Ebʼ li loqʼlaj hu
Moises 7


Ch’ol 7

(Diciembre 1830)

Laj Enok nak’utuk na’leb’, naxb’eresi li tenamit, ut naxjal xna’ajeb’ li tzuul—Naxaqab’aman li tenamit Sion—Laj Enok naril chi rub’elaj lix k’ulunik li Ralal li Winq, lix mayej a’an re xtojb’al rix li maak, ut lix waklijikeb’ laj santil paab’anel chi yo’yo—Naril chi rub’elaj lix k’ojob’ankil wi’chik li evangelio, li ch’utub’aak, li xkab’ xk’ulunik li Qaawa’, ut naq taasutq’iiq Sion.

1 Ut kik’ulman naq laj Enok toj ki’aatinak, ut kixye: K’ehomaq reetal, laj Adan li qayuwa’ kixk’ut li k’a’aq re ru a’in, ut naab’al ke’paab’an ut ke’ok choq’ aralal li Dios, ut naab’al moko ke’xpaab’ ta, ut ke’oso’ sa’ lix maakeb’, ut yookeb’ chiroyb’eninkil rik’in bxxiweb’, sa’ rahilal, naq taahoymanq lix xik’il xxamlel lix josq’il li Dios sa’ xb’eeneb’.

2 Ut chalen chaq sa’ li hoonal a’an laj Enok ki’ok chi aatinak jo’ profeet, ut kixye reheb’ li tenamit: Naq yookin chaq chi b’eek, ut kinxaqli sa’ xb’een li na’ajej Mahujah, ut kin’elajin chiru li Qaawa’, kichal jun xyaab’ kuxej chalen chaq sa’ choxa, li kixye—Sutq’isi aawib’, ut ayu sa’ xb’een li tzuul Simeon.

3 Ut kik’ulman naq kinsutq’isi wib’ ut xkohin taqe’q sa’ xb’een li tzuul; ut naq kinxaqli sa’ xb’een li tzuul, kiwil chi teeliik li choxa, ut kintiqib’aak rik’in aloq’alil;

4 Ut kiwil li Qaawa’; ut a’an xaqxo chaq chiru li wilob’aal, ut kinraatina, jo’ chanru ajwi’ naq jun winq naraatina li jun chik, chi ak’utk’u chiru rilob’aal, ut a’an kixye we: bChat-iloq, ut tink’ut chawu li ruchich’och’ chiru xnumik k’iila tasal tenamit.

5 Ut kik’ulman naq kink’e reetal sa’ li ru taq’a Xum, ut ilomaq, jun nimla tenamit li wankeb’ rochoch sa’ muheb’aal t’ikr, a’aneb’ li tenamit aj Xum.

6 Ut jo’kan wi’chik li Qaawa’ kixye we: Chat-iloq; ut kin’ilok sa’ xjayal lix nim li saq’e, ut kink’e reetal lix tenamit laj Kanahan, li wankeb’ rochoch sa’ muheb’aal t’ikr.

7 Ut li Qaawa’ kixye we: Aatinan jo’ profeet; ut kin’aatinak jo’ profeet, kinye: K’ehomaq reetal, lix tenamit laj Kanahan, li k’i rajlankileb’, te’xik chi tusub’anb’ileb’ chi pleetik sa’ xb’een li tenamit aj Xum, ut te’xkamsiheb’ re naq te’oso’q chi junajwa; ut eb’ lix tenamit laj Kanahan te’xjachi rib’ sa’ li ch’och’, ut taawanq li ch’och’ chi chaqi ut chi ink’a’ na’uuchin, ut maajun chik tenamit taawanq aran, ka’ajwi’ lix tenamit laj Kanahan.

8 Xb’aan naq k’ehomaq reetal, li Qaawa’ tixmajewa li ch’och’ a’an rik’in xnimal li tiiq, ut lix chaqihal taakanaaq chi junelik; ut kichal jun aq’eqal sa’ xb’eeneb’ chixjunil li ralal xk’ajol laj Kanahan, jo’kan naq xik’ ke’ile’ sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit.

