Liahona
Ben je het enige lid van de kerk in je familie? Je staat er niet alleen voor
vorige volgende

Digitaal thema-artikel: jongvolwassenen

Ben je het enige lid van de kerk in je familie? Je staat er niet alleen voor

Het is niet altijd makkelijk om het enige lid van de kerk in je familie te zijn. Deze jongvolwassenen geven advies om ondanks tegenstand sterk in je geloof te blijven.

Het doet ontzettend veel verdriet als je heel sterk in iets gelooft en je meest dierbaren die overtuigingen verwerpen of zelfs bespottelijk maken. Het evangelie van Jezus Christus brengt op velerlei manieren vreugde en vervulling. Het pad van discipelschap kan echter soms eenzaam zijn als je in het evangelie groeit, maar een vriend(in), ouder of zelfs je partner je geloof niet onderschrijft of deelt.

Wat je situatie ook is, je mag dankzij de Heiland Jezus Christus altijd hoop koesteren voor jezelf en voor je familie. Voel je je verloren of ontmoedigd in jouw situatie, bedenk dan ‘dat de Heiland graag herstelt wat jij niet kunt herstellen; Hij geneest graag wonden die jij niet kunt genezen; Hij zet alle oneerlijkheid recht die jij ondervindt; en Hij maakt zelfs elk verbrijzeld hart graag blijvend heel.’1

Of je nu het enige lid van de kerk in je familie bent of een dierbare van je de kerk heeft verlaten, het advies van andere jonge volwassenen kan je de kracht en hoop geven om door te gaan.

Stel de Heer op de eerste plaats

‘Ik dacht toen ik me zes jaar geleden liet dopen dat mijn ouders wel in het evangelie geïnteresseerd zouden raken en ook tot de doop zouden besluiten. Dat gebeurde helaas niet. Op een dag las ik de Schrifttekst: ‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard’ (Mattheüs 10:37). Ik was dol op mijn ouders, dus ik vroeg me af hoe ik de Heer meer kon liefhebben dan hen.

‘Mijn ouders waren er niet op tegen dat ik lid van de kerk werd, maar ze vonden het niet altijd fijn dat ik op zondag veel in de Schriften las of tijd in de kerk doorbracht en minder met hen deed. En uitleggen waarom ik op zondag bepaalde dingen niet meer deed, was moeilijk.

‘We hadden enige wrijving, maar hoe meer ik in de Schriften las en de Heiland en mijn hemelse Vader leerde kennen, hoe meer ik van mijn familie ging houden. Ik wist dat mijn familie gezegend zou worden als ik Jezus Christus bleef volgen. Ik besloot Hem boven alle andere dingen te zetten. Het gaat gelukkig steeds beter tussen mij en mijn familie. Ik weet dat Hij mijn familie en mij zal blijven zegen als ik de Heer gehoorzaam ben.’

– Magaly Perez, Coahuila (Mexico)

Wees respectvol naar elkaar

‘Mijn familie heeft me geleerd om elkaar te respecteren. Ook al geloven we niet hetzelfde, leren ze me toch veel en helpen ze me iets meer op de Heiland te lijken. Het deed me eerst verdriet dat ik misschien niet voor altijd bij mijn vader zou zijn, maar ik weet dat God van mijn familie houdt.’

– Anicée Dufour, Provence-Alpes-Côte d’Azur (Frankrijk)

Breng ze geduldig begrip bij

‘Ik probeer extra attent te zijn wanneer ik de vragen en zorgen van mijn familieleden over het evangelie beantwoord. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk heb ik ze van hun verkeerde stereotiepe opvattingen af kunnen brengen. Ze beseffen nu dat ik gewoon probeer zo goed mogelijk te leven.’

– Brian Steven King, North Carolina (VS)

Wees een voorbeeld

‘Blijf sterk. Je bemoedigt en inspireert de mensen om je heen meer dan je zelf denkt.’

– Leanna Mohlman, Utah (VS)

Weet dat je er niet alleen voor staat

‘Ieder van ons heeft een eigen bekeringsverhaal. Ook al zijn onze familieomstandigheden soms best moeilijk, als we ons aan Gods woorden vasthouden, zal Hij ons elke dag voortleiden. Ik ben gaan beseffen dat ik er met God aan mijn zij nooit alleen voor sta. Daardoor ga ik op het juiste pad voorwaarts. Het is alles waard.’

