2010–2019
Viešpaties paieškos
2015 m. balandis


Viešpaties paieškos

Gilindami supratimą apie Viešpatį, įgysime stipresnį norą gyventi džiaugsmingai ir įsitikinimą, kad džiaugtis įmanoma.

Mano brangūs broliai ir seserys, stoviu čia prieš jus didžiai džiaugdamasis, kad dalyvaujame šioje konferencijoje. Man, seseriai Teišeirai ir visai mūsų šeimai išminties žodžių, patarimų, paguodos ir perspėjimų, duotų visuotinių konferencijų metu, klausymasis tapo nepamatuojama palaima.

Šiuo ypatingu metų laiku, ypač šią Velykų šabo dieną negaliu negalvoti apie Gelbėtojo mokymų svarbą ir mano gyvenime jaučiamą Jo malonų, meilės kupiną pavyzdį.

Geriau suprasdami Jėzų Kristų įgysime didesnę viltį ateitimi ir, nepaisant mūsų netobulumų, daugiau ryžto siekti dorų tikslų. Tai taip pat suteiks mums daugiau noro tarnauti artimui.

Viešpats kalbėjo: „Dėl kiekvienos minties [ieškokite manęs]; neabejokite, nebijokite.“1 Yra verta kasdien ieškoti Viešpaties ir stengtis jausti Jo artumą.

Broliai ir seserys, šiandien labiau nei bet kada mums pasiekiamos Jėzaus Kristaus mokymų ir Jo Apmokėjimo supratimui gilinti skirtos išskirtinės galimybės ir priemonės. Tinkamas šių priemonių naudojimas padės gyventi produktyvų džiaugsmingą gyvenimą.

Palyginime apie vynmedį ir jo šakas Gelbėtojas pasakė: „Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje.“2

Kuo geriau suprantame nepaprastą Kristaus vaidmenį mūsų gyvenimuose, tuo geriau suvokiame šio mirtingojo gyvenimo tikslą – džiaugtis. Tačiau tas džiaugsmas neapsaugo nuo išbandymų ir sunkumų, kurie kartais būna tokie sunkūs ir sudėtingi, kad mums gali atrodyti, jog tokiomis aplinkybėmis laimė neįmanoma.

Iš patirties žinau, jog doro gyvenimo ir buvimo Kristuje džiaugsmas gali išlikti nepaisant mirtingajam gyvenimui būdingų negandų. Galiausiai tos negandos dažnai mus praturtina, ištobulina ir veda link geresnio supratimo apie šios mirtingosios būties prasmę ir Jėzaus Kristaus Apmokėjimą. Iš tiesų, džiaugsmo pilnatvę galima pasiekti tik per Jėzų Kristų.3

Jis sakė: „Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti.“4

Tikiu, kad gilindami supratimą apie Viešpatį, sustiprinsime norą gyventi džiaugsmingai ir įsitikinsime, kad džiaugsmas yra įmanomas. Taip būsime pajėgesni net ir sunkiomis aplinkybėmis kasdien pakiliau gyventi ir laikytis Dievo įsakymų.

Neatidėliokime rytojui to, ką galime padaryti šiandien. Pas Kristų privalome ateiti dabar, nes „jei [juo tikime], darbuosi[mės], kol dabartis tebevadinama šiandiena“5.

Mums vertėtų palaikyti dažną kasdienį sąlytį su Kristaus mokymais. Kasdieniai paprasti poelgiai ir darbai atneš šiuos pokyčius:

  1. Pagilins mūsų supratimą apie Viešpaties svarbą mūsų gyvenimuose.

  2. Padės perduoti šį supratimą augančioms kartoms, kurios, matydamos mūsų nuoširdaus gyvenimo pagal Evangeliją pavyzdį, tikrai jaus Dangiškojo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus meilę.

Taigi, kokie paprasti poelgiai šiais laikais gali tapti balzamu mūsų sieloms ir sustiprinti mūsų liudijimą apie Kristų ir Jo misiją?

Paveikslėlis
Woman on a train with a cell phone illuminating her face.