9 Ut kik’ulman naq li Qaawa’ kixye we: Chat-iloq; ut kin’ilok, ut kink’e reetal li ch’och’ Xaron, ut li ch’och’ Enok, ut li ch’och’ Omner, ut li ch’och’ Heni, ut li ch’och’ Xem, ut li ch’och’ Haner, ut li ch’och’ Hanannihah, ut chixjunileb’ li ani wankeb’ chi sa’;

10 Ut li Qaawa’ kixye we: Ayu rik’in li tenamit a’in, ut ye reheb’—aChejal eek’a’uxl, maare anchal tin’elq chaq ut teb’insak’ rik’in jun majewank, ut te’kamq.

11 Ut kixk’e jun li taqlahom we naq atinkub’sinq ha’ sa’ lix k’ab’a’ li Yuwa’b’ej, ut li K’ajolb’ej, li nujenaq chi busilal ut chi yaal, ut li cSantil Musiq’ej, li nach’olob’an xyaalal li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej.

12 Ut kik’ulman naq laj Enok ink’a’ kixkanab’ xb’oqb’aleb’ chixjunil li tenamit re te’xjal xk’a’uxl, ka’ajwi’ lix tenamit laj Kanahan ink’a’;

13 Ut k’a’jo’ xnimal lix apaab’aal laj Enok, jo’kan naq kixjolomiheb’ lix tenamit li Dios, ut eb’ li xik’ neke’ilok reheb’ ke’chal chixpleetinkileb’; ut a’an kixye li raatin li Qaawa’, ut kisiksot li ch’och’, ut ke’eelelik li btzuul, jo’ chanru ajwi’ li taqlanb’il xb’aan; ut lix ha’ileb’ li cnima’ ke’isiik chaq sa’ xb’eheb’; ut ki’ab’iman chaq chi wu’te’ek li kaqkojl chalen chaq sa’ li yamyookil ch’och’; ut chixjunileb’ li tenamit ke’xuwak chi naab’al, xb’aan xq’axalil dxnimal ru li raatin laj Enok, ut xb’aan naq k’a’jo’ xnimal ru li aatinob’aal kixk’e chaq li Dios re.

14 Kitaqe’ ajwi’ chaq jun ch’och’ sa’ xchamal li palaw, ut k’a’jo’ xnimal lix xiweb’ li xik’ neke’ilok re lix tenamit li Dios, jo’kan naq ke’eelelik ut ke’xaqli chaq chi najt, ut xkoheb’ chiru li ch’och’ li kitaqe’ chaq sa’ xchamal li palaw.

15 Ut eb’ li axninqal roq winq re li ch’och’ jo’kan ajwi’ ke’xaqli chaq chi najt, ut ki’el jun majewank sa’ xb’eeneb’ chixjunil li tenamit li ke’pleetink re li Dios;

16 Ut chalen chaq sa’ li kutan a’an kiwan li pleet ut li hoyok kik’ sa’ xyanqeb’; a’b’anan li Qaawa’ kichal ut kiwan rik’in lix tenamit, ut eb’ a’an ke’wan sa’ tiikilal.

17 Kiwan li axiw chiru li Qaawa’ sa’ xb’eeneb’ chixjunil li tenamit, xb’aan naq k’a’jo’ xnimal lix loq’al li Qaawa’, li kiwan sa’ xb’een lix tenamit. Ut li Qaawa’ bkirosob’tesi li ch’och’, ut eb’ a’an ke’osob’tesiik sa’ xb’eeneb’ li tzuul, ut sa’ xb’eeneb’ li taqenaqil na’ajej, ut ke’tam.

18 Ut li Qaawa’ aSion kixye re lix tenamit, xb’aan naq bjunajeb’ xch’ool ut junajeb’ xk’a’uxl, ut ke’wan sa’ tiikilal, ut maak’a’ li neb’a’ sa’ xyanqeb’.

