Môi Se 8
  Footnotes
  Theme

  Chương 8

  (Tháng Hai năm 1831)

  Mê Tu Sê La nói tiên tri—Nô Ê và các con trai của ông thuyết giảng phúc âm—Sự tà ác lớn lao đầy dẫy—Sự kêu gọi hối cải không được chú ý đến—Thượng Đế ra sắc lệnh hủy diệt tất cả mọi xác thịt bằng Trận Lụt.

  1 Và tất cả những ngày của Hê Nóc sống là bốn trăm ba mươi năm.

  2 Và chuyện rằng, aMê Tu Sê La, con trai của Hê Nóc, không bị cất lên, để cho giao ước của Chúa có thể được ứng nghiệm, là giao ước mà Ngài đã lập với Hê Nóc; vì quả thật Ngài đã lập giao ước với Hê Nóc rằng Nô Ê sẽ là hậu tự của ông.

  3 Và chuyện rằng Mê Tu Sê La nói tiên tri rằng tất cả các nước trên thế gian sẽ từ hậu tự của ông mà xuất phát ra (qua Nô Ê), và ông tự cho mình vinh dự đó.

  4 Và có một nạn đói lớn xảy đến trong xứ, và Chúa rủa sả đất bằng một lời rủa sả nặng nề, và có rất nhiều dân cư trên đó chết.

  5 Và chuyện rằng sau khi Mê Tu Sê La sống được một trăm tám mươi bảy tuổi thì sinh ra Lê Méc;

  6 Và sau khi sinh ra Lê Méc, Mê Tu Sê La còn sống được bảy trăm tám mươi hai năm, và sinh ra các con trai và con gái;

  7 Và tất cả những ngày của Mê Tu Sê La sống là chín trăm sáu mươi chín năm, và ông qua đời.

  8 Và Lê Méc sống được một trăm tám mươi hai tuổi thì sinh ra một đứa con trai,

  9 Và ông đặt tên cho người con trai này là aNô Ê, và nói rằng: Đứa con trai này sẽ an ủi chúng ta về công việc và sự nhọc nhằn của đôi bàn tay chúng ta, vì đất đã bị Chúa brủa sả.

  10 Và sau khi sinh ra Nô Ê, Lê Méc còn sống được năm trăm chín mươi lăm năm, và sinh các con trai và con gái;

  11 Và tất cả những ngày của Lê Méc sống là bảy trăm năm mươi bảy năm, và ông qua đời.

  12 Và Nô Ê sống được bốn trăm năm mươi năm thì asinh ra Gia Phết; và bốn mươi hai năm sau ông sinh ra bSem bởi người đàn bà là mẹ của Gia Phết, và khi ông được năm trăm tuổi, ông sinh ra cHam.

  13 aNô Ê và các con trai mình biết bnghe theo Chúa, và chú tâm, và họ được gọi là ccác con trai của Thượng Đế.

  14 Và khi những người này bắt đầu sinh sản thêm nhiều trên mặt đất, và họ sinh được các con gái, thì acác con trai của loài người thấy những người con gái ấy xinh đẹp, họ bèn lấy làm vợ, theo như họ lựa chọn.

  15 Và Chúa phán với Nô Ê: Những con gái của các con trai ngươi đã tự abán mình; vì này, cơn giận của ta đã phừng lên chống lại các con trai của loài người, vì chúng không chịu nghe theo tiếng nói của ta.

  16 Và chuyện rằng Nô Ê nói tiên tri, và giảng dạy những điều của Thượng Đế, giống như lúc mới khởi thủy.

  17 Và Chúa phán với Nô Ê: Thánh Linh của ta sẽ không atác động mãi với loài người, vì loài người biết rằng tất cả mọi bxác thịt đều sẽ phải chết; tuy nhiên, đời người sẽ là một trăm hai mươi năm; và nếu loài người không hối cải, thì ta sẽ giáng clụt lội xuống họ.

  18 Và vào thời đó, có nhiều angười khổng lồ trên trái đất, và họ tìm kiếm Nô Ê để lấy mạng sống của ông; nhưng Chúa ở cùng Nô Ê, và bquyền năng của Ngài ở trên ông.

  19 Và Chúa asắc phong cho bNô Ê theo cban tư tế của Ngài, và truyền lệnh cho ông rằng ông phải đi ra và drao truyền phúc âm của Ngài cho con cái loài người, như đã được ban cho Hê Nóc.

  20 Và chuyện rằng Nô Ê kêu gọi con cái loài người là họ phải ahối cải; nhưng họ không nghe theo lời ông;

  21 Và ngoài ra, sau khi họ nghe ông nói, họ đến trước mặt ông mà hỏi: Này, chúng tôi là các con trai của Thượng Đế; chẳng phải chúng tôi đã lấy con gái của loài người hay sao? Và chẳng phải chúng tôi đang aăn, đang uống và cưới vợ gả chồng hay sao? Và vợ chúng tôi sinh ra con cái cho chúng tôi, và chúng là những người uy mãnh chẳng khác chi những người thời xưa, là tay anh hùng có danh. Và họ không nghe theo lời của Nô Ê.

  22 Và Thượng Đế trông thấy asự tà ác của loài người đã trở nên quá lớn lao trên thế gian; và mọi người đều cao ngạo trong sự tưởng tượng của bcác ý tưởng trong lòng họ, mà những ý tưởng này luôn luôn là điều xấu.

  23 Và chuyện rằng Nô Ê tiếp tục athuyết giảng cho dân chúng với lời rằng: Hãy nghe và chú tâm đến những lời của tôi;

  24 Hãy atin và hối cải tội lỗi của mình, và bchịu phép báp têm trong danh của Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, giống như tổ phụ của chúng ta, rồi các người sẽ nhận được Đức Thánh Linh, để các người có thể được ccho thấy mọi điều; còn nếu các người không làm như vậy, thì những trận lụt sẽ đến với các người; tuy nhiên họ vẫn không nghe.

  25 Và điều đó làm cho Nô Ê ân hận, và tâm hồn ông thấy đau đớn rằng Chúa đã làm ra loài người trên thế gian, và trong lòng ông rất buồn phiền về việc này.

  26 Và Chúa phán: Ta sẽ ahủy diệt, khỏi mặt đất, loài người mà ta đã sáng tạo, cả loài người lẫn loài thú vật, và các loài bò sát, loài chim trên trời; vì nó làm cho Nô Ê ân hận rằng ta đã sáng tạo chúng, và rằng ta đã làm ra chúng; và hắn đã kêu cầu ta; vì chúng đã tìm kiếm mạng sống của hắn.

  27 Và do đó Nô Ê tìm được aân điển trong mắt của Chúa; vì Nô Ê là một người công chính và btrọn vẹn trong thế hệ của ông; và ông đã cbước đi cùng Thượng Đế, như ba người con trai của ông là Sem, Ham và Gia Phết cũng vậy.

  28 Thế gian abại hoại trước mắt Thượng Đế, và nó đầy dẫy bạo lực.

  29 Và Thượng Đế nhìn xem thế gian, và này, nó bại hoại, vì tất cả mọi xác thịt đã làm bại hoại con đường của mình trên thế gian.

  30 Và Thượng Đế phán với Nô Ê: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đến trước mắt ta, vì thế gian đã đầy dẫy bạo lực, và này, ta sẽ ahủy diệt tất cả mọi xác thịt khỏi thế gian này.