2014 m. „National Geographic“ fotografijos konkurse buvo gauta daugiau kaip 9 200 profesionalių fotografų ir mėgėjų iš 150 šalių darbų. Konkursą laimėjusioje nuotraukoje vaizduojama moteris, stovinti pilname žmonių vagone. Jos telefono skleidžiama šviesa apšviečia jos veidą. Kitiems keleiviams ji perduoda aiškią žinią: nors fiziškai ji ten, jos dėmesys yra kitur.6

Mobilusis internetas, išmanieji telefonai ir socialiniai tinklai visiškai pakeitė mūsų gyvenimo būdą ir bendravimą su kitais.

Šioje skaitmeninėje eroje galime labai greitai pasinerti į tokias vietas, kurios mus staigiai atitrauks nuo to, kas būtina ilgalaikio džiaugsmo kupinam gyvenimui.

Jei šį gyvenimą internete paliksime savieigai, tai pradėsime daugiau dėmesio skirti ne žmonėms, su kuriais gyvename, – savo šeimai, o tiems, kurių nepažįstame, arba nesame niekada sutikę!

Kita vertus, visi žinome, kad esame palaiminti puikiais ištekliais internete, įskaitant bažnyčios leidinius – tekstines ir garsines Šventųjų Raštų bei visuotinių konferencijų kalbų versijas, filmukus apie Jėzaus Kristaus gyvenimą ir mokymus, programas, kuriomis galime užrašyti šeimos istoriją ir klausytis įkvepiančios muzikos.

Mūsų pasirinkimai ir prioritetai, kuriais vadovaujamės laiką leisdami internete, yra labai svarbūs. Jie gali nulemti mūsų dvasinę pažangą ir Evangelijos pažinimo lygį bei mūsų norą darbuotis gerinant pasaulį ir gyventi produktyvesnį gyvenimą.

Dėl šių priežasčių šiandien norėčiau paminėti tris paprastus įpročius, kurie naudojimąsi internetu padarys tinkamą. Šie įpročiai padės kasdien įvertinti save – tai būtina mums, norintiems augti ir šlietis prie Dangiškojo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus mokymų.

1-as įprotis. Ieškodami medžiagos, lankykitės oficialiose Bažnyčios svetainėse

Savaitės metu dažnai lankydamiesi ir ieškodami įvairios medžiagos tapsime jautresni Evangelijos mokymams bei kviesime savo šeimos narius ir draugus mąstyti apie pačius svarbiausius dalykus ir prisiminti juos.

2-as įprotis. Tapkite oficialių Bažnyčios socialinių tinklų turinio prenumeratoriais

Šis sprendimas į jūsų ekranus atneš dalykus, būtinus Viešpaties ir Jo mokymų paieškoms pagilinti, ir sustiprins jūsų troškimą suprasti Evangeliją. Svarbiausia, kad tai padės jums prisiminti, ko iš kiekvieno iš jūsų tikisi Kristus.

Lygiai kaip „be gero ūkininko nebūna geros dirvos“7, taip ir gero derliaus internete nebus, jei nuo pat pradžių nenustatysime prioritetų tiems dalykams, kurie yra pasiekiami mūsų pirštams ir protui.

3-ias įprotis. Paskirkite laiką mobiliuosius įrenginius padėti į šalį

Atsigausite savo elektroninius prietaisus kuriam laikui padėję į šalį ir vietoje to atsivertę Raštus, arba laiką paskyrę pokalbiui su šeimos nariais ir draugais. Viešpaties dieną pajauskite ramybę dalyvaudami sakramento susirinkime be pastovaus poreikio tikrinti, ar gavote naują žinutę ar pranešimą.

Įprotis savo mobilųjį įrenginį kuriam laikui padėti į šalį praturtins ir praplės jūsų žvilgsnį į pasaulį, nes gyvenimas neapsiriboja keturių colių įstrižainės ekranu.

Viešpats Jėzus Kristus sakė: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje!“8 Dievas nori, kad džiaugtumės ir jaustume Jo meilę. Kristaus dėka toks džiaugsmas yra įmanomas kiekvienam iš mūsų. Žinome būdus, kaip pažinti Jį geriau ir gyventi pagal Jo Evangeliją.

Liudiju apie džiaugsmą, kurį patiriame laikydamiesi įsakymų, ir apie ramybę bei saugumą, kuriuos jaučiame pasilikdami Dangiškojo Tėvo ir Jo Sūnaus, mūsų Gelbėtojo, meilėje. Jėzaus Kristaus vardu, amen.