19 Ut laj Enok toj kiwan chi jultikank aatin sa’ tiikilal chiru lix tenamit li Dios. Ut kik’ulman sa’ lix kutan a’an, naq kixyiib’ jun tenamit, a’an li Tenamit re Santilal kiyeeman re, a’an Sion ajwi’.

20 Ut kik’ulman naq laj Enok ki’aatinak rik’in li Qaawa’, ut kixye re li Qaawa’: aSion taawanq chi yaal sa’ xyaalalil chi junelik. A’b’an li Qaawa’ kixye: Sion kiwosob’tesi, a’b’anan li rela’ li tenamit kinmajewa.

21 Ut kik’ulman naq li Qaawa’ kixk’ut chiru laj Enok chixjunileb’ li ani wankeb’ sa’ li ruchich’och’; ut a’an kixk’e reetal, ut ilomaq, Sion, chirix xnumikeb’ li kutan, akik’ame’ taqe’q sa’ choxa. Ut li Qaawa’ kixye re laj Enok: K’e reetal li wochoch chi junelik.

22 Ut laj Enok kixk’e ajwi’ reetaleb’ li rela’eb’ li tenamit li ke’wan choq’ ralal laj Adan, ut a’aneb’ chi junajinb’il chixjunil li riyajil laj Adan, ka’ajwi’ li riyajil laj Kain ink’a’, xb’aan naq eb’ li riyajil laj Kain aq’eqeb’, ut maak’a’eb’ xna’aj sa’ xyanqeb’.

23 Ut chirix naq kik’ame’ Sion sa’ achoxa, laj Enok bkixk’e reetal, ut ilomaq, cchixjunileb’ lix tenamitil li ruchich’och’ ke’wan chiru;

24 Ut kichal li jun tasal tenamit chirix li jun tasal chik; ut laj Enok kiwan chi taqenaq ut chi awaklesinb’il, chire ajwi’ xch’ool li Yuwa’b’ej, ut li Ralal li Winq; ut k’ehomaq reetal, lix wankilal laj Satanas kiwan chiru chixjunil lix b’een li ch’och’.

25 Ut kirileb’ li anjel chi kub’eek chaq sa’ choxa; ut kirab’i jun kawil xyaab’ kuxej chixyeeb’al: Rahilal, rahilal chiwanq sa’ xb’eeneb’ li ani wankeb’ sa’ li ruchich’och’.

26 Ut kixk’e reetal laj Satanas; ut wan jun nimla ab’ak’leb’ ch’iich’ sa’ ruq’, ut kixtz’ap ru chixjunil lix b’een li ch’och’ rik’in bq’ojyin; ut a’an ki’ilok taqe’q ut kise’ek, ut eb’ lix canjel ke’saho’ xch’ool.

27 Ut laj Enok kirileb’ li aanjel chi kub’eek chaq sa’ choxa, bchixch’olob’ankil xyaalal li Yuwa’b’ej ut li K’ajolb’ej; ut kit’ane’ li Santil Musiq’ej sa’ xb’een naab’al, ut ke’xoke’ xb’aan lix wankilal li choxa toj sa’ Sion.

28 Ut kik’ulman naq li Dios re choxa kiril li rela’eb’ li tenamit, ut kiyaab’ak; ut laj Enok kixch’olob’ xyaalal, ut kixye: Chan ru na’ux naq nayaab’ak li choxa, ut naxhir xya’al li ru chanchan li hab’ sa’ xb’eeneb’ li tzuul?

29 Ut laj Enok kixye re li Qaawa’: Chan ru naq naru anakatyaab’ak, rik’in naq santat, ut wankat chalen chaq anchal li junelik q’e kutan toj anchal li junelik q’e kutan chik?

