Liahona
Hoe kunnen we het voorbeeld van Edward Partridge volgen?
vorige volgende

Kom dan en volg Mij

Hoe kunnen we het voorbeeld van Edward Partridge volgen?

Leer en Verbonden 41–44

19–25 april

Edward Partridge was de eerste bisschop van de herstelde kerk van Jezus Christus. Dankzij zijn sterke getuigenis was hij bereid om alles op te offeren en de ene na de andere beproeving te doorstaan, want hij wist dat de kerk waar was.

Wat voor iemand was hij?

De Heer zei dat Edwards hart ‘zuiver is voor mijn aangezicht, want hij is zoals Nathanaël vanouds, in wie geen bedrog is’ (Leer en Verbonden 41:11). Dat betekent dat Edward geen verlangen had om anderen te misleiden of te bedriegen. Zijn intenties waren zuiver. Waarom is het belangrijk dat kerkleiders die eigenschap hebben?

Wat voor offers bracht hij?

Toen Edward lid van de kerk werd, werd hij door zijn vaders familie verworpen. Als bisschop beheerde hij de bezittingen die de heiligen aan de Heer hadden toegewijd. Hij offerde ook zijn eigen handel op (zie Leer en Verbonden 41:9) en leefde in schrijnende armoede. Hij werd vanwege zijn geloof met pek en veren ingesmeerd, vervolgd en gevangengenomen. Hoewel sommige leiders van de kerk afvielen, bleef hij trouw. Hij diende de Heer uit alle macht totdat hij op 46-jarige leeftijd overleed (zie Leer en Verbonden 124:19).

‘Sinds ik niet meer om wereldse goederen, ijdelheden en speeltuigen geef, en bereid ben om God met heel mijn hart lief te hebben en te dienen, en door zijn Heilige Geest geleid te worden, lijkt het wel of mijn verstand zich voortdurend uitbreidt – goddelijke dingen ontvangt, totdat onbeschrijflijke heerlijkheden zich aan mij openbaren.’1

Bespreking

Hoe komt het dat Edward Partridge in staat was om zoveel beproevingen te doorstaan? Wat hebben we aan zijn voorbeeld wanneer wij de Heer dienen?

Noot

  1. Edward Partridge, brief aan vrienden en buren in Painesville, Messenger and Advocate, januari 1835, 61.