2013
Գունավորելու էջ
նախորդ հաջորդ

Գունավորելու էջ

Աջում. նկարները՝ Ջերեդ Բեքստրանդի

Հիսուսն օրհնում է փոքրիկ երեխաներին

«Եւ նորանց առաւ գիրկը, ձեռքը դրաւ նորանց վերայ, եւ օրհնեց նորանց» (Մարկոս Ժ.16):