Ebʼ li loqʼlaj hu
Moises 4


Ch’ol 4

(Junio–Octubre 1830)

Chan ru naq laj Satanas ki’ok choq’ aj tza—Naraale li xEva—Laj Adan ut li xEva neke’t’ane’, ut na’ok li kamk sa’ li ruchich’och’.

1 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kiwaatina laj Moises, ut kinye: Laj aSatanas a’an, li kataqla sa’ lix k’ab’a’ li Junaj Yo’lajenaq chiwu, a’an ajwi’ li kiwan chalen chaq sa’ bxtiklajik, ut a’an ki’ok chiwu, ut kixye—K’e reetal, wahi’in, taqlahin laa’in, ut laa’in tinwanq choq’ aawalal, ut tintojeb’ rix chixjunileb’ li winq, re naq maajun aamej taasachq, ut chi yaal ctinb’aanu, jo’kan ut, k’e chaq we lix nimal aawu.

2 A’b’an k’ehomaq reetal, li aWalal raaro inb’aan, a’an li Raaro ut bSik’b’il ru inb’aan chalen chaq sa’ xtiklajik, kixye we—At cinYuwa’, chi’uxq laa dwajom, ut aawehaq taxaq li eloq’alil chi junelik.

3 Jo’kan ut, rik’in naq laj Satanas akixpo’resi xch’ool chiwu, ut kixsik’ xsachb’al blix taql xch’ool li winq, li kink’e chaq laa’in, li Qaawa’ Dios, re, ut jo’kan ajwi’ naq laa’in tink’e re tz’aqal lin wankilal; rik’in lix wankil li Junaj Yo’lajenaq chiwu, kintaqla naq ctaakutmanq taq’a;

4 Ut a’an ki’ok choq’ aj Satanas, relik chi yaal, a’ laj tza ajwi’, lix yuwa’il chixjunil li atik’ti’, re xb’alaq’inkil ut xmutz’ob’resinkil ruheb’ li winq, ut xk’amb’aleb’ xb’e chi preexil jo’ chanru li rajom xch’ool, jo’ k’ihaleb’ li ink’a’ te’ab’inq chiru lix yaab’ inkux.

5 Ut anajwan li k’anti’ q’axal wi’chik anab’alaq’in sa’ muqmu chiru k’a’ruhaq chi xul re li ch’och’ li kinyiib’ chaq laa’in, li Dios.

6 Ut laj Satanas kixk’e sa’ xch’ool li k’anti’, (xb’aan naq naab’al li kixk’ameb’ chaq rik’in,) ut kixsik’ ajwi’ xb’alaq’inkil li axEva, xb’aan naq moko naxnaw ta lix k’oxlahom li Dios, jo’kan naq kixsik’ xsachb’al li ruchich’och’.

7 Ut a’an kixye re li ixq: Relik chi yaal, ma xye tab’i’ li Dios—Ink’a’ teek’ux li ru yalaq k’a’ chi che’ re li aawimq? (Ut ki’aatinak rik’in xtz’uumal re li k’anti’.)

8 Ut li ixq kixye re li k’anti’: Naru naqak’ux ru xkomoneb’ li che’ sa’ li awimq;

9 A’b’an li ru li che’ nakawil sa’ xyi li awimq, li Dios kixye—Meek’ux li ru, chi moko teech’e’, re naq ink’a’ texkamq.

10 Ut li k’anti’ kixye re li ixq: Moko chi yaal ta naq texkamq;

11 Xb’aan naq li Dios naxnaw naq sa’ li kutan nakak’ux wi’ li ru, taateemanq lix anaq’ eeru, ut texwanq chanchaneb’ li dios, bteenaw ru li us ut li ink’a’ us.

12 Ut naq kiril li ixq naq li che’ chaab’il choq’ tzakemq, ut naq ki’ok choq’ sahilal chiru li xnaq’ uhej, ut jun che’ aatawal choq’ re xk’eeb’al xchaab’ilal xna’leb’, kixchap li ru a’an, ut bkixk’ux, ut kixk’e ajwi’ re lix b’eelom rochb’een, ut a’an kixk’ux.

13 Ut kiteeman xnaq’eb’ ru xkab’ichaleb’, ut ke’xnaw naq at’ust’u naq ke’wan chaq. Ut ke’xjunaji xxaq li higo chi b’ojb’il ut ke’xyiib’ xtz’apb’aleb’ lix yiitoqeb’.

14 Ut ke’rab’i lix yaab’ xkux li Qaawa’ Dios, naq yookeb’ chi ab’eek sa’ li awimq, naq nakeenak ru li kutan; ut laj Adan ut li rixaqil xkoheb’ chixmuqb’aleb’ rib’ chiru li rilob’aal li Qaawa’ Dios sa’ xyanqeb’ lix che’il li awimq.

15 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kinb’oq laj Adan, ut kinye re: B’ar axik aawe?