30 Ut wi ta taaruuq naq li winq taaruuq chirajlankileb’ lix poqsil li ruchich’och’, relik chi yaal, li jar mileb’ chi mil xkomon li aruchich’och’ a’in, maawa’ raj yal ta xtiklajik li rajlankil laa byo’ob’tesihom; ut toj helho laa t’ikr; a’ut laa’at wankat aran, ut aran wan laa ch’ool; ut tiik aana’leb’; ut aj uxtaanat ut chaab’il aach’ool chi junelik;

31 Ut xak’am Sion toj chire tz’aqal aach’ool, sa’ xyanqeb’ chaq chixjunil laa yo’ob’tesihom, chalen chaq anchal li junelik q’e kutan toj anchal li junelik q’e kutan chik: ut junes atuqtuukilal, btiik ruhil na’leb’ ut cyaal wan choq’ rochochil laa k’ojarib’aal; ut li uxtaan taaxik chiru laa wilob’aal ut maak’a’aq roso’jik; chan pe’ ru naru nakatyaab’ak?

32 Li Qaawa’ kixye re laj Enok: K’e reetaleb’ a’in laa was aawiitz’in; a’aneb’ xyiib’ahom tz’aqal li awuq’, ut kink’e reheb’ lix bnawomeb’, sa’ li kutan keb’inyo’ob’tesi wi’; ut sa’ li Awimq Eden kink’e laa’in re li winq lix ctaql xch’ool;

33 Ut reheb’ laa was aawiitz’in kinye, ut kink’e ajwi’ taqlahom, naq ate’xra rib’ chirib’ileb’ rib’, ut naq te’xsik’ wu laa’in, lix Yuwa’eb’; a’b’an k’e reetal, wankeb’ chi maak’a’ xrahomeb’, ut xik’ neke’ril tz’aqal li rech kik’eleb’;

34 Ut lochlo chirixeb’ axxamlel li xik’ naweek’a; ut sa’ xtiqwal li ch’i’ch’i’ naweek’a tintaqla li bb’uut’iha’ sa’ xb’eeneb’, xb’aan naq lochlo xnimal injosq’il chirixeb’.

35 K’e reetal, laa’in li Dios; aWinq re Santilal a’an ink’ab’a’; Winq aj K’ehol Na’leb’ a’an ink’ab’a’; ut Maak’a’ Roso’jik ut Junelik Wan, a’an ajwi’ bink’ab’a’.

36 Jo’kan ut naru ninye’ xkab’ichal li wuq’ ut ninchap chixjunil li yo’ob’tesihom li kinyiib’; ut lix anaq’ wu naru chi ok ajwi’ sa’ xtib’eleb’, ut sa’ xyanq chixjunil lix yiib’ahom li wuq’ moko wanjenaq ta xkomon xnimal li bmaa’usilal jo’ sa’ xyanqeb’ laa was aawiitz’in.

37 A’b’an k’e reetal, lix maakeb’ a’an taawanq sa’ xb’een xjolomeb’ lix yuwa’eb’; laj Satanas taawanq choq’ xyuwa’eb’, ut a’anaq li rahilal li xk’ulumaqeb’; ut chixjunil li choxa taayaab’aq chirixeb’, chixjunil ajwi’ lix yiib’ahom tz’aqal li wuq’; k’a’ ut naq ink’a’ taayaab’aq li choxa, rik’in naq eb’ a’in te’xk’ul rahilal?

38 A’ut k’e reetal, eb’ a’in li ilb’ileb’ xb’aan xnaq’ aawu te’oso’q sa’ li b’uut’iha’; ut k’e reetal, laa’in teb’intz’ap chaq; jun atz’alam xinkawresi choq’ reheb’.

39 Ut li asik’b’il ru inb’aan ak xtz’aaman chiru li wilob’aal. Jo’kan naq a’an naxk’ul rahilal choq’ re lix maakeb’ a’an; a’ yaal jo’ te’xjal xk’a’uxl sa’ li kutan naq li bSik’b’il Ru inb’aan taasutq’iiq wik’in, ut toj reetal li kutan a’an te’wanq sa’ crahilal;

40 Jo’kan ut, xb’aan a’in taayaab’aq li choxa; relik chi yaal, ut chixjunil lix yiib’ahom li wuq’.

41 Ut kik’ulman naq li Qaawa’ kiraatina laj Enok, ut kixye re laj Enok chixjunil lix b’aanuhomeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq; jo’kan naq laj Enok kixnaw, ut ki’ilok chiru lix maa’usilaleb’, ut lix rahileb’, ut a’an kiyaab’ak, ut kixye’ xkab’ichal li ruq’, ut akiniman lix ch’ool jo’ xnimal li junelik q’e kutan, ut kinumta xsa’ xch’ool; ut kichiiq’an anchal li junelik q’e kutan.