– Caloy Casuyon, Negros Occidental (Filipijnen)

Concentreer je op je eigen eeuwige doelen

‘Mijn ouders zijn geen voorstander van mijn geloof. Maar ik blijf hopen dat ze hun hart eens zullen verzachten als ik een goed voorbeeld blijf. Ik weet dat mijn familie belangrijk is, maar ik houd mijn ogen altijd op mijn eigen eeuwige doelen en mijn eigen aardse reis gericht.’

– Kayla Gonzales, Texas (VS)

Bedenk dat Christus weet hoe je je voelt

‘Mijn vader en ik zijn de enige actieve leden in onze familie. Ik put hoop uit het feit dat ook Christus Zich af en toe alleen heeft gevoeld. En hoewel mijn familie en ik een ander pad kiezen en andere dingen nastreven, is de liefde er tussen ons gewoon.’

– Merania Stanley, New South Wales (Australië)

Maak de band met je hemelse Vader hechter

‘Als je familie je niet steunt of tegen je geloof gekant is, is het naar mijn idee belangrijk dat je je persoonlijke band met je hemelse Vader hechter maakt. Probeer je familieleden niet zozeer van het evangelie of je opvattingen te overtuigen, maar wees gewoon je beste zelf. Werk aan je eigen geestelijke groei en wees geduldig. Houd vast aan je keuzes en zie ze als onderdeel van je eeuwige vooruitgang. Mensen veranderen van mening als ze zien wat het evangelie van Jezus Christus voor je doet en hoe je leeft.’

– Romana Morris, St. Philip (Barbados)

Kies ervoor om met Christus voorwaarts te gaan

‘Ik weet voor mezelf dat ik gewoon moet doen wat ik behoor te doen en een licht voor anderen moet zijn. Dan komt alles wel goed. Ik maak me geen zorgen over het pad dat mijn familie kiest. Ik heb geen controle over hun keuzes, maar wel over de mijne. En ik kies ervoor om met Christus voorwaarts te gaan, ook als zij dat niet doen.

‘God zorgt voor ons allemaal, of we nu lid van zijn kerk zijn of niet. Ik bid voor mijn familie, ik plaats hun namen op de gebedsrol in de tempel en ik sta voor ze klaar. Ik ben dankbaar voor de verschillende zienswijzen die we hebben en voor wat ze me leren. En ik ben gewoon dankbaar dat ze in mijn leven zijn, ongeacht onze verschillen.’

– Megan Johnson, Utah (VS)

De Heer zal je leiden

Het is weleens zwaar als je familieomstandigheden in het evangelie niet zijn wat je zou hopen. Toch kun je met vreugde en geloof voorwaarts gaan in de wetenschap dat de Heer je altijd zal steunen wanneer je het moeilijk hebt. En niet alleen dat, Hij kan je ook helpen in hoe je liefde, begrip en medeleven toont aan je dierbaren die het niet met je eens zijn of in iets anders geloven.

Ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft beloofd: ‘Als we ons richten op onze liefde voor de Heiland en zijn verzoening, Hem centraal stellen in onze pogingen om Israël aan beide zijden van de sluier te vergaderen, anderen bedienen, en ons individueel voorbereiden om God te ontmoeten, de invloed van de tegenstander zal afnemen en de vreugde en gemoedsrust van het evangelie ons huis met christelijke liefde zal sieren.’2

Bedenk altijd dat je er nooit alleen voor staat. Je kunt een goede band met je familieleden hebben en er altijd voor kiezen om een voorbeeld te zijn van wat je gelooft, ook als zij niet hetzelfde geloven. En bedenk bovenal dat de Heiland begrijpt hoe je je voelt. Wend je tot Hem, Hij staat altijd klaar om je gemoedsrust, hoop en leiding in jouw omstandigheden te bieden.

Noten

  1. Zie Dale G. Renlund, ‘Sta stil bij de goedheid en grootheid van God’, Liahona, mei 2020, 44.

  2. Quentin L. Cook, ‘Grote liefde voor de kinderen van onze Vader’, Liahona, mei 2019, 80.