16 Ut a’an kixye: Kiwab’i lix yaab’ aakux sa’ li awimq, ut kinxuwak, xb’aan naq kink’e reetal naq t’ust’uukin, ut kinmuq wib’.

17 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kinye re laj Adan: Ani xyehok aawe naq t’ust’uukat? Ma xak’ux ru li che’ li katintaqla wi’ naq ink’a’ taak’ux, wi ut nakab’aanu, chi yaal naq atatkamq?

18 Ut li winq kixye: Li ixq li kak’e we, ut kataqla naq taakanaaq wik’in, a’an xk’e we xkomon li ru li che’, ut laa’in kink’ux.

19 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kinye re li ixq: K’a’ru a’in li kab’aanu? Ut li ixq kixye: Li ak’anti’ kinixb’alaq’i, ut laa’in kink’ux.

20 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kinye re li k’anti’: Rik’in naq kab’aanu a’in q’axal wi’chik atatmajewaaq sa’ xb’een chixjunil li wakax, ut sa’ xb’een li junjunq chi xxulel li ch’och’; chiru laa sa’ tatxik, ut li poqs taak’ux chixjunil lix kutankil laa yu’am;

21 Ut tink’e naq xik’ teeril eerib’ laa’at ut li ixq, laa wiyajil ut li riyajil a’an; ut li riyajil a’an tixrahob’tesi laa jolom, ut laa’at taarahob’tesi li rit roq.

22 Re li ixq, laa’in, li Qaawa’ Dios, kinye: K’a’jo’ naq tinnimob’resi xrahil aach’ool ut li alank aab’aan. Sa’ arahil ch’oolejil taak’iresiheb’ li alal k’ajolb’ej, ut a’ laa b’eelom li raab’ilaq ru aab’aan, ut a’an taataqlanq sa’ aab’een.

23 Ut re laj Adan laa’in, li Qaawa’ Dios, kinye: Xb’aan naq xat-ab’in chiru lix yaab’ xkux laa wixaqil, ut xak’ux li ru li che’ li katintaqla wi’, ut kinye—Maak’ux li ru a’an, majewanb’ilaq li ch’och’ choq’ aawe; sa’ rahil ch’oolejil taatzeka li ru chiru chixjunil lix kutankil laa yu’am.

24 Li k’ix ajwi’, ut li tun k’ix taaruuchini chaq choq’ aawe, ut laa’at taak’ux li q’een re li ch’och’.

25 Rik’in axtiqob’ aawu taak’ux li wa, toj reetal naq tatsutq’iiq sa’ li ch’och’—xb’aan naq tatkamq chi yaal—xb’aan naq aran kat-isiik wi’ chaq: xb’aan naq bpoqsat chaq naq katwan, ut toj sa’ poqs tatsutq’iiq.

26 Ut laj Adan kixk’e choq’ xk’ab’a’ li rixaqil, xEva, xb’aan naq a’an lix na’eb’ chixjunil li yo’yo; xb’aan naq jo’ka’in naq laa’in, li Qaawa’ Dios, kinye re li xb’een re chixjunileb’ li ixq, li ak’iheb’.

27 Choq’ re laj Adan, ut re ajwi’ li rixaqil, kinyiib’ laa’in, li Qaawa’ Dios, li aq’ej re tz’uum, ut akeb’intiqib’.

28 Ut laa’in, li Qaawa’ Dios, kinye re li Junaj Yo’lajenaq chiwu: K’e reetal, li awinq okenaq chanchan junaq qe laa’o re btixnaw ru li us ut li ink’a’ us; anajwan ut maare anchal tixye’ li ruq’ ut ctixyal ajwi’ ru lix dche’il li yu’am, ut tixk’ux ut taawanq chi junelik chi yo’yo,

29 Chi jo’kan laa’in, li Qaawa’ Dios, tintaqla chi elk chaq sa’ li Awimq aEden, re tixk’anjela li ch’och’ li ki’isiman wi’ chaq;

30 Xb’aan naq jo’ naq laa’in, li Qaawa’ Dios, yo’yookin, chi jo’kan ink’a’ taaruuq taasutq’iiq li awaatin chi maak’a’ ru; xb’aan naq jo’ chanru na’el sa’ xtz’uumal we tento taatz’aqloq ru.

31 Jo’kan naq kintiikisi li winq chi elk chaq, ut kink’e sa’ li Awimq Eden sa’ li releb’aal saq’e, eb’ li aanjel aj k’aak’alenel ut jun lochlookil yok’leb’ ch’iich’, li naxsuti rib’ yalaq b’ar re xk’aak’alenkil xb’ehil li che’ re li yu’am.

32 (Ut a’ineb’ li aatin li kinye re lin moos aj Moises, ut yaaleb’ jo’ chanru ajwi’ nawaj; ut kinyeheb’ eere. Cheril eerib’ naq maajun winq teek’ut chiru, toj reetal naq texintaqla, ka’ajwi’ chiruheb’ li neke’paab’an. Amen.)