42 Ut laj Enok kiril ajwi’ laj aNoe, ut lix bjunkab’al; naq li ralal xk’ajoleb’ chixjunileb’ li ralal laj Noe te’kole’q rik’in jun kole’k re li yu’am a’in;

43 Jo’kan naq laj Enok kiril naq laj Noe kixyiib’ jun li ajukub’ kab’l; ut naq li Qaawa’ kiril chi sa xse’, ut kixk’am sa’ tz’aqal li ruq’; a’b’anan sa’ xb’een li rela’eb’ laj maak kichal li b’uut’iha’ ut ke’sub’e’ xb’aan.

44 Ut naq kiril a’in laj Enok, kiwan xk’ahil li raam, ut kiyaab’ak chirixeb’ li ras riitz’in, ut kixye re li choxa: aMaamin chik taak’ojob’aaq inch’ool; a’b’anan li Qaawa’ kixye re laj Enok: Waklesi aach’ool, ut sahaq aawaam; ut chat-iloq.

45 Ut kik’ulman naq laj Enok ki’ilok; ut chalen chaq laj Noe, kiril chixjunileb’ li junkab’al re li ruchich’och’; ut ki’elajin chiru li Qaawa’, ut kixye: Jo’q’e taawulaq xkutankil li Qaawa’? Jo’q’e taahoymanq lix kik’el li Tiik Xch’ool, re naq chixjunileb’ li neke’yaab’ak te’ruuq chi asantob’resiik ut chi wank xyu’am chi junelik?

46 Ut li Qaawa’ kixye: Taawanq sa’ axjachleb’aal ru li kutan, sa’ xkutankil li maa’usilal ut li eeqajunk.

47 Ut k’ehomaq reetal, laj Enok kiril xkutankil lix k’ulunik li Ralal li Winq, sa’ ajwi’ li tz’ejwalej; ut kisaho’ li raam, kixye: Taqsinb’il li Tiik Xch’ool, ut kamsinb’il li aKarneer chalen chaq sa’ xk’ojlajik li ruchich’och’; ut sa’ xk’ab’a’ li paab’aal wankin chire xch’ool li Yuwa’b’ej, ut k’e reetal, bSion wan wik’in.

48 Ut kik’ulman naq laj Enok ki’ilok chiru li aruchich’och’; ut kirab’i jun xyaab’ kuxej chalen chaq sa’ xsa’ a’an, li kixye: Rahilal, rahilal sa’ inb’een laa’in, lix na’ileb’ li winq; ra wankin, ut tawajenaqin, xb’aan lix maa’usilaleb’ li walal ink’ajol. Jo’q’e btinhilanq, ut taach’ajob’resiiq chaq chiwix li ctz’ajnil li elenaq chaq chinsa’? Jo’q’e tinixsantob’resi laj Yo’ob’tesihom we, re taaruuq tinhilanq, ut li tiikilal chiru jarub’aq kutan taawanq sa’ inb’een?

49 Ut naq laj Enok kirab’i li ruchich’och’ chi raho’k xch’ool, kiyaab’ak, ut ki’elajin chiru li Qaawa’, kixye: At Qaawa’, ma ink’a’ taatoq’ob’a ru li ruchich’och’? Ma ink’a’ taawosob’tesiheb’ li ralal xk’ajol laj Noe?

50 Ut kik’ulman naq laj Enok toj ki’elajin chiru li Qaawa’, kixye: Nintz’aama aawe, at Qaawa’, sa’ lix k’ab’a’ li Junaj Yo’lajenaq chawu, li Jesukristo ajwi’, naq taawuxtaana ru laj Noe ut eb’ li riyajil, re naq li ruchich’och’ maajo’q’e chik taatz’ape’q lix b’een xb’aan li b’uut’iha’.

