2013
Օգնության հասնելու ուղիներ
նախորդ հաջորդ

Երեխաներ

Օգնության հասնելու ուղիներ

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը սովորեցնում է, որ մենք պետք է օգնության հասնենք ուրիշներին, ներառյալ ծերերին, որբևայրիներին, հիվանդներին, քիչ-ակտիվներին և նրանց, ովքեր ունեն լրացուցիչ օգնության կարիք: Նայեք ներքևի նկարներին և շրջանակի մեջ առեք այն նկարները, որտեղ ցուցադրված է մի բան, որը դուք կարող եք անել ուրիշներին օգնելու համար:

Ստորև տրված տողերում գրեք որոշ ուղիներ, որոնցով դուք կարող եք օգնել ուրիշներին: Դուք կարող եք օգտագործել նկարների գաղափարները:

Նկարազարդումները՝ Ադամ Կոֆորդի