2013
Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսը խոսում մարգարեների հետ:
նախորդ հաջորդ

Հատուկ վկա

Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսը խոսում մարգարեների հետ:

«Քրիստոսի Վարդապետությունը», Լիահոնա, մայիս 2012, 86–90:

Երեց Դ. Թոդ Քրիսթոֆերսոն

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամները Հիսուս Քրիստոսի հատուկ վկաներն են:

Նա կարող է սուրհանդակ ուղարկել կամ հայտնվել անձամբ:

Նա կարող է խոսել Իր իսկ ձայնով կամ Սուրբ Հոգու ձայնով:

Նա կարող է խոսել Իր ծառաների հետ անձնապես կամ Նա կարող է խոսել նրանց հետ, երբ նրանք խորհրդակցում են միասին:

Վերևից ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ. Առաջին Տեսիլքը, Ջոն Սքոթի © IRI, Ջոզեֆ Սմիթը ստանում է թիթեղները, Քենեթ Ռայլիի © IRI, լուսանկարը Դեյվիդ Ուիլյամ Նյումանի © IRI, լուսանկարը Busath Photography; Ենովսն աղոթում է, Ռոբերթ Թ. Բարեթի, © IRI