51 Ut li Qaawa’ ink’a’ kiru chixramb’al rib’, ut ki’ok sa’ sumwank rik’in laj Enok, ut kixxaqab’ aatin chiru rik’in xaqab’anb’il aatin, naq tixch’anab’ li ab’uut’iha’; naq tixb’oqeb’ li ralal xk’ajol laj Noe;

52 Ut kixtaqla jun taqlanb’il aatin li ink’a’ naru xjalb’al, naq jun arela’ li riyajil a’an junelik taatawmanq sa’ xyanqeb’ chixjunileb’ li jar tenamit naq toj xaqxooq li ruchich’och’;

53 Ut li Qaawa’ kixye: Osob’tesinb’il ani aj iyajil taachalq wi’ li Mesias; xb’aan naq a’an naxye—Laa’in li aMesias, lix bRey Sion, li cSaqoonaq re Choxa, nim ru jo’ li junelik q’e kutan; ani na’ok sa’ li okeb’aal ut dnataqe’ sa’ ink’ab’a’ laa’in, maajo’q’e taat’ane’q; jo’kan ut, osob’tesinb’ileb’ li ani kinye wi’ resileb’, xb’aan naq eb’ a’an te’chalq chaq rik’in li eb’ich re sahil ch’oolejil li junelik nakana.

54 Ut kik’ulman naq laj Enok ki’elajin chiru li Qaawa’, ut kixye: Naq taak’ulunq li Ralal li Winq sa’ li tz’ejwalej, ma taahilanq li ruchich’och’? Nintz’aama aawe, k’ut chiwu li k’a’aq re ru a’in.

55 Ut li Qaawa’ kixye re laj Enok: Chat-iloq, ut ki’ilok, ut kixk’e reetal li aRalal li Winq chi taqsinb’il chiru li bkrus, jo’ chanru li neke’xb’aanu li winq;

56 Ut kirab’i jun kawil xyaab’ kuxej; ut kitz’ape’ ru li choxa; ut chixjunil lix yo’ob’tesihom li Dios kiyaab’ak, ut li ruchich’och’ aki’aakanak; ut ke’jache’ li pek; ut bke’wakli laj santil paab’anel, ut ke’k’ehe’ cxkorooneb’ sa’ dxnim uq’ li Ralal li Winq, rik’in koroon re loq’alil.

57 Ut jo’ k’ihaleb’ li amusiq’ej li ke’wan sa’ btz’alam ke’el chaq, ut ke’xaqli sa’ xnim uq’ li Dios; ut li rela’ ke’k’uulaman sa’ b’ak’leb’ ch’iich’ re q’ojyin toj reetal li raqb’a-aatin re li xnimal ru kutan.

58 Ut laj Enok kiyaab’ak wi’chik ut ki’elajin chiru li Qaawa’, kixye: Jo’q’e taahilanq li ruchich’och’?

59 Ut laj Enok kiril li Ralal li Winq chi taqe’k rik’in li Yuwa’b’ej; ut kixpatz’ xk’ab’a’ li Qaawa’, kixye: Ma ink’a’ tatk’ulunq wi’chik sa’ xb’een li ruchich’och’? Rik’in naq Diosat laa’at, ut ninnaw aawu, ut xatxaqab’an aatin chiwu, ut xinaataqla naq tinpatz’ok sa’ lix k’ab’a’ li Junaj Yo’lajenaq chawu; laa’at kinaayiib’, ut kak’e we ink’ulub’ chi wank sa’ laa k’ojarib’aal, ut moko inb’aan ta laa’in, rik’in b’an tz’aqal laa wusilal; jo’kan ut, nintz’aama aawe ma ink’a’ tatk’ulunq wi’chik sa’ li ruchich’och’.

