2013
Սրբերը կանգ են առնում Վինթեր Քվորթերսում
նախորդ հաջորդ

Սրբերը կանգ են առնում Վինթեր Քվորթերսում

Պիոներները որոշ ժամանակ բնակվեցին Վինթեր Քվորթերսում սպասելով մինչև որ ձմեռն անցներ, նախքան կշարունակեին իրենց գաղթը դեպի արևմուտք: Տեսեք թե կարող եք գտնել թաքցված առարկաներն այս նկարում:

Նկարազարդումները Արի Վան Գրաաֆի