naartoe zou gaan en wie mijn collega zou worden, en hij bedankte me voor mijn bereidheid om te dienen. Ik had op een heel ander gebied gehoopt, maar ik reisde naar de andere kant van het land en deed mijn best om mezelf in het werk van de Heer te storten.

Vanaf het moment dat ik aankwam, vroeg ik me af waarom ik daarnaartoe was gestuurd. Op een dag zei mijn collega dat we een afspraak hadden met een minderactieve vrouw uit Puerto Rico. Ze sprak alleen Spaans. Gelukkig sprak mijn collega Spaans, want ik zeker niet!

Tijdens de afspraak sprak mijn collega met de zuster, terwijl ik glimlachte en knikte. Voordat we onze les gaven, vroeg mijn collega aan de zuster of ze een exemplaar van het Boek van Mormon in het Nederlands had zodat ik kon meelezen. We hadden die dag ons laatste exemplaar weggegeven. Ze pakte een boek van de bovenste plank.

Mijn collega sloeg het boek open en las de binnenomslag. Hij keek me aan en vroeg: ‘Ken je deze persoon?’

Hij liet me de binnenomslag zien, waarop het getuigenis van een andere ouderling Morrell stond geschreven. Ik herkende het adres dat onder het getuigenis stond.

Jaren eerder was mijn neef als zendeling in de wijk van deze zuster in Puerto Rico werkzaam geweest. Toen hij en zijn collega te horen kregen dat zij naar Nederland zou verhuizen, hadden ze haar een Boek van Mormon in het Nederlands gegeven waarin ze hun getuigenis hadden geschreven.

Toen ik het getuigenis van mijn neef had gelezen, kreeg ik een duidelijke ingeving. ‘Jij bent hier voor een reden’, leek de Geest te zeggen. ‘Er zijn mensen in dit gebied die op jou wachten om in het evangelie te worden onderwezen.’

Toen we uitlegden dat de zendeling die zijn getuigenis had geschreven en ik neven van elkaar waren, zei deze zuster dat ze het gevoel had dat God haar liet weten hoeveel Hij haar liefhad en wilde dat ze naar de kerk zou terugkeren.

Onze hemelse Vader heeft ons lief en wil ons zegenen, soms op onverwachte manieren. Ik voelde me nederig omdat ik als werktuig in de handen van de Heer deze zuster tot zegen kon zijn.