60 Ut li Qaawa’ kixye re laj Enok: Jo’ naq yo’yookin, chi jo’kan ajwi’ tink’ulunq sa’ aroso’jikeb’ li kutan, sa’ xkutankil li maa’usilal ut li eeqajunk, re xtz’aqob’resinkil ru li aatin kinxaqab’ aawe chirixeb’ li ralal xk’ajol laj Noe;

61 Ut taachalq xkutankil naq ataahilanq li ruchich’och’, a’ut rub’elaj li kutan a’an btaaq’ojyino’q ru li choxa, ut jun ctz’apleb’ t’ikr re q’ojyin tixtz’ap xb’een li ruchich’och’; ut taachiiq’anq li choxa, ut jo’kan ajwi’ li ruchich’och’; ut te’wanq ninqi rahilal sa’ xyanqeb’ li ralal xk’ajoleb’ li winq, a’b’anan eb’ lin tenamit dteb’inkol rix;

62 Ut li atiikilal tintaqla chalen chaq sa’ choxa; ut li byaal tintaqla chalen chaq sa’ li cch’och’, re dxch’olob’ankil xyaalal li Junaj Yo’lajenaq chiwu; lix ewaklijik chi yo’yo sa’ xyanqeb’ chaq li kamenaq; relik chi yaal, ut jo’kan ajwi’ lix waklijikeb’ chi yo’yo chixjunileb’ li winq; ut li tiikilal ut li yaal tink’e chixmesunkil li ruchich’och’ chanchan rik’in b’uut’iha’, re fxch’utub’ankileb’ chaq li sik’b’ileb’ ru inb’aan chalen chaq sa’ xkaajachalil li ruchich’och’, toj sa’ jun li na’ajej li tinkawresi, jun Santil Tenamit, re naq eb’ lin tenamit te’xb’ak’ lix yiitoqeb’, ut te’wanq chiroyb’eninkil lix kutankil lin k’ulunik; xb’aan naq aran taawanq lin muheb’aal, ut a’anaq Sion taayeemanq re, jun gAk’ Jerusalen.

63 Ut li Qaawa’ kixye re laj Enok: Toja’ ut naq laa’at ut chixjunil laa atenamit teek’uleb’ aran, ut laa’o te’qak’ul chire li qach’ool, ut eb’ a’an te’ril qu; ut taqaq’alu xkuxeb’ a’an, ut eb’ a’an te’xq’alu li qakux, ut taqatz’uub’ qu chiqib’il qib’;

64 Ut aran taawanq li wochoch, ut a’anaq Sion, li taachalq chaq sa’ chixjunil li yo’ob’tesihom li kinyiib’ chaq; ut chiru xnumik ajun mil chihab’ btaahilanq li ruchich’och’.

65 Ut kik’ulman naq laj Enok kiril xkutankil lix ak’ulunik li Ralal li Winq, sa’ roso’jikeb’ li kutan, re taawanq sa’ li ruchich’och’ sa’ tiikilal chiru xnumik jun mil chihab’;

66 A’ut rub’elaj li kutan a’an kiril ninqi rahilal sa’ xyanqeb’ laj maak; ut kiril ajwi’ li palaw, naq ch’a’ajkilanb’il, ut eb’ li winq ake’laj xch’ooleb’, naq ke’royb’eni rik’in xxiweb’ lix braqb’a-aatin li Nimajwal Dios, li taachalq sa’ xb’eeneb’ laj maak.

67 Ut li Qaawa’ kixk’ut chiru laj Enok chixjunil li k’a’aq re ru, toj reetal ajwi’ sa’ roso’jik li ruchich’och’; ut a’an kiril lix kutankileb’ li tiikeb’ xch’ool, ut xhoonal lix tojb’aleb’ rix, ut kixk’ul xtz’aqalil lix asahil xch’ool;

68 Ut chixjunil lix kutan aSion, sa’ xkutankil laj Enok, a’an oxib’ cient rik’in oob’ xkaak’aal chihab’.

69 Ut laj Enok ut chixjunil lix tenamit ake’b’eek rik’in li Dios, ut a’an kiwan sa’ xyi Sion; ut kik’ulman naq Sion kimaak’a’o’, xb’aan naq li Dios kixk’ul chire tz’aqal lix ch’ool; ut chalen a’an ki’el chaq li aatin, Elenaq Sion.